Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie
 

Kennismaken met de opleiding programma

SHP wordt steeds gevraagd of geïnteresseerden wel eens bij therapieën mogen komen kijken.
Dit kan helaas niet, omdat dit het therapeutisch proces zou verstoren.
 • Daarom organiseert SHP kennismakingsworkshops Equitherapie waarin uitgebreid kennis kan worden gemaakt met Equitherapie en de opleiding zelf.
Deze vinden vanaf april voorafgaand aan de start van een nieuwe opleidingsgroep in oktober plaats.
 • Inschrijven  voor de kennismakingsworkshop kan online via een Reactieformulier  
 
 

 

Deze workshop dient ervoor geïnteresseerden in de opleiding  Equitherapie SHP-E (NL) (Equine Mediated Activity and Therapy) een beeld te geven van de manier waarop, volgens de richtlijnen van SHP-E (NL) gewerkt wordt met paarden en mensen.

Er wordt een overzicht gegeven over het ontstaan van Therapeutisch Paardrijden, vanuit het inzicht dat de beweging  met en op het paard, maar ook het omgaan met dit speciale dier en de driehoeksrelatie met hem en de therapeut en het bijhordend proces mensen in veel opzichten kan helpen. De verschillende mogelijkheden van inzet van paarden bij het systematisch ondersteunen en begeleiden van cliënten op psychisch en fysiek vlak wordt in theorie en praktijk uitgelegd. Er wordt ook bij stilgestaan, dat het werken met paarden voor therapeutische doeleinden de handhaving van hoge kwaliteitscriteria nodig maakt, Omdat het anders best gevaarlijk kan worden.  Daarom hanteert SHP een internaionaal uitgewerkt certificeringssysteem van een hoge standaard.

De deelnemers kunnen in een aantal oefeningen met het paard de uit proberen en beleven wat Equitherapie met iemand kan doen.

 Verder worden alle opkomende vragen m.b.t. de organisatie en praktijk van de opleiding Equitherapie SHP-E (NL) en het certificeringsbeleid van SHP besproken en de deelnemers kunnen neproeven hoe in de opleiding binnen een groep  gewerkt wordt, Zodat ze weten waaraan ze zich verbinden, indien ze beslissen de opleiding te willen doen.

Na aanleiding van deelname aan het workshop kan de opleidingsleiding ook doelgericht advies geven aan kandidaten voor de opleiding wat hun vooropleiding en praktijk met paarden betreft.

 Een deel van het programma is standaard en een deel wordt aangepast aan de aanwezige groep.

De deelnemers hebben de kans kennis van de cursusmap en rapportages van praktijkprojecten te nemen en aan de hand van video-opnames equitherapeutisch werken met pet paard te zien binnen verschillende speciaaldisciplines zoals

 • orthopedagogische begeleiding 
 • psychosociale begeleiding
 • revalidatie
 • psychotherapie met het paard
 • ontwikkelingsbevordering

Door voldoende tijd voor vragen in te plannen streven wij ernaar om mensen, die overwegen de opleiding te gaan doen, van een goed beeld van inhoud, doelen en de inspanningen en energie die deze opleiding van de deelnemers eist te voorzien.


Tweedaagse workshop: Kennismaking met Equitherapie     

Zaterdag en zondag van 9,30 tot 17,30

Voor:  
geïnteresseerden in de opleiding Equitherapie SHP-E (NL), Equitherapeuten, paardenliefhebbers en managers,  mensen interesse in de richtlijnen van werken met mens en paard volgens SHP-E (NL) hebben

Prijs:              
225.- incl.. lunch en leermateriaal  en boek Equitherapie SHP ( Duits of Engels) 

Data:                          
Zie   Actuele Opleiding

Tijd:               
9,30 - ca 17,30

Locatie:         
Hippocampus, De Bult 2 Soerendonk

Consumpties:
koffie, thee, incl.. lunch op Hippocampus (broodmaaltijd)

