Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Ė Equitherapie
 

Aanmelding voor certificering

Voor gediplomeerden in de Equitherapie SHP vanaf 2013 is de volgende procedure van toepassing
Eerder gediplomeerden kunnen gebruik maken van de instapregeling tot 15 september 2013
 
 
Aanmelding voor certificering vers gediplomeerde in de Equitherapie SHP

Vers gediplomeerde Equitherapeuten kunnen zich onmiddellijk na ontvangst van hun diploma opgeven voor de certificering bij de opleidingscommissie.

De certificeringsperiode loopt steeds vanaf januari tot december over twee jaar.
Binnen deze periode dienen alle benodigde kwalificaties voor de certificering aangetoond te worden.

Om de titel van gecertificeerd Equitherapeut SHP-E(NL) te dragen dient de equitherapeut:

∑ In het bezit te zijn van een geldig diploma van zijn basisberoep, een geldig diploma EHBO of BHV en een geldig Hippisch diploma.

∑ Eventuele verplichte bijscholing voor basisberoep, hippisch diploma of diploma EHBO of BHV dient aantoonbaar gevolgd te zijn.

∑ De opleiding Equitherapie SHP-E(NL) met een diploma te hebben afgerond of een in het buitenland vergelijkbare opleiding met een diploma te hebben afgerond en door SHP_E(NL) erkend is.

Per twee jaar 42 uur bijscholing te hebben gevolgd verdeeld over

∑ 24 uur therapeutische bijscholing,

∑ 12 uur hippische bijscholing,

∑ 2 uur supervisie (2 casussen) en minimaal

∑ 4 uur intervisie (4 casussen binnen een geregistreerde intervisiegroep )

∑ Aantoonbaar WA verzekerd te zijn.

∑ Voldaan te hebben aan de jaarlijkse contributie van de SHP-E(NL)

∑ Aan te geven hoeveel cliŽnten hij gemiddeld behandeld per week (op jaarbasis is een frequentie van minimaal 2 cliŽntensessies per week of 90 sessies per jaar geŽist)

∑ Equitherapeuten die niet aan de aantal patiŽntencontacten kunnen voldoen kunnen in overleg met de opleidingscommissie een aantal contacturen vervangen door praktische bijscholing en supervisie.

Om vers gediplomeerde wel instaat te stellen om meteen na hun diplomering de certificering te kunnen aanvragen, geld voor hun een startregeling voor hun eerste certificeringsperiode.

Aanmelding voor certificering moet uiterlijk in de laatste vergadering opledingscommissie van het laatste kwartaal aanwezig zijn om vanaf januari van het jaar daarop volgend te kunnen beginnen.

Hij moet dan binnen 6 maanden dus uiterlijk op 1 Juli de volgende deelkwalificaties vooraf indienen:

12 uur equitherapeutische bijscholing (2 dagen)

6 uur hippische bijscholing en

1 positief beoordeelde supervisie.

Inschrijving in een geregistreerde intervisiegroep met 1 intervisie

Dan ontvangt hij in Augustus de stalplaquette en heeft dan nog 1,5 jaar de tijd (dus tot december van het jaar na ontvangst van de plaquette ) de rest van alle aangevraagde bijscholingen en kwalificaties indienen. Dan wordt de plaquette voor 2 jaar verlengd. Indien de Equitherapeut dan niet aan deze voorwaarden kan voldoen wordt de plaquette ingetrokken.

Na deze opstartperiode dient hij om de twee jaar uiterlijk op tijd voor de laatste vergadering van de opleidingscommissie in het laatste kwartaal de bewijzen van kwalificatie in om de plaquette te kunnen verlengen.