Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie
 

Actuele Opleiding

Actuele Opleiding Equitherapie SHP-E(Nl)

Seizoen 2023 2024 - Kennismakingsworkshops

 

Het opleidingsconcept is recent vernieuwd in richting kleinere opleidingsgroepen en meer individuele begeleiding van de deelnemers (max. 8 deelnemers)  ook wat betreft de hippische technieken.  Mede door de Corona Crisis hebben wij in de lopende groep ook gebruik van e-learning en supervisie via internetcommunicatie ingebouwd. En wij werken op moment ook met een veilige hygiëne concept tijdens alle workshops en de opleiding zelf.

In de laatste opleidingsseizoen konden wij de opleidingsgroep veilig tot en met het examen opleiding door laten lopen.

Besmette deelnemers konden ook via e-learning aan de modules aangesloten worden. Hierdoor hebben wij ervaring met soortgelijke situaties opgedaan en kunnen nu ook tussendoor supervisie via e-learning aanbieden. 

 

 

 

Aanmelding voor de opleiding voor het aankomende opleidingsjaar  
mogelijk t/m medio september 2023

 

 • Opleidingsgroep 23  volgens het vernieuwde concept   begint in de herfst 2022), inschrijfmogelijkheid tot medio
 • september  2023  na het laatste kennismakingsworkshop   
 • Groep 23  gaat van start  in de herfst   2023
 • Selectie voor het nieuwe opleidingsseizoen: vindt plaats tussen mei  t /m september  2023 via de kennismakingsworkshops en de intakeprocedure 
   

Kennismakingsworkshops 2023

 • 29. 30 april 2023
 • 27. 28 mei 2023
 • 17. 18  juni 2023
 • 5 en 6 augustus  2023
 • 14 en 15 oktober 2023

 

Ervaringen van Studenten Equitherapie 


de maximale aantal  deelnemers voor de kennismakingsworkshops is 6.  Daarom is tijdige aanmelding nodig  en hebben wij meer kennismakingsworkshops gepland als normaal

 • Wilt u een alternatief datum opgeven, gezien de groepen snel vol kunnen lopen ?
 • Kosten: € 225, - (incl. lunch, leermateriaal en boek Equitherapie SHP in het Engels of Duits naar keuze),

voor meer informatie zie


Verdere inschrijvingsprocedure

Individuele toelatingsgesprekken: tot uiterlijk medio september  2023
Tijdens deze gesprekken worden de toelatingseisen bij de eventuele deelnemer gecheckt. deze toelatingsgesprekken kunnen na bezoek van een kennismakingsworkshop worden afgesproken .

De opleidingscommissie en cursusleiding behoudt zich het recht voor om deelnemers n.a.v. hun vooropleiding en indruk tijdens de kennismakingsworkshop en toelatingsgesprek in overleg te selecteren.


U kunt de actuele algemene voorwaarden en kosten als PDF file downloaden,  bekijken en uitprinten.
Hij omvat alle relevante informatie waaronder:

 • ·De opleiding Equitherapie (SHP)
 • ·Benelux-keurmerk·Inhoud van de opleiding
 • ·Studie- Urenverdeling
 • ·Toelatingseisen
 • ·Inschrijvingsvorwaarden SHP-E(Nl)
 • ·De eenjarige en tweejarige studie
 • ·Verwerven van het diploma Equitherapie SHP-E(Nl)
 • ·De Gecertificeerd Equitherapeut SHP
 • ·Algemene Voorwaarden Opleiding Equitherapie SHP
 • ·Kosten en voorwaarden actuele opleiding

 


 

Kennismakingsworkshop:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de kennismakingsworkshop kan in theorie en praktijk kennis worden gemaakt met equitherapie en met de opleiding tot equitherapeut SHP-E(NL) en worden vragen beantwoord zoals:

 • Wat houdt Equitherapie SHP-E(NL) in?
 • Hoe ziet de weg van hulpverlener naar hulpverlener in de equitherapie eruit?
 • Wat houdt de opleiding in en wat zijn de eisen voor het behalen van het equitherapiediploma?
 • Op welke manier biedt deze opleiding (uniek in de Benelux) een echte therapeutenopleiding met diepgang en een beschermde titel en een betere start binnen de markt?

Verdere thema's, die in theorie en door praktische oefeningen worden belicht:

 • wat is therapeutisch paardrijden
 • zelfervaring op het paard in kleine groepen met feedback
 • wat moet een Equitherapeut kunnen
 • therapiepaarden en randvoorwaarden voor de therapiesituatie
 • eigen motivatie en doelstellingen voor therapeutisch paardrijden
 • werkwijze tijdens de opleiding

Ook is er in het kennismakingsworkshop gelegenheid tot nadere kennismaking met de opleidingsmethode. De leermethode, het oefenen met de cursuspaarden en de zelfervaring komen aan bod.
SHP-E(NL) vindt het belangrijk dat potentiële kandidaten optimaal voorgelicht beginnen aan de opleiding, hiervoor is de kennismakingsworkshopen een persoonlijk intakegesprek verplicht.


Opleiding Equitherapie SHP

De naam "Equitherapeut SHP-E(NL)” is sinds 2008 binnen Benelux een beschermde naam geworden. Hiervoor werd in 2007 een uitgebreid certificeringbeleid ontwikkeld en vastgesteld in afstemming op internationale ontwikkelingen en in samenwerking met andere Europese organisaties voor opleidingen in therapeutisch paardrijden (ondermeer gebundeld binnen de FATP). Hiermee is SHP-E(NL) de voorloper binnen Nederland met het aanbieden van een gedegen opleiding tot equitherapeut. Verder zet SHP-E(NL) zich in voor het wetenschappelijk onderbouwen van equitherapie en treedt zij in gesprek met zorgverzekeraars en zorgaanbieders door heel Nederland, met als doel het laten erkennen van equitherapie in de gezondheidszorg.

Met deze achtergrond biedt SHP-E(NL) via haar partner Hippocampus de tweejarige opleiding tot equitherapeut aan. Sinds kort horen ook de eenjarige opleidingen tot behandelcoördinator en assistent equitherapie SHP tot de mogelijkheden.

Opleiding:

De opleiding tot equitherapeut bestaat uit negen opleidingsweekeinden per jaar plus twee examenweekeinden. Een derde van de tijd is gereserveerd voor theoretisch onderwijs en een derde voor praktische oefening. De overige cursustijd is ingericht om de student te ondersteunen in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling tot equitherapeut. Hiernaast worden er vier benodigde themadagen gegeven ter verbreding van de basiskennis. De cursussen vinden plaats in het gloednieuwe opleidingscentrum te Soerendonk.

Toelatingseisen:
De opleiding staat open voor kandidaten vanuit primair een psychologische / pedagogische / therapeutische of (para)medische achtergrond. Verder is de kandidaat aantoonbaar in bezit van een hippische opleiding of substantiële hippische ervaring. Afhankelijk van basisopleiding, beroepservaring en het afleggen van aanvullende opleidingen zijn de volgende opleidingsmogelijkheden beschikbaar:

 • equitherapeut, EQUINE MEDIATED THERAPY  (tweejarige opleiding)
 • behandelcoördinator Equitherapie (eenjarige opleiding)
 • assistent equitherapie. EQUINE MEDIATED ACTIVITIES  (eenjarige opleiding)