Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie
 

Actuele Bijscholingsdagen SHP

 SHP Biedt aan

Bijscholings- en supervisiemogelijkheden binnen 
de certificeringregeling Equitherapeuten SHP

Aanmelden via het antwoordformulier 
http://www.hippocampus-nl.com/page/Aanmelden-voor-HippoCampus-act

Bijscholing en supervisie voor Equitherapeuten SHP

(ervaringen Maria van Eijk)

 

Sinds mijn diplomering heb ik inmiddels alweer verschillende bijscholingen bijgewoond. Ik ben bezig met het behalen van mijn certificering, wat past binnen de ambities van de SHP-E(NL), waarbij ik als bestuurslid met verschillende functies nauw betrokken ben.

Aangezien de inhoud van de bijscholingen, discussie en uitwisseling van ervaringen mede bepaald worden door de aanwezigheid van gediplomeerde equitherapeuten met/zonder verdere ervaring in hun eigen praktijk, heb ik de behoefte gemerkt mijn ervaringen over de bijscholingen te delen en een oproep voor deelname in de toekomst uit te laten gaan.

Het laatste jaar zijn er verschillende bijscholingen aangeboden, ik heb deelgenomen aan:

 

De psychomotoriek van de onafhankelijke zit,

(Ulrike Thiel)

Men zal wel denken, dat hebben we in de opleiding toch ook al gehad? Inderdaad en tóch was het voor mij leerzaam om in een klein gezelschap, herhaling en daardoor verdieping te halen, in het verkrijgen van kennis over de onafhankelijke zit. Eén van de voorwaarden voor een goede equitherapiesessie, is dat de equitherapeut de zelfervaring van de onafhankelijke zit meemaakt, Dit kan bijdragen om de cliënt de juiste aanwijzingen te geven van om tot een onafhankelijke zit komen. Daardoor wordt een intensere gewaarwording te verworven binnen de therapiesessie.

Zowel de cliënt als het paard krijgen hierdoor meer mogelijkheden voor hun bewegingsvrijheid.

 

Bepalen van succes van de Equitherapie, evidance based onderzoek en testmogelijkheden,

(Henrike Struck)

Naar aanleiding van de laatste info-dag (2013) voor equitherapeuten en hun relaties werd de bijscholing met bovenstaande titel in samenwerking met Henrike Struck georganiseerd.

Hier werd dieper ingegaan op observatie en beschrijving van gedrag, gedragsverandering, toetsing en verantwoording van deze toetsing naar verwijzers, andere hulpverleners, zorgverzekeraars (in de nabije toekomst).

Voor deze dag gold voor mij, dat deze meer verdieping en stof voor discussie bracht, dan in een regulier opleidingsweekend, zoals ik dat gewend was. Hier droeg de aanwezigheid van inmiddels meer ervaren equitherapeuten zeker aan bij. Verslaglegging en verantwoording naar anderen wordt concreter en de equitherapie krijgt met het beschrijven van de observaties van de resultaten meer "body”.

 

Spelletjes in de Equitherapie, psychomotoriek en zelfervaring,

(Henrike Struck)

Mijn ervaring is dat Henrike de kunst verstaat om een educatief programma aan te bieden, wat zowel voor de studenten als de gediplomeerde equitherapeuten waardevol is. Deze middag was volledig praktijkgericht en meteen toepasbaar in mijn volgende sessie met mijn eigen cliënt. Ik heb weer inspiratie opgedaan en mijn radius van werken in de praktijk is opnieuw vergroot.

 

Mogelijkheid voor intervisie/supervisie

(Henrike Struck - Rebecca Seibler)

Als laatste wil ik jullie wijzen unieke mogelijkheid, in dit jaar, om in Nederland supervisie te krijgen van deze supervisoren.

In aansluiting met de huidige opleidingsgroep kan eenieder die wil, een eigen supervisie inbrengen, of deelnemen in de binnencirkel/buitencirkel om op deze manier de kennis op te frissen en/of deel te nemen aan de discussie over de therapiesituaties. Om het voor eenieder mogelijk te maken hier aan deel te nemen zijn er verschillende opties mogelijk gemaakt.

Ik heb ze hieronder nog eens voor jullie op een rij gezet.

Zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 2014

Tijdens de volgende supervisiemodule met Rebecca Seibler bestaat de mogelijkheid zich in te schrijven voor bijscholing en eigen supervisie.

Er vinden maximaal 8 groepssupervisies per dag plaats
met als supervisoren Dr.Rebecca Seibler en Dr.Ulrike Thiel op de gebruikelijke manier
met binnencirkel/ buitencirkel en evaluaties alsmede de uitwerking van algemene richtlijnen
voortkomend uit de supervisies.

