Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie
 

SHP-E(NL) in het kort

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie
 
 
De Stichting heeft als doel:
 • De bevordering van Equitherapie op wetenschappelijk verantwoorde basis in Nederland
 • Het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardige opleiding tot Equitherapeut
 • Registratie en bijscholing van Equitherapeuten volgens internationale kwaliteitscriteria
Zij tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:
 • Het voeren van overlag met internationale organisaties op het gebied van therapeutisch paardrijden
 • Het voeren van overleg met de overheid, verzekeringsmaatschappijen en zorgverzekeraars
 • Het geven van voorlichting
 • Het beheren van een fonds om voor sociaal zwakke cliënten Equitherapie te financieren
 • Deelname aan internationale projecten op het terrein van Equitherapie en opleidingen tot Equitherapeut
De Stichting organiseert:
 • Kwaliteitsgarantie van de Nederlandse opleiding die verzorgt wordt door HippoCampus, Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie
 • Bemiddeling van Equitherapeuten
 • Kwaliteitsbewaking van geregistreerde Equitherapeuten SHP-E(NL)
 • Bijscholing voor Equitherapeuten SHP-E(NL)
 • Homepage met informatiemateriaal voor Equitherapeuten en geïnteresseerden in Equitherapie
 • Internationale contacten
 • Publicaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

De organisatie SHP-E(NL) bestaat uit:
 • Bestuur
 • Opleidingscommissie
 • Werkgroep beroepsrepresentatie en PR
 • Opledingscentrum HippoCampus
 • aangesloten Equitherapeuten in oplediing
 • aangesloten Equiterapeuten SHP-E(NL)

Zie ook huishoudelijk reglement