Mee te brengen          
elastische broek, sportschoenen, regenjas, schrijfspullen, eigen mondmasker. Indien nodig zijn ook mondmaskers ter beschikking  

Studiemateriaal:        
reader, persoonlijk logboek, hand-outs en boek Equitherapie SH (Duits of Engels)

Werkwijze:    
theorie, groeps-en individueel proces, zelfervaring met Het Paard

Uitgereikt wordt:       
deelname-betalings/bevestiging

Registratie:    
Verplicht om in te kunnen schrijven voor de opleiding  Equitherapie SHP


Programma
(van dit programma kan worden afgeweken qua volgorde en / of type oefeningen):

Workshop zaterdag

 • 9.30 ontvangst deelnemers met koffie
 • 9,45 kennismaking·        
  deelnemers en leider maken kennis met elkaar·         
  eventuele ervaringen uitwisselen met het paard·         
  verwachtingen, wensen en behoeften op een rij·         
  uitreiken leermateriaal
 • 10.15 Het Paard als: symbool, partner, co-therapeut ......·         
  "Mens en paard" introductie met video·         
  de ontwikkeling van een bijzonder partnerschap tussen mens en paard·         
  het paard is mediator in deze vorm van Equitherapie
 • 11.50 rondleiding en kennismaking met de therapiepaarden en technieken·         
  Communicatie met het loslopende paard·         
  Werken aan de lange teugel
 • 12,30   lunch (broodmaaltijd wordt verzorgd)
 • 13,30 zelfervaring en invullen persoonlijk logboek
 • 16,00 koffie en·     
  Bespreking van de ervaringen·         
  Terugblik op de dag 
   

Workshop  zondag

 • 9,30 ontvangst deelnemers met koffie
 • 10,15 opdracht uitvoeren in kleine groepen
 • 12,00 evaluatie opdracht
 • 12,30 lunch
 • 13.30 voltigeren als therapeutische techniek (met video)
 • 13,30  zelfervaring bewegen met het paard aan de longe (voltigeren)           
  invullen persoonlijk logboek
 • 16.00 koffie en bespreking van de ervaringen·         
  terugblik op de dag
  de belangrijkste gewaarwordingen·        
  afscheidsrondje  en vertrek

Tijdens de kennismakingsworkshop kan in theorie en praktijk kennis worden gemaakt met Equine Mediated Activity and Therapy  met de opleiding Equitherapie SHP-E(NL) en worden vragen beantwoord zoals:

 • Wat houdt Equitherapie SHP-E(NL) in?
 • Hoe ziet de weg van hulpverlener naar hulpverlener in de equitherapie eruit?
 • Wat houdt de opleiding in en wat zijn de eisen voor het behalen van het equitherapie-diploma?
 • Op welke manier biedt deze opleiding (Equine Mediated Activity and Therapy op wetenschappelijk verantwoorde basis uniek in de Benelux) een echte therapeutenopleiding met diepgang en een beschermde titel en een betere start binnen de markt?

Verdere thema's, die in theorie en door praktische oefeningen worden belicht:

 • wat is therapeutisch paardrijden
 • zelfervaring op het paard in kleine groepen met feedback
 • wat moet een Equitherapeut kunnen
 • therapiepaarden en randvoorwaarden voor de therapiesituatie
 • eigen motivatie en doelstellingen voor therapeutisch paardrijden
 • werkwijze tijdens de opleiding

Ook is er in het kennismakingsworkshop gelegenheid tot nadere kennismaking met de opleidingsmethode.
De leermethode, het oefenen met de cursuspaarden en de zelfervaring komen aan bod.


SHP-E(NL) vindt het belangrijk dat potentiële kandidaten optimaal voorgelicht beginnen aan de opleiding, hiervoor is de kennismakingsworkshop of een persoonlijk verplicht.


 
 
Folders over de opleiding en Equitherapie kunnen tevens worden gedownload onder:

T