Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie
 

Basisliteratuur

Basisliteratuur Opleiding Equitherapie en Equitherapie
 
Actuele artikelen en publicaties
 
Ulrike Thiel: Das ideale Therapiepferd - Begabung, Zucht oder Ausbildung? Zeitschrift DKTHR Therapeutisches Reiten 3 / 2017
 
Boeken binnen de opleiding
 
In haar functie als hoofd opleiding Equitherapie heeft Ulrike Thiel een aantal boeken geschreven en/of  uitgebracht met ondersteuning van de docenten opleiding Equitherapie SHP. Het zijn dat:
 
 • Equitherapie SHP , ontwikkelen, bevorderen ondersteunen en genezen met de hulp van het paard (D.NL.E)
 • Beter paardrijden kun je leren (Nl)
 • Gerittenwerden, so erlebt es das Pferd, Ridden Dressage from the horse's point of view (E,D)
 • Die Psyche des Pferdes (D)

:

Recente artikelen en/of interviews  in de pers

 


Interviews en artikelen met  en over Ulrike Thiel in de hippische Pers

Artikelen over Equitherapie

Artikelen en commentaren paardensport en theerapie algemeen als PDF beschikbaar

Kritische uitingen van Ulrike Thiel m.b.t. de ontwikkelingen in de moderne paardensport

Kritische (lezer)brieven en commentaren van Ulrike Thiel in de Pers

Boeken van Ulrike Thiel

Onderzoek gedaan op Hippocampus :

Onderzoek: Het psychomotorische leerproces van de ruiter

Een onderzoek naar de doeltreffendheid van bestaande instructie bij de ontwikkeling van de
basisvaardigheden van de ruiter in de paardensport in het kader van het afstudeerproject voor de
opleiding Diermanagement, afstudeerrichting Paard & Management(Onderzoekers Inka Stöcker Mieke Barske) In opdracht van en samenwerking met Dr.Ulrike Thiel

 

Artikelen en commentaren paardensport algemeen als PDF beschikbaar

 • Lernen hilflos zu sein Pferdesport International december 2006
 • Interview met Ulrike Thiel over  traningemethodes en het phenomen "Learned Helplessness" in de moderne dressuursport.
 • Artikelserie St Georg 1    2005
 • "Das Werte Befinden" und "Unter Druck  gesetzt"
 • Twee artikelen over de lichaamsuitdrukking van het paard geschreven door Ulrike Thiel
 • Artikelserie St Georg 2007
 • Partner oder Panter
 • (St Georg Special  geschreven door Ulrike Thiel over de klassieke en de "moderne" trainingemethodes)
 • Artikelserie : Partner oder Panter  Zwitserse Paardentijdschrift Cavallo 2010
 • Psychologie des Reitens und Gerittenwerdens
 • De Psychologie van het samenspel tussen paard en ruiter.
 • Gepubliceerd in "Aus Respekt" 2006)
 • Learned helplessness
 • Assessing the Happy Athlete British Dressage Journal
 • Dressage Today  2006
 • Symposium georganiseerd door HippoCampus in 2007
 • Bijdragen aan Symposium Harmonie, Balans Wellness en Sport  georganiseerd door HippoCampus in 2007
 • Handouts Symposium Harmonie, Balans Wellness en Sport
 • Symbiotische Pferdehaltung in einer Praxis für therapeutiches Reiten (Kongressbeitrag 1995)

 

 

Deze boeken vormen naast de literatuurmap de basisliteratuur van de opleiding Equitherapie SHP

 
 
 
 
 
Ridden Dressage from the Horse's Point of View
Ulrike Thiel
 
View Excerpt of Chapters
Folder
 

Ridden
Dressage from the Horse's Point of View
Ulrike Thiel

Just Arrived!

 • What does the horse feel when a rider is crooked in the saddle?
 • What is it like to go faster or slower, to round curves and travel straight, with an unbalanced load to carry?
 • What goes through the horse's mind when he is over-flexed and over-aided...when he is forced into biomechanically unsound positions?
 • What happens when a prey animal (the horse) must learn to defeat his own preservation instinct and perform on cue with a predator (humankind) clinging to his back?
 • In this important book, Dr. Ulrike Thiel—a clinical psychologist, psychotherapist, sport psychologist, dressage rider, riding instructor, judge, and Xenophon Society classical trainer—examines these important questions, and others. With the use of exercises and astute comparisons, Thiel gives readers an eye-opening tour of the realm of the ridden dressage horse, ensuring we all work to make the job of "being ridden” part of a mutual pursuit—a dance involving two engaged and caring partners, a friendship binding mind and body.
 

In haar boeken helpt Ulrike Thiel ruiters en paardenvrienden en equitherapeuten zich in het paard te verplaatsen en legt ze uit hoe de bewegingsdialoog met het paard werkt en hoe de relatie tussen mens en paard verbeterd kan worden.Ze doet een poging om vanuit de situatie van het paard zelf verschillende trainingsmethodes en manieren van rijden te bekijken en geeft informaties en praktische handvaten vanuit haar wetenschappelijke achtergrond.
 
Deze manier van omgaan met en training van het paard vormt de basis voor de opleiding van het therapiepaard Equitherapie SHP
 
 
 
Author:Ulrike Thiel
Format:Hardcover
Pages:240
Illustrations:338 color photos & diagrams
ISBN:978 1 57076 558 2
Praktijkboek voor ruiters en instructeurs
ISBN 90-5956-014-0
Fontaine UItgevers, Abcoude
Jaar van uitgifte: 2003,
tweede druk: 2006
Aantal bladzijden: 128
Kaft: harde kaft
Illustraties: hele duidelijke
instructiefoto's en tekeningen
Prijs: € 22,50 (incl. BTW)
Presentatie Boek KNHS
 
Sein Wesen
Seine Sinne
Sein Verhalten
 
ISBN 978-3-440-10920-8
Kosmos Verlag Stuttgart,
September 2007
ca. 192 Seiten, Hardcover
mit 8 Bildtafeln
€/D 20,95
ISBN 978-3-440-10920-8
Kosmos Verlag Stuttgart, September 2007
 
 
Trainingsmethoden aus Pferdesicht
Endlich objektive Kriterien fur pferdefreundliches Reiten
 
ISBN-978-3-440-11368-4
euro 29,95
Hardcover, 17,3x25 cm
240 Seiten
ca.325 Farbfotos
ca.84 Farbillustrationen
Kosmos Verlag Stuttgart, Marz 2011
 
 
Ontwikkelen, bevorderen, ondersteunen
en genezen
met de hulp van het paard
 
Begin 2011
Voor vragen over uw bestelling:
Horses & Driving Books,
T. (0573) 25 07 25 of 06 24 38 99 69.
Email: info@horses-and-drivingbooks.com
U kunt ook bestellen via internet
Equitherapie (SHP)
Entwickeln, Fördern, Unterstützen
und Heilen mit Hilfe des Pferdes
 
Begin 2011
Voor vragen over uw bestelling:
Horses & Driving Books,
T. (0573) 25 07 25 of 06 24 38 99 69.
Email: info@horses-and-drivingbooks.com
U kunt ook bestellen via internet
ll
Equitherapy (SHP)
Improvement, Remediation,Counselling
and Psychotherapy with the aid of the horse
 
Begin 2011
Voor vragen over uw bestelling:
Horses & Driving Books,
T. (0573) 25 07 25 of 06 24 38 99 69.
Email: info@horses-and-drivingbooks.com
U kunt ook bestellen via internet