Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie
 

Internationaal

Internationale organisaties, projecten en contacten

De Stichting SHP-E(NL) was of is aangesloten en/of actief vertegenwoordigd bij enkele internationale organisaties die zich bezig houden met therapeutisch paardrijden en de opleidingen voor Equitherapeuten. Verder pleegt SHP veel professionele internationale contacten in de wereld van therapeutisch paardrijden.

Meest actueel zie EU Leonardo da Vinci project

Bijvoorbeeld:

  • In 2010 t/m 2012 heeft SHP meegewerkt aan een EU Leonardo da Vinci project
  • SHP is in contact met zusterorganisaties b.v ATE in Luxemburg, Polen, Slovakia Duitsland enz....en is een gewaardeerd voor medewerking aan projecten, voordrachten en clinics in deze landen.....
  • SHP heeft in Hongarije meegewerkt aan de opbouw van opleidingen voor Psychologen en pedagogen in de Equitherapie.
  • Riding Disabled International (FRDI) nu HETI. SHP was meer dan 10 jaar lid van FRDI werkgroepen
  • SHP refereert geregeld op internationale congressen en is in discussie met collega;s en organisaties uit de gehele wereld en een gewaardeerd partner voor projecten, clinics en voordrachten.
  • Forum der Ausbildungsträger einer Therapie mit dem Pferd (FATP) SHP organiserde in 2011 een internationaal workshop
  • Fachgruppe Psychotherapie mit dem Pferd (FAPP) SHP werkte mee aan boek over psychotherapie met het paard
  • Verder ondersteund SHP studenten uit verschillende landen met hun afstudeeronderzoeken of stages.
  • SHP is lid van de `Wetschappelijke Adviesraad` van de internationale tijdschrift `Mensch und Pferd`.

Doordat de Stichting relaties heeft met internationale organisaties en specialisten kunnen er ook gemakkelijk internationale contacten gelegd worden en is er veel overleg met de andere organisaties.