Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie
 

Actuele Opleiding

Actuele Opleiding Equitherapie SHP-E(Nl)

Het opleidingsconcept is in 2018 vernieuwd in richting kleinere opleidingsgroepen en meer individuele begeleiding van de deelnemers ook wat betreft de hippische technieken. (3 - max 8 deelnemers) 

Opleidingsgroep 19  volgens het vernieuwde concept :
(Opleidingsseizoen 2019 2020)  begint in de herfst 2019)

Inschrijfmogelijkheid tot eind oktober 2019


Groep 19  gaat van start  in de herfst   2019
 

Selectie voor het nieuwe opleidingsseizoen:
vindt plaats tussen april t / m oktober   2019

via de kennismakingsworkshops en de intakeprocedure 
 

Actie tijdige aanmelding: 
Bij aanmelding tot 3 weken voor datum kennismakingsworkshop ontvangt de deelnemer tijdens de workshop het boek Equitherapie SHP in Engels of Duits na keuze gratis.


Volgende geplande kennismakingsworkshops

 1. 1e kennismakingsworkshop 27. 28 April 2019

 2. 2e kennismakingsworkshop 1. 2. Juni 2019

 3. 3e kennismakingsworkshop    10.11. Augustus 2019

 4. 4e kennismakingsworkshop  14 en 15 september 2019

 5. 5e kennismakingsworkshop   19 en 20 oktober 2019


Kosten: € 200, - (incl. lunch en leermateriaal bij tijdige aanmelding boek Equitherapie SHP),


voor meer informatie zie


Verdere inschrijvingsprocedure

Individuele toelatingsgesprekken: tot uiterlijk 10 oktober  2019
Tijdens deze gesprekken worden de toelatingseisen bij de eventuele deelnemer gecheckt. dit toelatingsgesprekken kunnen telefonisch van tijdens workshops worden afgesproken.

Afsluiting selectie van de deelnemers voor de nieuwe opleidingsgroep is begin  september 2019
De opleidingscommissie en cursusleiding behoudt zich het recht voor om deelnemers nav hun vooropleiding en indruk tijdens de kennismakingsworkshop en toelatingsgesprek in overleg te selecteren.


Downloads informatie over kosten en voorwaarden opleiding
Om down te loaden als PDF:


Voorwaarden en kosten als PDF download beschikbaar

U kunt de actuele algemene voorwaarden en kosten als PDF file downloaden,  bekijken en uitprinten.
Hij omvat alle relevante informatie waaronder:

 • ·De opleiding Equitherapie (SHP)

 • ·Benelux-keurmerk

 • ·Inhoud van de opleiding

 • ·Studie- Urenverdeling

 • ·Toelatingseisen

 • ·Inschrijvingsvorwaarden SHP-E(Nl)

 • ·De eenjarige en tweejarige studie

 • ·Verwerven van het diploma Equitherapie SHP-E(Nl)

 • ·De Gecertificeerd Equitherapeut SHP

 • ·Algemene Voorwaarden Opleiding Equitherapie SHP

 • ·Kosten en voorwaarden actuele opleiding

 


NIEUWS:

SHP is begonnen de eerste stappen te zetten om zowel accreditatie van de opleiding alsmede betaling van Equitherapie als erkende therapievorm in Nederland en België voor gecertificeerde Equitherapeuten SHP te regelen. Meer informatie over de gang van zaken zullen wij steeds via de nieuwsbrief publiceren.

 

Opleiding Equitherapie SHP

De naam "Equitherapeut SHP-E(NL)” is sinds 2008 binnen Benelux een beschermde naam geworden. Hiervoor werd in 2007 een uitgebreid certificeringbeleid ontwikkeld en vastgesteld in afstemming op internationale ontwikkelingen en in samenwerking met andere Europese organisaties voor opleidingen in therapeutisch paardrijden (ondermeer gebundeld binnen de FATP). Hiermee is SHP-E(NL) de voorloper binnen Nederland met het aanbieden van een gedegen opleiding tot equitherapeut. Verder zet SHP-E(NL) zich in voor het wetenschappelijk onderbouwen van equitherapie en treedt zij in gesprek met zorgverzekeraars en zorgaanbieders door heel Nederland, met als doel het laten erkennen van equitherapie in de gezondheidszorg.

Met deze achtergrond biedt SHP-E(NL) via haar partner Hippocampus de tweejarige opleiding tot equitherapeut aan. Sinds kort horen ook de eenjarige opleidingen tot behandelcoördinator en assistent equitherapie SHP tot de mogelijkheden.

Opleiding:

De opleiding tot equitherapeut bestaat uit negen opleidingsweekenden per jaar plus twee examenweekenden. Een derde van de tijd is gereserveerd voor theoretisch onderwijs en een derde voor praktische oefening. De overige cursustijd is ingericht om de student te ondersteunen in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling tot equitherapeut. Hiernaast worden er vier benodigde themadagen gegeven ter verbreding van de basiskennis. De cursussen vinden plaats in het gloednieuwe opleidingscentrum te Soerendonk.

Toelatingseisen:
De opleiding staat open voor kandidaten vanuit primair een psychologische / pedagogische / therapeutische of (para)medische achtergrond. Verder is de kandidaat aantoonbaar in bezit van een hippische opleiding of substantiële hippische ervaring. Afhankelijk van basisopleiding, beroepservaring en het afleggen van aanvullende opleidingen zijn de volgende opleidingsmogelijkheden beschikbaar:

 • equitherapeut, EQUINE MEDIATED THERAPY  (tweejarige opleiding)

 • behandelcoördinator Equitherapie (eenjarige opleiding)

 • of assistent equitherapie. EQUINE MEDIATED ACTIVITIES  (eenjarige opleiding)


Kennismakingsworkshop:
Tijdens de kennismakingsworkshop kan in theorie en praktijk kennis worden gemaakt met equitherapie en met de opleiding tot equitherapeut SHP-E(NL) en worden vragen beantwoord zoals:

 • · Wat houdt Equitherapie SHP-E(NL) in?

 • · Hoe ziet de weg van hulpverlener naar hulpverlener in de equitherapie eruit?

 • · Wat houdt de opleiding in en wat zijn de eisen voor het behalen van het equitherapiediploma?

 • · Op welke manier biedt deze opleiding (uniek in de Benelux) een echte therapeutenopleiding met diepgang en een beschermde titel en een betere start binnen de markt?

Verdere thema's, die in theorie en door praktische oefeningen worden belicht:

 • wat is therapeutisch paardrijden

 • zelfervaring op het paard in kleine groepen met feedback

 • wat moet een Equitherapeut kunnen

 • therapiepaarden en randvoorwaarden voor de therapiesituatie

 • eigen motivatie en doelstellingen voor therapeutisch paardrijden

 • werkwijze tijdens de opleiding

Ook is er in het kennismakingsworkshop gelegenheid tot nadere kennismaking met de opleidingsmethode. De leermethode, het oefenen met de cursuspaarden en de zelfervaring komen aan bod.
SHP-E(NL) vindt het belangrijk dat potentiële kandidaten optimaal voorgelicht beginnen aan de opleiding, hiervoor is de kennismakingsworkshopen een persoonlijk intakegesprek verplicht.
 


 

Klik op deze link,aanmeldformulier, voor aanmelding voor de kennismakingsworkshop.

Voor meer informatie: