Nederlandse Stichting Helpen met Paarden  Equitherapie
 

Nieuws

Op de volgende pagina is nieuws van en over de Stichting en van en over de opleiding te lezen. 

Om alle recente nieuwsbrieven te kunnen bekijken ga naar: Nieuwsbrieven  SHP 

 
 
laatste nieuws


24 3 2016

 

Nieuwsletter SHP-E(NL) 24 3 2017

BIJSCHOLING: Opleiding en selectie van het Therapiepaard

________________________________________________________________________________________________

Het Duitse DKTHR    en SHP zijn van plan wat meer samen te gaan werken, vooral wat opleidingen en bijscholingen betreft.

Een eerste   set is nu gedaan tijdens de bijscholing van het DKTHR in april 2017.

Voorzitter en opleidingshoofd  SHP Ulrike Thiel is daar uitgenodigd om over de selectie en opleiding van het therapiepaard     volgens de richtlijnen van SHP-E NL te spreken.   

Deze bijscholing telt voor 2 uren  therapeutische en 4 uren hippische bijscholing voor Equitherapeuten SHP-E(NL) n het kader van de certificerings regeling .

Zie ook


Deutsches Kuratorium für Therapeutisches Reiten e.V. (DKThR)

Freiherr-von-Langen Straße 8a

48231 Warendorf

Tel.: 0 25 81-92 79 19-1

Fax: 0 25 81-92 79 19-9

E-Mail: elindner@fn-dokr.de

www.DKThR.de

 

Vorstandsvorsitzender: Dr. med. Jan Holger Holtschmit; stellvertretende Vorstandsvorsitzende: Rosalie Gräfin v. Landsberg-Velen, Uwe Kaplirz zu Sulewicz

 

  • Anschlussverband der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN)
  • Spitzenverband für den Pferdesport beim Deutschen Behindertensportverband (DBS)
  • Kooperationspartner des Deutschen Verbands für Physiotherapie (ZVK)
  • Kooperationspartner des Deutschen Verbands der Ergotherapeuten (DVE)

 

Jetzt anmelden – kostenfreie Teilnahme!

Tagung für Therapeutisches Reiten am Samstag, 29. April 2017 auf Gestüt Osthoff (Georgsmarienhütte, NI) – parallel zu Horses & Dreams meets Austria

„Das ideale Therapiepferd: Begabung, Zucht oder Ausbildung?“ mit Dr. Ulrike Thiel (Trainerin, Reittherapeutin, Psychologin und erfolgreiche Buchautorin).

Weitere Vorträge mit namhaften Referenten zu aktuellen und praxisnahen Themen rund um das Therapeutische Reiten.

Begrenzte Plätze – Weitere Infos und Anmeldung direkt hier!

 


 

29 12 2015

 
Het bestuur voorziet zijn deelnemers en geïnteresseerden in de Equitherapie van een samenstelling van de activiteiten en prioriteiten van SHP in e laatste tijd en een vooruitzicht op het aankomende jaar. 
 
Download activiteiten SHP als PDF
 

 
23 11 2015
Voorzitter dr. Ulrike Thiel heeft een lezing gehouden tijdens het FPG Symposium 2015 
FPG-BIO SYMPOSIUM "BIO BEWEEGT” DONDERDAG 19 – 11- 2015
Therapeutisch paardrijden : Verantwoord? Veilig? Effectief?
 

SHP wil graag oproepen tot en vanuit zijn kenniscentrum een bijdragen aan systematisch onderzoek om deze vorm van therapie via tot erkenning en ook vergoeding te helpen om behoeftige cliënten deze vorm van therapie toegankelijk te maken.

