Nederlandse Stichting Helpen met Paarden  Equitherapie
 

Certificering instapregeling

 
Campagne voor kwaliteit, veiligheid en erkenning
Instapregeling certificering voor afgestudeerden en gediplomeerden
 

Het bestuur en de opleidingscommissie van SHP-E(NL) zetten zich in voor kwaliteitsbewaking en een goede communicatie met en toewijzing aan de clint. Het aanbod van activiteiten en begeleiding waarbij paarden worden ingezet, is enorm. De sector ziet zo langzamerhand door de bomen het bos niet meer. Niet elk aanbod op de markt is even goed onderbouwd en er doen zich regelmatig problemen met de veiligheid voor. Als de goed opgeleide Equitherapeut SHP-E(NL) zich met zijn kwaliteiten en kwalificaties wil onderscheiden, is een accreditatie door een onafhankelijke instantie noodzakelijk. Het is ook een noodzakelijke stap om tot een betaling voor equitherapie te kunnen komen.

 

Accreditatie en betaling van de equitherapie zijn voor SHP-E(NL) twee prioriteiten. Om de kwaliteit van de Equitherapeuten SHP-E(NL) kenbaar te maken en te kunnen waarborgen, is het voeren van een certificeringsbeleid noodzakelijk (zie ook Bijlage Certificering).

 

Op dit moment wordt er gewerkt aan een instapregeling voor certificering ten behoeve van afgestudeerden en gediplomeerden in de Equitherapie SHP-E(NL). Wij nodigen onze deelnemers en oud-deelnemers uit hiervan gebruik te maken.

 

Het is van belang zowel voor U als afgestudeerde en gediplomeerde zelf, als voor de equitherapie en de plaats die ze verdient binnen de hulpverlening in Nederland.

 

De instapregeling wordt op de volgende manier vormgegeven:

 

Voor gediplomeerden in de Equitherapie SHP-E(NL) van vr 2013, die niet gecertificeerd (of tijdelijk geregistreerd) zijn, en/of die zich uitgeschreven hebben bij SHP-E(NL) en die weer willen toetreden, geldt een instapregeling. Zij kunnen intreden en moeten binnen 6 maanden aan de volgende eisen voldoen: het volgen van equitherapeutische bijscholing en hippische bijscholing, alsmede een positief te beoordelen supervisie bij een van de erkende supervisoren SHP-E(NL). Verder dienen ze zich in te schrijven bij een erkende intervisiegroep SHP-E(NL). Ze kunnen dan vanaf één jaar na hun herintreding de certificering aanvragen volgens het certificeringsbeleid. Aan de eisen voor deze instapregeling moet voldaan zijn voor 31.12.2014. De aanmelding voor deelname aan de instapregeling kan van 1 mei 2013 tot 15 september 2013.

 
Als deze periode verstreken is, komt een gediplomeerde in de Equitherapie SHP-E(NL) van vr 2013 pas dan in aanmerking voor certificering indien hij een door de opleidings-klachtencommissie nader te bepalen examen of proef van bekwaamheid aflegt.
 
Voor gediplomeerden vanaf 2013 is de actuele certificeringsprocedure van toepassing (meer informatie)
 

* Diplomering tussen 2010 en 2013 > 12 uur equitherapeutische en 6 uur hippische bijscholing en 1 positief beoordeelde supervisie

 

* Diplomering tussen 2005 en 2010 -> 18 uur equitherapeutische en 12 uur hippische bijscholing en 2 positief beoordeelde supervisies. Bevestiging van aansluiting bij een erkende intervisiegroep.

 

* Diplomering tussen 2000 en 2005 -> 42 uur verdeeld over 24 uur therapeutische, 12 uur hippische bijscholing, 2 uur supervisie en minimaal 4 uur intervisie.

 

Gezien de opleiding zich tussen 2000 en 2013 heeft ontwikkeld, worden enkele aangeboden bijscholingsactiviteiten daarbij verplicht gesteld zodat de state of the art van de in de opleiding verworven kwalificatie gewaarborgd wordt.

 

Afgestudeerden die nog geen diploma aangevraagd hebben en zich bij de certificering willen aansluiten, biedt de opleidingscommissie tussen 1 mei en 15 september 2013 de kans om onder de door de opleidingscommissie bepaalde voorwaarden alsnog een diploma aan te vragen, ook al is de termijn van 12 maanden na het afstuderen verstreken.

 

Enkel gecertificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL) kunnen hun praktijkgegevens op de vernieuwde website van SHP-E(NL) kenbaar maken. Deze pagina's worden veelvuldig door clinten geconsulteerd.

 

SHP-E(NL) zal in het voorjaar 2014 actief campagne voeren voor de bekendmaking en promotie van haar gecertificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL) bij de Nederlandse en Belgische organisaties.

 

Voor vragen over het certificeringsbeleid en de instapregeling worden twee informatie-avonden georganiseerd op woensdag15 mei en woensdag 4 september, telkens van 19.00 tot 20.30 uur.

 

Zowel Ulrike Thiel als ondergetekende zullen hiervoor beschikbaar zijn.

 

Uw komst graag ten minste 1 week op voorhand laten weten aan Maria van Eijk: mariavaneijk268@gmail.com

 

Locatie:

 
SHP-E(NL)
De Bult 2
6027 RG Soerendonk