Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie
 

Symposium and opening

Symposium: Harmonie, Balans, Wellness en Sport 
 
en opening van het opleidingscentrum
 
op 21 22 mei 2011 op HippoCampus
 •  
 • aanmelden http://www.hippocampus-nl.com/page/Aanmelden-Symposium


   

  Op 21 mei vindt een Themadag Equitherapie plaats :

  De positie van de Equitherapeut nu en in de toekomst

  Met een grote Tombola (winst voor de fonds van SHP) waar te winnen vallen:
  (een ponywesternzadel, therapiemateriaal, longes, halsters, het boek van Ulrike Thiel, rijlessen,.........)
   

  Op 22 mei een Symposium Themadag Trainingemethodes paard plaats


  Erkende bijscholingsdagen voor certificering
  Beide dagen zijn erkend als bijscholingsevenementen  (6 uur therpaeutisch, 6 uur hippisch) voor de certificeringsregeling. Gezien dit evenement eenmalig is, kunnen de uren kunnen ook meegenomen worden naar de volgende verlenging van registratie of door Equitherpaeuten in opleiding meegenomen worden naar hun certificeringsaanvraag.

  kosten:
  • Voor beide evenementen als externe deelnemer euro 130 (both days): 
   Als lid SHP voor beide evenementen euro 100:  
   Als externe deelnemer op 22.mei 2011 euro 100 (sunday only):  
   Als lid SHp op 22 mei 2010 euro 75:  
   als lid SHP op 21 mei 2011 euro 35:  
   Als externe deelnemer op 21 mei euro 50 (saturday only):  
   als gast ben ik uitgenodigt:  
   als lid organisatiecommissie voor 21 mei entree gratis voor 22 mei euro 50:  

   
  Op 21 mei 2011: Thema de positie van de Equitherapeut
  met 3 voordrachten, praktijsdemonstraties en oefeningen een grote Tombola en de kans om zich in te schrijven voor door SHP gesteunde bezoeken aan bijscholingen binnen het EU project in het buitenland.
  Een goede kans om je collegas weer te zoien of te leren kennen, werkgroepen te vormen en als Equitherpaeut meer invloed te kunnen nemen op de ontwikkelingen in de toekomst.
   
  Op 22 mei 2011: Thema trainingsmethoden met 3 interassante speakers, panneldiscussie en praktijk met eigen paard in de middag

   

   


  Themadag 21 mei 2011

  Tijd om de krachten te bundelen.  

   

  De positie van de Equitherapeut SHP nu en in de toekomst  

   

  Beste Equitherapeuten SHP. Zoals jullie weten was het al een tijd te vorspellen, dat via bezuinigingen de kans op vergoeding van  therapie met dieren steeds kleiner werd. Het stopzetten  van PGB voor deze vorm van begeleiding heeft echter ook mee te maken, dat in het verleden vaak misbruik werd gemaakt van dit budget en dat ook maatregelen werden ingediend, die niet door desbetreffende specialisten werden aangeboden.  

   

  Een van de belangrijksten punten is, dat in Nederland nog niet voldoende aangetoond is, dat het, wordt therapie met het paard gedaan door een serieuze  specialist het om "evidence based”  maatregelen gaat, die veel opleveren   

   

  SHP heet in de laatste 11 jaar veel aan gedaan om voor een goed kwaliteitsbeleid en de voorwarden binnen de organisatie te zorgen, die voor een erkenning van de specialisatie nodig  zijn. Verder heeft en werkt SHP ook op internationaal gebied eraan om de positie van de  Equitherapeut in de toekomst  te verbeteren wat kwaliteitsherkenning en ook financiering betreft. Ook wil SHP graag meewerken aan de wetenschappelijke " evidence based " onderzoeken.  

   

  SHP is nu onderdeel van een EU project en werkt ook met het AAIZOO en andere universitaire instellingen samen om dit doel te kunnen bereiken.  

   

  Echter  is het wel noodzakelijk, dat de Equitherapeuten zelf aan deze projecten meewerken en zich ook daarvoor inzetten. SHP kan en wil hiervoor wel de voorwaarden bieden, via contacten en internationale ervaringen meehelpen.  

   

  Daarom organiseert SHP op 21 mei in het kader van de opening van het opleidingscentrum voor SHP een das, waarin Equitherapeuten bij elkaar kunnen komen en de mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten in deze richting gezet kunnen worden.  

  Prof Enders van het AAIZOO zal ook aanwezig zijn en werkgroepen en initiatieven kunnen worden opgestart  

   

  Verder vindt er een Tombola plaats om de fonds voor Equitherapie van SHP te steunen   met prijzen als een western zadel, boeken, therapiemateriaal  enz.
  Informeer over het programnma en schrijf op tijd in.
   