 
28 8 2014
SHP Nieuwsbrief 5 2014  Activiteiten van SHP (accredidatie, erkenning)
Bezoek Provinciale Statenfractie aan SHP en HippoCampus
op ma 25-08-2014
 
18 7 2014
Het reformatorisch dagblad weidde een artikel "Een paard in het achterhoofd" aan Equitherapie. Hier wordt ook het nog steeds bestaande probleem van de financiering van gedegen EQUITHERAPIE besproken. Naar het artikel als PDF

14 5 2014 

Nieuwsbrief SHP:-E(Nl) Mei 2014/1 Congresbericht

Professionalisering van het gebruik van paarden in de zorg
Hazelhof, Lier, 25 april 2014

Op 25.04 jl. vond in het Belgische plaatsje Lier het congres ‘Professionalisering van het gebruik van paarden in de zorg’ plaats. De aanleiding van dit Nederlands-Vlaamse initiatief was de start van een samenwerking tussen de Nederlandse netwerkorganisatie Stichting ZorgPK’s en de Katholieke Hogeschool Vives, campus Roeselare. Dit congres werd georganiseerd ‘om diverse partijen die professioneel werken met paarden in de (brede) zorgsector samen te brengen en een geschikt kader te creëren om ideeën en ervaringen uit te wisselen.’

Bekijk ons verslag en het standpunt van de stichting in bijgevoegde link.


Februari 2014
 
SHP -E (NL) heeft aan de Open Universiteit en aan de kranten haar visie bekend gemaakt op de oratie, de stand van zaken in Nederland en wat Equitherapie SHP-E(NL) te betekenen heeft. Zie  Antrozoölogie en Equitherapie?

Januari 2014

Een artikel afkomstig van SHP is in de Duitse tijdschrift voor therapeutisch paardrijden "Mensch und Pferd" verschenen: SHP heeft een link naar deze artikel met de nieuwsletter 1 2014 aan zijn deelnemers en geïnteresseerden verstuurd.

Qualifikation von Anbietern pferdeunterstützter Massnahmen in den Niederlanden
Sicherheitsaspekte, Risikoseinschätzung und Risikovermeidung.
U kunt hem via dit link op de homepage van SHP opzoeken. Artikel Qualifikation und Sicherheit Niederlande

 Dit artikel geeft een gedeelte van de resultaten van ons (in het kader van het Leonardo da Vinci Project) uitgevoerd onderzoek over de praktijk van equine assisted activities and therapy EAA/EAT in Nederland weer. Eruit blijkt, dat de Equitherapeuten SHP op zich en in vergelijking met andere aanbieders van EAA-EAT-EMT activiteiten aan een aantal veiligheids- en kwaliteitscriteria in relatie tot hun kwalificatie en aanbod beschikken.

Een uitgebreidere publicatie over de resultaten wil het bestuur SHP in het Nederlands binnenkort publiceren en ook aan de pers doorgeven.


 

 

 

 

Juni 2013
NIEUWS: SHP is begonnen de eerste stappen te zetten om zowel accredidatie van de opleiding alsmede betaling van Equitherapie als erkende therapievorm in Nederland en Belgie voor gecertificeerde Equiherapeuten SHP te regelen. Meer informatie over de gang van zaken zullen wij steeds via de nieuwsbrief publiceren.
 
1 mei 2013

SHP-E(NL) organiseert ook dit jaar weer een

Dag van de Equitherapie SHP
voor equitherapeuten, verwijzers en organisaties, en andere geïnteresseerden
Op 25 mei 2013 op HippoCampus
De Dag van de Equitherapie telt voor 6 uur bijscholing voor Equitherapeuten SHP-E(NL) binnen de certifceringsregeling
Tijd: 10.00 tot 17.00 uur
Entree: bij aanmelding tot 18 mei euro 45,- (SHP-deelnemers)/75.- (extern) - incl. buffet Bij latere aanmelding; euro 60/90,-

Op deze jaarlijkse Dag van de Equitherapie heeft u de gelegenheid om kennis te maken met de principes, de werkwijze en de kwaliteitsnormen van Equitherapie SHPE(NL). Er zijn bijdragen over veiligheid bij hulpverlening met paarden, de plaats van Equitherapie SHP-E(NL) in de hulpverlening, de kwaliteitsgaranties van de Nederlandse Stichting Helpen met Paarden-Equitherapie en over de concrete stappen op de weg naar erkenning en betaling van equitherapie.