• Indien een eigen casus wordt voorgelegd (5 uur therapeutische bijscholing en een supervisie)

• Indien zonder eigen casus deelgenomen wordt (6 uur therapeutische bijscholing)

• Beide vallen binnen de huidige certificeringsregeling

• Kosten deelname als therapeutische bijscholing euro 85.- zonder eigen supervisie per dag

• Kosten deelname als therapeutische bijscholing plus eigen supervisie euro 110,- per dag

• Er kan voor één dag of voor beide dagen worden ingeschreven (9.00 – 17.00)

Zaterdag 13 en zondag 14 september 2014

Tijdens de volgende examenmodule met Rebecca Seibler en Henrike Struck is er de mogelijkheid zich in te schrijven voor bijscholing en eigen supervisie.

Er vinden maximaal 8 groepssupervisies plaats met als supervisoren Dr.Rebecca Seibler en Dr.Ulrike Thiel en Henrike Struck op de gebruikelijke manier met binnencirkelbuitencirkel en evaluaties alsmede uitwerking van algemene richtlijnen voortkomend uit de supervisies.

• Indien een eigen casus wordt voorgelegd (5 uur therapeutische bijscholing en een supervisie)

• Indien zonder eigen casus wordt deelgenomen (6 uur therapeutische bijscholing)

• Beide vallen binnen de huidige certificeringsregeling

• Kosten deelname als therapeutische bijscholing euro 85.- zonder eigen supervisie per dag

• Kosten deelname als therapeutische bijscholing plus eigen supervisie euro 110,- per dag

• Er kan voor beide dagen worden ingeschreven (9.00 – 17.00)

 

Het is eenvoudig om bijscholingen bij te wonen. Let op je mailbox en nieuwsbrieven en geef je op.

Wellicht binnenkort tot ziens

 

Maria van Eijk


 

 

 

 


Beste collega's,

De volgende bijscholingsmogelijkheden zijn beschikbaar. 
Verdere mogelijkheden worden binnenkort gepubliceerd en per mailing rondgestuurd.

Zondag 23 maart 2014

Tijdens de volgende opleidingsmodule met Barbara Klüwer
is er de mogelijkheid zich in te schrijven voor bijscholing "zelfervaring”en evaluatie zelfervaring

 • 9.30 tot 16.30 Kosten deelname euro 85.-
 • De bijscholing telt voor 6 uur therapeutische bijscholing zelfervaring

Zaterdag 29 maart 2014

Tijdens de opleidingsmodule met Henrike Struck
is er de mogelijkheid zich in te schrijven voor bijscholing "zelfervaring” in de psychomotoriek en evaluatie zelfervaring

 • 14.30 – 17.30 Kosten deelname euro 50.-
 • De bijscholing telt voor 3 uur therapeutische bijscholing zelfervaring

 

Zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 2014

Tijdens de volgende supervisiemodule met Rebecca Seibler de mogelijkheid zich in te schrijven voor bijscholing en eigen supervisie.

Er vinden maximaal 8 groepssupervisies per dag plaats
met als supervisoren Dr.Rebecca Seibler en Dr.Ulrike Thiel op de gebruikelijke manier
met innerste cirkel en evaluaties alsmede uitwerking van algemene richtlijnen
voortkomend uit de supervisies.

 • ·Indien een eigen casus voorgelegd wordt voor 5 uur therapeutische bijscholing en een supervisie
 • ·Indien als deelnemer zonder eigen casus deelgenomen wordt 6 uur therapeutische bijscholing
 • ·Beiden binnen decertificeringsregeling
 • ·Kosten deelname als therapeutische bijscholing euro 85.- zonder eigen supervisie per dag
 • ·Kosten deelname als therapeutische bijscholing plus eigen supervisie euro 110,- per dag
 • ·Er kan voor een dag of voor beide dagen worden ingeschreven (9.00 – 17.00)

 

Zaterdag 12 en zondag 13 september 2013

Tijdens de volgende examenmodule met Rebecca Seibler en Henrike Struck is er de mogelijkheid zich in te schrijven voor bijscholing en eigen supervisie.

Er vinden maximaal 8 groepssupervisies plaats met als supervisoren Dr.Rebecca Seibler en Dr.Ulrike Thiel en Henrike Struck op de gebruikelijke manier met innerste cirkel en evaluaties alsmede uitwerking van algemene richtlijnen voortkomend uit de supervisies.

 • Indien een eigen casus voorgelegd wordt voor 5 uur therapeutische bijscholing en een supervisie per dag
 • Indien als deelnemer zonder eigen casus deelgenomen wordt 6 uur therapeutische bijscholing per dag
 • Beiden binnen de certificeringsregeling
 • ·Kosten deelname als therapeutische bijscholing euro 85.- zonder eigen supervisie per dag
 • ·Kosten deelname als therapeutische bijscholing plus eigen supervisie euro 110,- per dag
 • ·Er kan voor een dag of voor beide dagen worden ingeschreven (9.00 – 17.00)

 

 


Service Pack 2 voor afgestudeerde equitherapeuten
(nieuw thema's en leermateriaal uit de tegenwoordige opleiding als bijscholingen, voor Equitherapeuten

wordt binnenkort gepubliceerd voor 2014