Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie
 

Dag van de Equitherapie 2012

 
Dat was de Dag van de Equitherapie 2012 op HippoCampus
 
 
Programma als PDF download
Video's presentatie boek
Press release Boek Equitherapie 
Uitnodiging voor verwijzers, geinteresseede organisaties en contactpersonen Equitherpaeuten 
 
Boekvoortelling door Jen de Groeve Hoofdredacteur
Opgeven contactpersonen  voor Equitheraputen voor het volgende evenement promotoe Equitherapie SHP
Diashow boek Equitherapie 
Boek bestellen 
 
 
 
 
 
 

Fotos van de

Dag van de Equitherapie 2012

 

Dag van de Equitherapie SHP
voor Equitherapeuten en geďnteresseerden,
verwijzers en geďnteresseerde organisaties

Op 16 juni 2012 op HippoCampus
Met presentatie van het boek
Equitherapie (SHP)
Op deze dag  hadden de deelnenmers de gelegenheid om lezingen bij te wonen over Equitherapie SHP en de kwaliteitsrichtlijnen voor deze vorm van therapie.Ze  kregen  informatie over de internationale activiteiten van de Nederlandse Stichting Helpen met Paarden (SHP) en konden contacten leggen met equitherapeuten. Ze konden zien hoe ze opgeleid en bijgeschoold worden, en zelf ervaren hoe het is om op en met een paard te werken in de Equitherapievolgens de richtlijnen en methodiek van SHP.
 
voor meer informatie zie het programma van de dag en de tekst van enkele lezingen op deze homepage
 
 
Dag van de Equitherapie SHP
voor Equitherapeuten en geďnteresseerden,
verwijzers en geďnteresseerde organisaties

Op 16 juni 2012 op HippoCampus

Met presentatie van het boek
Equitherapie (SHP)

Tijd 10.00 tot 17.00 uur

Online infornmatie van deze dag 

Locatie:

SHP - Opleidingscentrum HippoCampus
6027 RG Soerendonk
De Bult 4
Tel 0495 453757

Op deze dag heeft hadden de deelnmers degelegenheid om lezingenbij te wonen over Equitherapie SHP en de kwaliteitsrichtlijnen voor deze vorm van therapie.Zij kregen informatieover de internationale activiteiten vande Nederlandse Stichting Helpen met Paarden (SHP) enkondencontacten leggen met equitherapeuten. De deelnemrse konden zien hoe zij opgeleid en bijgeschoold worden, en deelnemers konden zelf ervaren hoe het is om op en met een paardte werken in de Equitherapievolgens de richtlijnen en methodiek van SHP.

Presentatie van het boek

Ulrike Thiel: Equitherapie (SHP), Horses & Driving Books, 2012, ISBN 978-908021624-2, € 49, 50

 
 
 
Informatie op de homepage van SHP http://www.equitehrapie.org/

 

Telefonische informatie:
Ulrike Thiel: 0495 453757
bereikbaar 11 – 12 uur en 19 – 20 uur
 

Programma Programma als PDF download

 

9.30 – 10.00 Ontvangst met Koffie en inschrijving deelnemers
Mogelijkheid om tijdens een rondgang de informatiestands en de visuele informatie van SHP te bekijken en contactgesprekken te voeren
De deelnemers konden tijdens de koffie kennis met elkaar maken en langs de stands lopen.
 
10.00-10.20 Opening door de dagvoorzitter
Kennismaking met De Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie hun missie visie en kwaliteitsstandaards en projecten voor Equitherapeuten SHP
Equitherapie: Kwaliteit, Veiligheid en Ethische verantwoording
Mogelijkheid om vragen te stellen en voor discussie
Ulrike THiel stelde SHP-E Nl voor aan de hand van een Power Point presentatie

10.20 – 10.50 Rondleiding door het opleidingscentrum en langs de tentoonstelling.
Kennismaking met de deelnemers, verwachtingen en plannen

 
10.50-12..45 Ontwikkelen, bevorderen, ondersteunen en genezen met de hulp van het paard
Wat is Equitherapie- SHP, Waarom dit boek over Equitherapie SHP
Presentatie van het boek en zijn inhoud
Mogelijkheid voor het stellen van vragen en discussie
 
 
12.45 – 13.30 Middagpauze met lopend buffet en de informatie te bekijken en voor contacten en gesprekken.
 
13.30 – 14.00 Equitherapie SHP - Gemiste en gepakte kansen voor de Jeugdzorg en de GGZ?
Mogelijkheden en grenzen aan de hand van enkele casussen
Financiering en resultaten worden gediscuteerd

Ulrike Thiel stelde 3 clienten Equitherapie voor. Een zwaar getraumatiseerd meisje, die via interventie van haar pleeggezin en haar jeugdvoogd Equitherapie geheel gefinancierd kreeg door Jeugdzorg en na de therapie instaat was een normaal leven tge leiden.  

Een cliënt,, een volwassene jongen met Down syndroom en autisme, die door zin ouders Equitherapie gefinancierd kreeg. Ondanks, dat hij pas met 26 jaar aan de equitherapie was begonnen en daarvoor al gehandicaptenrijden gedaan had, heeft de therapie zijn levenskwaliteit  en die van zijn gezin enorm kunnen verbeteren

Een autistisch jongetje, die de laatste fase van zijn Equitherapie na wegvallen van het PGB niet meer gefinanceed kreeg door jeugdzorg ondanks dat er een indicatie op tafel lag en door jeugdzorg bevestigd werd. De ouders hebben geformuleert, wat de gevolgen voor deze client waren, nmadat hij het laatste halve jaar helaas niet meer heeft kunnen volgen en d etherpaie niet op normale manier afgerond kon worden.
 
link naar statement ouders
 
Er worden verschillende maatstaven gehandhaafd door jeugdzorg en GGZ. ER moet ernaar gestreefd worden kwalitatief goed aangeboden Equitherapie voor clienten met indicatie toiegankelijk en betaalbaar te maken.  
 
14.00- 15.00 Een raamwerk voor kwaliteitscriteria voor Equine Mediated Therapy in Europa?!?
Ervaringen en resultaten van de werkgroep SHP met een EU-Leonardo da Vinci Partner project . Waar staat SHP ten opzichte van andere Europese organisaties voor therapeutisch paardrijden
De projectleider, een Equitherapeut en een studente uit de projectgroep over hun ervaringen .
Enkele resultaten van een empirisch onderzoek binnen Nederland worden gepresenteerd.
 
Links naar de voordrachten en fotos van het LDV project  LDV Partner Meeting , LDV Workshop (meer informatie)
 

15.00-16.00 Praktijkdemonstraties op het terrein

· Uitvoering van een toneelstuk met het paard door de opleidingsgroep 11 (gedeelte van de opleiding tot Equitherapeut SHP) . Groepsprocessen, ontwikkeling en verwerven van kennis samen met het paard.
 
·
 Het therapiepaard SHP: Hoe moet hij zijn, wat moet hij kunnen en hoe gaan wij met hem om?
· Zelfervaring van de psychomotorische aspecten van de bewegings- en relatiedialoog met therapeut en paard.
 
 
link naar de fotos van dit praktijkgedeelte
16.00-17.00 Mogelijkheid voor discussie, communicatie en bekijken van de informatiestands en visule informatie van SHP
In overeenstemming gaven de deelnemers aan het einde aan veel informatie van deze dag te hebben kunnen meenemen.

17.00 Einde van de dag van de Equitherapie SHP