Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie
 

Actuele Opleiding

Actuele Opleiding Equitherapie SHP-E(Nl)

Seizoen 2021 2022 - Kennismakingsworkshops

 

Het opleidingsconcept is recent vernieuwd in richting kleinere opleidingsgroepen en meer individuele begeleiding van de deelnemers (max. 6 deelnemers)  ook wat betreft de hippische technieken.  Mede door de Corona Crisis hebben wij in de lopende groep ook gebruik van e-learning en supervisie via internetcommunicatie ingebouwd. En wij werken op moment ook met een veilige hygiëne concept tijdens alle workshops en de opleiding zelf.

In de laatste opleidingsseizoen konden wij de opleidingsgroep veilig tot en met het examen opleiding.

In verband met de momentele Coronasituatie zijn de kennismakingsworkshops beperkt tot maximaal 5 deelnemers per workshop. Wij werken met ontsmetting, systematisch doorluchten en mondmaskers.

 

Aanmelding voor de opleiding voor het aankomende opleidingsjaar   mogelijk t/m 30 augustus 2021

 

 • Opleidingsgroep 21  volgens het vernieuwde concept   begint in de herfst 2021), inschrijfmogelijkheid tot eind augustus 2021  na het laatste kennismakingsworkshop   
 • Groep 21  gaat van start  in de herfst   2020
 • Selectie voor het nieuwe opleidingsseizoen: vindt plaats tussen april  t /m augustus  2021 via de kennismakingsworkshops en de intakeprocedure 
   

Kennismakingsworkshops 2021

 • 1e kennismakingsworkshop 24,25 april 2021
 • 2e kennismakingsworkshop  15 en 16 mei 2021
 • 3e kennismakingsworkshop   5 6 juni 2021
 • 4e kennismakingsworkshop  26.27 juni 2021
 • 5e kennismakingsworkshop   17 en 18 juli 2021
 • 6e kennismakingsworkshop  7 en 8 augustus 2021

Wegens de Corona hygiene maatregelen hebben wij maximaal 5 deelnemers in een groep. Daarom is tijdige aanmelding nodig  en hebben wij meer kennismakingsworkshops gepland als normaal

 • Wilt u een alternatief datum opgeven, gezien de groepen snel vol kunnen lopen ?
 • Kosten: € 225, - (incl. lunch, leermateriaal en boek Equitherapie SHP in het Engels of Duits naar keuze),

voor meer informatie zie


Verdere inschrijvingsprocedure

Individuele toelatingsgesprekken: tot uiterlijk 30 augustus  2021
Tijdens deze gesprekken worden de toelatingseisen bij de eventuele deelnemer gecheckt. deze toelatingsgesprekken kunnen na bezoek van een kennismakingsworkshop worden afgesproken .

De opleidingscommissie en cursusleiding behoudt zich het recht voor om deelnemers n.a.v. hun vooropleiding en indruk tijdens de kennismakingsworkshop en toelatingsgesprek in overleg te selecteren.


Voorwaarden en kosten als PDF download beschikbaar

U kunt de actuele algemene voorwaarden en kosten als PDF file downloaden,  bekijken en uitprinten.
Hij omvat alle relevante informatie waaronder:

 • ·De opleiding Equitherapie (SHP)
 • ·Benelux-keurmerk·Inhoud van de opleiding
 • ·Studie- Urenverdeling
 • ·Toelatingseisen
 • ·Inschrijvingsvorwaarden SHP-E(Nl)
 • ·De eenjarige en tweejarige studie
 • ·Verwerven van het diploma Equitherapie SHP-E(Nl)
 • ·De Gecertificeerd Equitherapeut SHP
 • ·Algemene Voorwaarden Opleiding Equitherapie SHP
 • ·Kosten en voorwaarden actuele opleiding

 


 

Kennismakingsworkshop:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de kennismakingsworkshop kan in theorie en praktijk kennis worden gemaakt met equitherapie en met de opleiding tot equitherapeut SHP-E(NL) en worden vragen beantwoord zoals:

 • Wat houdt Equitherapie SHP-E(NL) in?
 • Hoe ziet de weg van hulpverlener naar hulpverlener in de equitherapie eruit?
 • Wat houdt de opleiding in en wat zijn de eisen voor het behalen van het equitherapiediploma?
 • Op welke manier biedt deze opleiding (uniek in de Benelux) een echte therapeutenopleiding met diepgang en een beschermde titel en een betere start binnen de markt?

Verdere thema's, die in theorie en door praktische oefeningen worden belicht:

 • wat is therapeutisch paardrijden
 • zelfervaring op het paard in kleine groepen met feedback
 • wat moet een Equitherapeut kunnen
 • therapiepaarden en randvoorwaarden voor de therapiesituatie
 • eigen motivatie en doelstellingen voor therapeutisch paardrijden
 • werkwijze tijdens de opleiding

Ook is er in het kennismakingsworkshop gelegenheid tot nadere kennismaking met de opleidingsmethode. De leermethode, het oefenen met de cursuspaarden en de zelfervaring komen aan bod.
SHP-E(NL) vindt het belangrijk dat potentiële kandidaten optimaal voorgelicht beginnen aan de opleiding, hiervoor is de kennismakingsworkshopen een persoonlijk intakegesprek verplicht.


Opleiding Equitherapie SHP

De naam "Equitherapeut SHP-E(NL)” is sinds 2008 binnen Benelux een beschermde naam geworden. Hiervoor werd in 2007 een uitgebreid certificeringbeleid ontwikkeld en vastgesteld in afstemming op internationale ontwikkelingen en in samenwerking met andere Europese organisaties voor opleidingen in therapeutisch paardrijden (ondermeer gebundeld binnen de FATP). Hiermee is SHP-E(NL) de voorloper binnen Nederland met het aanbieden van een gedegen opleiding tot equitherapeut. Verder zet SHP-E(NL) zich in voor het wetenschappelijk onderbouwen van equitherapie en treedt zij in gesprek met zorgverzekeraars en zorgaanbieders door heel Nederland, met als doel het laten erkennen van equitherapie in de gezondheidszorg.

Met deze achtergrond biedt SHP-E(NL) via haar partner Hippocampus de tweejarige opleiding tot equitherapeut aan. Sinds kort horen ook de eenjarige opleidingen tot behandelcoördinator en assistent equitherapie SHP tot de mogelijkheden.

Opleiding:

De opleiding tot equitherapeut bestaat uit negen opleidingsweekenden per jaar plus twee examenweekenden. Een derde van de tijd is gereserveerd voor theoretisch onderwijs en een derde voor praktische oefening. De overige cursustijd is ingericht om de student te ondersteunen in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling tot equitherapeut. Hiernaast worden er vier benodigde themadagen gegeven ter verbreding van de basiskennis. De cursussen vinden plaats in het gloednieuwe opleidingscentrum te Soerendonk.

Toelatingseisen:
De opleiding staat open voor kandidaten vanuit primair een psychologische / pedagogische / therapeutische of (para)medische achtergrond. Verder is de kandidaat aantoonbaar in bezit van een hippische opleiding of substantiële hippische ervaring. Afhankelijk van basisopleiding, beroepservaring en het afleggen van aanvullende opleidingen zijn de volgende opleidingsmogelijkheden beschikbaar:

 • equitherapeut, EQUINE MEDIATED THERAPY  (tweejarige opleiding)
 • behandelcoördinator Equitherapie (eenjarige opleiding)
 • assistent equitherapie. EQUINE MEDIATED ACTIVITIES  (eenjarige opleiding)

voor meer informatie zie