Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie
 

Campagne kwaliteit en veiligheid

 
 
Campagne voor Kwaliteit,
Veiligheid en Erkenning
 
 
 
 

SHP-E(NL) is met de Campagne voor Kwaliteit, Veiligheid en Erkenning gestart met als doel de erkenning van Equitherapie SHP-E(NL) als efficiënte en veilige behandelvorm en de verbetering van de positie van haar deelnemers in het veld van paardondersteunde activiteiten.

Dit onder meer naar aanleiding van de ervaringen met het Leonardo da Vinci EU-Project, de resultaten van het onderzoek, uitgevoerd in het kader van dit project, en de activiteiten van het bestuur SHP-E(NL) in de laatste maanden.

SHP-E(NL) informeert via de nieuwsbrief en mailings aan haar deelnemers over de activiteiten in het kader van deze campagne en nodigt hen van harte uit eraan mee te werken. Hiervoor zijn werkgroepen opgericht.

Op deze pagina vindt u een verzameling van links naar nieuwe informatierapporten, aanmeldingsformulieren etc. horende bij de campagne.


 

Links naar:
 
Infodag SHP 2013 voor leden d.d. 9 maart 2013

 Onderzoek kwaliteit, veiligheid en erkenning SHP

  • Persbericht onerzoeksrapport SHP (vanaf 25 mei beschikbaar)
  • Herziening resultaten AAIZOO onderzoek "Het paard als partner" (vanaf 25 mei beschikbaar)
  • Aanvraagformulier 1e onderzoeksrapport van SHP (vanaf 25 mei beschikbaar)
 
Folders en huissstijlproducten  nu beschikbaar voor Equitherapeuten
 
Dag van de Equitherapie d.d. 25 mei 2013
Instapregeling voor certificering voor afgestudeerde en gediplomeerde Equitherapeuten
Aangeboden bijscholingen erkend door SHP 2013 2014
  • Lijst van erkende bijscholingen
  • Aanmelingsformulier voor bijscholingen