Nederlandse Stichting Helpen met Paarden  Equitherapie
 

Examen Equitherapie 2011

 
 
De deelnemers aan het examen met examinator Henrike Struck, Cursusleider Ulrike THiel en rechts buiten Dr Michaela Drobna van de Slovaakse zusterorganisatie voor therpaeutisch paardrijden
1/17

In het weekeinde van 10 en 11 september 2011 hebben weer de examens opleiding Equitherapie SHP plaatsgevonden.

Er waren

8 deelnemers groep 11 (tussenexamen)
6 deelnemers groep 10(eindexamen)
1 deelnemer uit een eerdere opleidingsgroep die examen deed en
1 deelnemer die supervisie had in vooruitzicht op haar komend examen dit jaar
 
Er was niemand gezakt en de kwaliteit van de presentaties  van het praktijkproject was doorgaans goed. Met name de liefdevolle manier op die iedere deelnemer een persoonlijke tint aan zijn werkstuk had gegeven was deze keer opvallend. De evaluaties ien het feedback waren weer zeer doeltreffend en inzichtelijk en met veel respct voor het werk van de kandidaten.
 
Gezien het niet gemakkelijk is binnen de twee jaar ook alle criteria te kunnen vervullen waren een aantaal extra opdrachten op enkele punten bij hoge tot zeer hoge  kwaliteit op andere criteria van het Equithera[peutenprofiel te geven.
Dit voornamelijk op het terrrein van longeren en trainen van het therapiepaard.
 
SHP biedt daarom binnenkort een uigebreide meerdaagse bijscholing voltige met externe trainers en een bijscholingsdag "ontspanning en bewegingskwalieteit voor het therapiepaard door cavalettiwerk" aan

In het kader van het EU project Leonardo da Vinci Project European qualification framework for practice and training in Animal Mediated Assistance and Therapy (AMAT) heft een

Slovakische Collega Dr. Michaela Drobna aan het examen deel geneomen en was zeer onder de indruk van de   kwaliteit van het werk, dat zij gezien heeft. Met name de manier van examen maakte haar zeer enthousiast, en er zal  binnekort uitwisselingen van kennis en leertechnieken plaastvinden tussen de twee organisaties.
 
" The biggest benefit from this external participation and observation for Slovakia is an other approach to equitherapy trainees. In Dutch system is higher emphasis on individual professional and personal development of students and higher demands settled on trainees. "