Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie
 

FATP

De FATP
 
 
 
De FATP (Forum der Ausbildungsträger einer Therapie mit dem Pferd)
is een internationale forumsgroep.
 
 
 
 
 
Leden zijn de organisaties:
 • Deutsches Kuratorium für Therapeutisches Reiten (DKThR) 
 • Förderkreis für Therapeutisches Reiten e.V.      
 • Österreichisches Kuratorium für Therapeutisches Reiten (ÖKThR)    
 • Schweizer Gruppe für Therapeutisches Reiten (SG-TR)   
 • Schweizerische Vereinigung für Heilpädagogisches Reiten (SV- HPR)   
 • Nederlandse Stichting Helpen met Paarden : Verband zur Förderung  der Equitherapie (SHP-E (NL))
   
  Al deze organisaties bieden opleidingen voor Equine Assisted Therapy volgens bepaalde kwaliteitscriteria aan. Daarnaast heeft elke organisatie haar specifieke aandachtspunten en specialisaties.
 
Zo voldoen al deze opleidingen aan een aantal gezamenlijk eisen wat betreft:
 • Vooropleiding en beroeps- kwalificatie
 • Hippische kwalificatie
 • Inhoud en vorm van de verschillende opleidingsmodules
 • Werk in praktijk tijdens de opleiding
 • Praktijkverslag en examen
 • Duur en omvang van de opleiding
Deze opleidingen omvatten een aanvullende kwalificatie voor een al aanwezig beroep op pedagogisch, psychologisch, medisch of paramedisch terrein. De deelnemers zijn na afsluiting gekwalificeerd om maatregelen voor revalidatie en/of ontwikkelingsbevordering van pedagogische of psychosociale aard door te voeren, waarbij het paard op een zinvolle manier bij het proces betrokken is.
 
Inhoudelijk houden deze opleidingen zich bezig met (ondermeer) de volgende thema's:
 • Relatieopbouw tussen mens en paard
 • Praktijkervaring, supervisie
 • Zelfervaring
 • Planning, praktijk en reflexie van het werk met cliënten en het paard
 • Doelstellingen en doelgroepen
 • Therapeuten/pedagogengedrag
 • Keuze, opleiding en in conditie houden van het therapiepaard
 • Veiligheidsaspecten en verzekeringsvragen
 • Bijscholingsmogelijkheden