  • Uitgangspunt is het onderzoek Paardondersteunde hulpverlening, training en activiteiten in de reeks ‘Deskundig werken met mensen en paarden' door SHP-E(NL) waaronder een kritische uit elkaar zetting met en herziening van de resultaten van het AAIZOO onderzoek: "Het paard als Partner” meer informatie Persbericht herziening resultaten AAIZOO onderzoek

U kunt ook zelf ervaren hoe het is om met en op een paard te werken in de equitherapie volgens de richtlijnen en methode van SHP-E(NL).

Na elke bijdrage is er mogelijkheid tot het stellen van vragen en discussie.
 
20 april 2013
 
Verslag van de Infodag voor deelnemers SHP d.d. 9 maart 2013
We kunnen terugkijken op een geslaagde infodag op 9 maart jl. Nogmaals hartelijk dank aan alle aanwezigen voor hun positieve input. Het verslag van de infodag is te bereiken via deze link: Verslag infodag 2013
Het is ook, samen met alle relevante links, te vinden op de website via deze link: Campagne voor kwaliteit, veiligheid en erkenning.
Bij deze nodigen we de deelnemers en externe geinteresseerden  graag uit op de Dag van de Equitherapieop 25 mei 2013.
Het thema: ‘Het paard in de zorg: inzicht en erkenning’. Komen hierin o.m. aan bod:
- De weg naar erkenning en vergoeding
- De blik van de verzekeraar
- Accreditatie: wat en met welk doel?
SHP presenteerd zijn in het kader van het EU project uitgevoerd onderzoek en het onerzoeksrapport.
 Meer informatie over het programma volgt weldra. Inschrijven kan via de pagina Campagne voor kwaliteit, veiligheid en erkenning op de website. Graag inschrijven voor 17 mei.
 
 
13 maart 2013
Het paard in de zorg - een zorg
SHP onderzoekt kwaliteits en veiligheidsaspecten van aanbieders paardenondersteunde activiteiten in Nederland
 
 
10 Maart 2013
Op de infodag voor Equitherpaeuten d.d. 9 3 2013 werden de nieuwe flyers van SHP voor het eerst aangeboden
Binnenkort kan de Equitehrapeut deze flyers ook voor zijn praktijk ontvangen

Equitherapie en Equitherapeut SHP-E(NL)
     
Download Flyer Equitherapie als PDF Download Flyer Opleiding Equitherapie SHP als PDF
 
 

 
Februari 2012
 
Het bestuur van SHP-E(NL) nodigt u van harte uit op de informatiemiddag op zaterdag 9 maart 2013. De nieuw aangetreden bestuursleden kijken ernaar uit om kennis te maken en zij stellen graag hun taken en projecten voor. Wij houden eraan om ook onze oud-deelnemers uit te nodigen op deze informatiesessie. Onderzoek van de laatste paar jaren op nationaal en internationaal niveau heeft immers opmerkelijke resultaten naar voren gebracht in verband met de kwaliteit van equitherapie, en Equitherapie SHP-E(NL) in het bijzonder.

We willen jullie graag informeren over:

Equitherapie SHP in internationale context
De positie van SHP en de Equitherapeut SHP-E(NL)
Registratie en certificering
Werkgroepen, onderzoek en PR
De eerste stappen naar erkenning van de titel
Wij gaan ook graag in op jullie vragen en suggesties:
Wat verwachten SHP-deelnemers van de stichting?
Hoe kunnen wij daaraan tegemoet komen?

Hartelijke groet,

Het bestuur van SHP-E(NL)


20 oktober 2012
 
Het bestuur van SHP organiseert een infodag op 17 november 2012 op HippoCampus
1 september 2012
Artikel : Equitherapie, een zegen en een zorg- professionele (?) hulpverlening met paarden De leeswolf 2012 Uiteenzetting over professionele hulpverlening met het paard, het boek Equitherapie(SHP) en een interview met Ulrike Thiel over de kwaliteitszorg van SHP: Deskundig werken met mensen en paarden. September 2011, de Leeswolf 6 2012

 
Aug 2012
 
De nieuwe folder met informatie over de opleiding Equitherapie SHP
en het kwaliteitskeurmerk als PDF download
 
 
 
 
 
 

Juni 2012
 
 
Link naar informatie betreffende de Dag van de Equitherapie SHP d.d. 16 6 2012
met presentatie van het boek Equitherapie SHP
 
 
 
 
 
 
 
Mei 2012
SHP organiseert een nationale Equitherapiedag  en de presentatie van het nieuwe boek op 16 juni 2012 (zie mailing)
 
SHP bezoekt de internationale congres voor therapeutisch paardrijden in Polen en presenteerd de analyse van de survey gedaan in Nederland over de situatie van paardenondersteunde interventies in Nederland en de noodzaak van internationale kwaliteitscriteria voor Equine Mediated Therapy.