  Ook ideen en helpers voor het organisatiecommitee en de dag zelf zijn nog van harte welkom.
  Wil je iets doen, dan meld je via  helpen-met-paarden@iae.nl

   

  Programma zie: Programma openingsweekeinde 21 22 mei 2011  

  Aanmelding http://www.hippocampus-nl.com/page/Aanmelden-Symposium  
   

  Themadag 22 mei 2011

  Ondanks de fantastische ontwikkelingen van de sportpaardenfokkerij is het een feit dat het gemiddelde Nederlandse sportpaard de leeftijd van 7 jaar niet haalt. De vraag of de sport te combineren valt met het welzijn van het paard boeit daarom veel ruiters en paardenvrienden.

  Over dit onderwerp  werd dan ook op zondag 24 september 2006  (Oranjehal te Apeldoorn) een eerste eendaags symposium georganiseerd door HippoCampus onder de titel:


 Harmonie, Balans, Wellness en Sport– de klassieke Europese School
 
Samenvatting van dit eerste symposium 2006 zijn te vinden vinden onder de links:
Nu is het tijd voor de tweede Symposium uit deze serie. Dit ook om het nieuw verschenen boek van Ulrike Thiel  voor te stellen en de opening van het opleidingscentrum HippoCampus te vieren.
 
 

Thema is deze keer
 
Wat betekent het voor het paard om met verschillende trainingsmethoden gereden te worden?
 
Gepland zijn voordrachten, praktijkdemonstraties en een discussiepanel waarin het belang en de logica van een systematisch opgebouwde training naar voren komt. Er wordt uitleg gegeven over de lichamelijke en geestelijke effecten van de diverse trainingssystemen met de nadruk op de Klassieke Europese School. Tevens wordt ingegaan op en gedemonstreerd wat de houding en zit van de ruiter kan betekenen voor of "tegen”de beweging van het paard. Ook de logica van de ontwikkeling van balans en harmonie in de africhting en het samenspel tussen paard en mens wordt nader belicht en er wordt een duidelijke link gelegd naar de mogelijkheden in de sport.
In het boek "Gerittenwerden, so erlebt es das Pferd”geeft Ulrike Thiel een overzicht over de psychomotorische en psychologische i8nvloed van verschillende trainingsmethodes op het paard. Ze heeft voor dit Symposium twee capaciteiten uitgenodigt om van hun specialisatie uit dit thema te verdiepen:

Prof.dr.vet. Ellen Kienzle, die vanuit de standpunt van de dierenarts de trainingsmethodes gaat vergelijken en
 
als eregast de meervoudig Olympisch kampioene en dressuurcrack Christine Stückelberger. Zij zal het thema vanuit de top– en basissport uit toelichten
In de middag worden door de drie dames enkele conmbinaties begeleid en becommentareerd vanuit de specialisatie van de commentator.
Dit symposium is bedoeld voor ruiters en/of paardenliefhebbers,equitherapeuten die op zoek zijn naar  harmonie en balans in de communicatie en het samenspel met het paard. Voor de sportruiters, die zich afvragen of wellness ook in de sport te waarborgen valt. En voor de enthousiaste fokker, die zijn fokproduct gezond en succesvol ouder wil zien worden.

 
 
 
 
Doelstelling
Systematische uitleg over de lichamelijke mogelijkheden van het paard.
Randvoorwaarden en vaardigheden die de ruiter nodig heeft.
Logica van balans en beeldvorming van het harmonisch gaande paard.
Toepassing van de klassieke training in de sport

Locatie:
Opleidingscenttum HippoCampus , De Bult 4  6027 RG Soerendonk
Organisatie:
HippoCampus, Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie, Cranendonck,
http://www.hippocampus-nl.com/fileupload/4b56f331a3d0d568d2c18c55a819df97129527545.jpg, E-maill:hippocampus@iae.nl tel: 0495-45 37 57
 
U kunt zich  ook als  actieve ruiter opgeven voor de middag, dan krigt u advies van de drie referenten
 
 
Aanmelding voor het Symposium d.d. 21 22 mei 2011


 

SHP
celebrating: 11th anniversary year a the  training course Equitherapy (SHP) in the Netherlands
 
 

Since 2000 the Netherlands provides a trainingprogram Equitherapy  SHP open to candidates with an educational, therapeutic or psychological professional basis. Equitherapists SHP are learning in an intensive two-year training program to cope with the skills of the horse to deepen their work with clients. Many therapeutic and educational processes can thus be improved and also lead to much more fun for the clients. 2000 was also the founding years of the Dutch Foundation of Helping with Horses Equitehrapy, in these 10 years with an international focus on quality a good certification scheme has been developed. In this anniversary year several things that are celebrated are: 1) SHP can now offer training and refresher training in the newly constructed Hippocampus training centre with  many new technical possibilities and learning techniques. 2) In this year the forthcoming book Equitherapy SHP-E (NL) written by the course leader Ulrike Thiel and the teachers, all highly skilled specialists in the field of therapeutic riding is been edited. 3) SHP joins an international EU project to develop a quality system for therapy and interventions with animals in Europe.

 

More information www.equitherapie.org