Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie
 

SHP en cel mens en paard

SHP vertegenwoordigt zijn deelnemers:

Professionalisering van het paard in de zorg,Eerste kerngroepvergadering Cel Mens en Paard

Op 1 april jl. was SHP-E(NL) vertegenwoordigd op de eerste kerngroepvergadering van de Cel Mens en Paard in Nederland. ‘De Cel Mens en Paard is een overkoepelende organisatie voor iedereen die therapie en/of activiteiten aanbiedt met de assistentie van paarden (therapie, coaching, …). Initieel voor Vlaanderen en Nederland, na verloop van tijd uit te breiden via Europese projecten.’ (https://celmensenpaard.wordpress.com/)

 

Deze cel wil de motor zijn achter de professionalisering van het gebruik van paarden in de zorg. Ze was organisator van het congres ‘Professionalisering van het gebruik van paarden in de zorg’, dat vorig jaar doorging in Lier (25.04.2014). Uitgangspunt voor de werking is mensen en expertise bij elkaar brengen en uit de discussie de gezamenlijke standpunten distilleren. De cel wil het beroep graag erkend zien, wil de opleidingen inventariseren, wetenschappelijk onderzoek ondersteunen en partners samenbrengen, om zorg met paarden uiteindelijk terugbetaalbaar te maken.

 

Een eerste belangrijk verschil tussen Nederland en België is alvast dat klinisch psychologen en psychotherapeuten in Nederland erkende beroepen zijn, in België staat de erkenning nog op de agenda voor 2016. De Cel Mens en Paard neemt de ervaring van SHP-E(NL) met de problematiek rond erkenning en financiering in Nederland en Europa graag mee in haar discussies.

 

Vervolgens debatteren de leden van de kerngroep in groepen over onder meer naamgeving. Hoe omschrijft u wat u doet? Waarom is consensus in de naamgeving belangrijk? Welke term dekt de lading? Deze vragen leidden als snel naar de noodzaak van definities en de diversifiëring van werkmodellen afhankelijk van het basisberoep. Op de vraag hoe consensus gerealiseerd kan worden in een erg verscheiden aanbod, kan de Cel mens en paard, die een neutrale rol inneemt, zeker een coördinerende en faciliterende rol spelen.

 

De Federatie Paardensport Gehandicapten (FPG) nam zo’n acht jaar geleden al een initiatief, waar SHP-E(NL) ook deel van uitmaakte, voor de erkenning van therapie met paarden. Dieuwke Papma van FPG wil bekijken of FPG nu opnieuw een rol kan spelen. SHP was toen ook vertegenwoordigt en heeft zijn standpunt toen al bij het eerste voorstel van de FPG ingebracht en zal dat nu ook in het kader van de verdere ontwikkelingen doen. Dat voorstel valt in goede aarde, want ondanks grote verschillen, kwam op het einde van de kerngroepvergadering toch duidelijk de vraag naar afbakening en erkenning van kwaliteit en professionaliteit bovendrijven.

 

De kerngroep vergadert tweemaal per jaar. Wij houden u op de hoogte. Het verslag van deze vergadering door de Cel Mens en Paard wordt binnenkort op haar website gepubliceerd: https://celmensenpaard.wordpress.com/

 

Het bestuur SHP-E(Nl)