  
April 2012
Inachrijving voor de volgende seizoen opleiding Equitherapie zijn gestart met de kennismakingsworkshops
Zie actuele opleiding op deze homepage

Februari 2012
SHP heeft in het kader van een EU Leonardo Da Vinci project een uitgebreid onderzoek gedaan over Paarden in de Zorg en therapie.. Dit onderzoek alsmede het boek Equitherapie worden op de nationale Equitherapeutendag op 16 juni gepresenteerd in het opledingscentrum HippoCampus. Meedoen aan de enquete fase 2 is mogelijk. Link naar enquete Meer informatie over het EU project

December 2011
Uitgebreide informatie over Equitherapie SHP en de opleiding kunt u vinden in het nieuwe boek Equitherapie SHP
 
 
 
 
Contactgegevens uitgever:
Homepage met bestelmogelijkheid:

In geval van problemen tijdens bestellen via de verkooppagina van horses and driving books hier nog een bestelformulier(wordt doorgestuurd aan de uitgever )

Introductieprijs 49,50.- plus verzendkosten

 

October 2011:
SHP organiseert in zijn opleidingscentrum een driedaagse meeting voor het Leonardo da Vinvi Project AMAT
Naderer informatie kunt u vinden op de nederlandse homepage onder dit link.
Verder kunt u meer infromatie in het Engels vinden op het engelse gedeelte van deze homepage Fotos van diverse meetings kunt u vinden onder http://en.equitherapie.org/page/Photos-from-LDV-project-activi

24 augustus 2011
 
In mei en in augustus hebben internationale workshops en meetings plaatsgevonden op HippoCampus.
Verslagen en fotos van deze evenementen kunt u vinden op deze homepage:
 
 
 

1 mei 2011
 

Tijd om de krachten te bundelen.

 

Bezoek de SHP dag

De positie van de Equitherapeut SHP nu en in de toekomst

 

Beste Equitherapeuten SHP. Zoals jullie weten was het al een tijd te vorspellen, dat via bezuinigingen de kans op vergoeding van  therapie met dieren steeds kleiner werd. Het stopzetten  van PGB voor deze vorm van begeleiding heeft echter ook mee te maken, dat in het verleden vaak misbruik werd gemaakt van dit budget en dat ook maatregelen werden ingediend, die niet door desbetreffende specialisten werden aangeboden.

 

Een van de belangrijksten punten is, dat in Nederland nog niet voldoende aangetoond is, dat het, wordt therapie met het paard gedaan door een serieuze  specialist het om "evidence based”  maatregelen gaat, die veel opleveren 

 

SHP heet in de laatste 11 jaar veel aan gedaan om voor een goed kwaliteitsbeleid en de voorwarden binnen de organisatie te zorgen, die voor een erkenning van de specialisatie nodig  zijn. Verder heeft en werkt SHP ook op internationaal gebied eraan om de positie van de  Equitherapeut in de toekomst  te verbeteren wat kwaliteitsherkenning en ook financiering betreft. Ook wil SHP graag meewerken aan de wetenschappelijke " evidence based " onderzoeken.

 

SHP is nu onderdeel van een EU project en werkt ook met het AAIZOO en andere universitaire instellingen samen om dit doel te kunnen bereiken.

 

Echter  is het wel noodzakelijk, dat de Equitherapeuten zelf aan deze projecten meewerken en zich ook daarvoor inzetten. SHP kan en wil hiervoor wel de voorwaarden bieden, via contacten en internationale ervaringen meehelpen.

 

Daarom organiseert SHP op 21 mei in het kader van de opening van het opleidingscentrum voor SHP een dag, waarin Equitherapeuten bij elkaar kunnen komen en de mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten in deze richting gezet kunnen worden.

Prof Enders van het AAIZOO zal ook aanwezig zijn en werkgroepen en initiatieven kunnen worden opgestart

 

Verder vindt er een Tombola plaats om de fonds voor Equitherapie van SHP te steunen   met prijzen als een western zadel, boeken, therapiemateriaal  enz.
Informeer over het programnma en schrijf op tijd in.
 
Ook ideen en helpers voor het organisatiecommitee en de dag zelf zijn nog van harte welkom.
Wil je iets doen, dan meld je via  helpen-met-paarden@iae.nl

 

Programma zie: Programma openingsweekeinde 21 22 mei 2011

Aanmelding http://www.hippocampus-nl.com/page/Aanmelden-Symposium

 

7.2.2011
 
Beste Equitherapeuten SHP,
 
Als hoofd opleidingen en bijscholingen wil ik jullie graag attent maken op dit boek, dat aansluit bij de neurologische basis van het pasvormmodel van Pesso.
 
Antonio R. Damasio: Het zelf wordt zich bewust : hersenen, bewustzijn, ik, Wereldbibliotheek Amsterdam, 2010, 416 p. : ill., € 24,90. ISBN 9789028423763
Distributie: Wereldbibliotheek

Voor een recensie  volg dit link naar de Leeswolf
 
Met vriendelijke groeten
 
Ulrike Thiel
 

januari 2010
 

SHP bestaat deze zomer 10 jaar

 

Beste Equitherapeuten en Equitherpaeuten in opleiding.

 

 
SHP heeft in het laatste jaar een aantaal contacten met  internationale organisaties gehad en  er is veel werk verzet in het kader van het werken aan de kwaliteit van Equitherapie SHP en de samenwerking met andere organisaties. Hij is ook binnen Nederland op zoek gegaan voor een aantaal contactpunten en mogelijkheden nationaal en internationaal een goede  positie vor  de Equitherapeut SHP te creeren.. Hierover zal SHP zijn leden ook graag uitgebreid willen informeren en hun uitnodigen eraan mee te werken en ideeën te leveren.

 

SHP heeft dit jaar zijn 10 jarige jubileum en beschikt vanaf deze zomer ook over een opleidingscentrum met cursusruimte, binnenbak en vergaderkamer voor SHP. Hiervan kunnen de leden ook gebruik maken.

 

In Augustus vindt de internationale conferentie van de FATP in dit centrum plaats met de kans om een aantaal buitenlandse specialisten, die hier aanwezig zijn voor medewerking aan de geplande  bijscholings en informatiebijeenkomst deel te laten nemen. Ook Equitherapeuten SHP zijn van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren.

 

Wij zijn van plan deze zomer een uitgebreide  informatie- en bijscholingsbijeenkomst aan te bieden, waarbij de volgende  punten aan de orde komen:

 

Financiering van Equitherapie –

Wat verwacht gezondheidszorg /jeugdzorg en de beslisser over een aanvraag van de Equitherapeut en van de Cliënt.

Praktijken van financiering van Equitherapie in de andere Europese landen

 

De positie van de Equitherapeut:

Internationaal project ter verbetering van de positie van gekwalificeerde Equitherapeuten binnen Europa.

Discussieforum over behoeften en netwerken binnen de Nederlandse situatie

 

Bijscholing voltige met de mogelijkheid ook met voltigeurs en opgeleidde voltigepaarden te werken

 

Lezingen van buitenlandse specialisten uit de FATP organisaties over therapeutische thema’s maar ook over de positie en organisatie van Equitherapie in hun land van herkomst en modellen van samenwerking en afspraken met verzekeringen en gezondheidszorg.

 

SHP zal binnenkort een enquete versturen waarin  de leden SHP mee kunnen beslissen over het programma van deze dagen en voorstellen kunnen doen voor het invullen van het programma. Verder zoeken wij Equitherapeuten die ook bereid zijn aan de organisatie van dit evenement mee te werken.

 

 

Het bestuur SHP