Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie
 

Nieuwsbrief SHP april 2014

Beste Equitherapeut, collega

 De stichting SHP-E(NL) is op dit moment actief op het gebied van het verspreiden van de bekendheid van de waarde Equitherapie SHP-E(NL) binnen de zorg en (op korte termijn) in het onderwijs. De activiteiten verlopen als volgt:

 • via de media, hierover is een krantenartikel (juli 2014) via de nieuwsbrief verspreid.
 • via het ontwikkelen van een vernieuwde web-site (in ontwikkeling)
 • via de politiek, hierover is een verslag over het bezoek van de provinciale staten onlangs via de nieuwsbrief verspreid
 • via het opzetten en begeleiden van Equitherapie-projecten in de zorg, over de vordering hiervan volgt binnenkort uitgebreider meer informatie.
 • via het bekendmaken van de mogelijkheden van Equitherapie SHP-E(NL) als aanbieder van zorg. Dit laatste binnen de nieuwe ontwikkelingen van de financiering in de (jeugd)zorg en andere zorginstellingen. De effecten hiervan én hoe je praktijk hier gebruik van kan maken komen in ieder geval ter sprake in een van onderstaande bijscholingsmodules.
 • via fondsenwerving, hiervoor is expertise ingeschakeld om effectief tot aanvraag van gelden van fondsen/instituten te kunnen komen.

Daarnaast blijft de Stichting in samenwerking met HippoCampus de mogelijkheid bieden aan de gediplomeerde Equitherapeuten om gebruik te maken van de mogelijkheid tot certificering.

 Wat de fondsenwerving betreft: De mogelijkheid is gebleken om fondsengelden te betrekken voor onderzoek naar de effecten van Equitherapie SHP-E(NL). Hiervoor wil het bestuur de deelnemers actief betrekken bij uitvoering van het onderzoek in de praktijk van Equitherapie SHP-E(NL).

Graag vernemen we reacties om van daaruit een opzet te maken van het onderzoek en de onderzoeksvraag.

De opleider Ulrike Thiel en de opleidingscommissie hebben tevens besloten in 2015 opleidingsweekenden voor bij- en nascholing aan te wijzen.

 Onderstaande bij-/ nascholingsweekenden zijn opengesteld voor gediplomeerde equitherapeuten.

 De modules worden tevens opgenomen in de certificeringsregeling.

 

 1.  (vernieuwd) Opleidingsmodule 9 en 10 mei 2015 verzorgd door Ulrike Thiel i.s.m. met Henrike Struck.
 2. ·Supervisiemodule 6 en 7 juni 2015 verzorgd door Ulrike Thiel i.s.m. Rebecca Seibler, in deze module bestaat ook de mogelijkheid een eigen supervisieaanvraag in te dienen.

 

Pogramma:

Opleidingsmodule van 9 en 10 mei: Nadruk zal liggen bij het op wetenschappelijke wijze toetsen van de resultaten en effecten van de equitherapie bij je cliëntele. Dit draagt bij aan de verantwoording van je werkwijze bij de verwijzer, opdrachtgever. Belangrijk en noodzakelijk in verband met de veranderende omstandigheden in de zorg/begeleiding.

Hiernaast wordt de onderzoeken meegenomen die de laatste twee jaar zijn gedaan naar projecten, én vergoeding voor equitherapie in binnenland en buitenland.

Opleidingsmodule van 6 en 7 juni biedt de mogelijkheid om supervisieaanvraag in te dienen in. Je kan jezelf zowel individueel als met je intervisiegroep inschrijven. Daarnaast denk je mee met andere ingebrachte casussen, welke je blik op de mogelijkheden van de equitherapie zal verruimen.

Bepalen van succes van de Equitherapie, evidance based onderzoek en testmogelijkheden, (Henrike Struck)

Hier werd dieper ingegaan op observatie en beschrijving van gedrag, gedragsverandering, toetsing en verantwoording van deze toetsing naar verwijzers, andere hulpverleners, zorgverzekeraars (in de nabije toekomst).meer ervaren equitherapeuten zeker aan bij. Verslaglegging en verantwoording naar anderen wordt concreter en de equitherapie krijgt met het beschrijven van de observaties van de resultaten meer "body”.

 Mogelijkheid voor intervisie/supervisie (Henrike Struck - Rebecca Seibler)

Als laatste wil ik jullie wijzen unieke mogelijkheid, in dit jaar, om in Nederland supervisie te krijgen van deze supervisoren.

In aansluiting met de huidige opleidingsgroep kan eenieder die wil, een eigen supervisie inbrengen, of deelnemen in de binnencirkel/buitencirkel om op deze manier de kennis op te frissen en/of deel te nemen aan de discussie over de therapiesituaties. Om het voor eenieder mogelijk te maken hier aan deel te nemen zijn er verschillende opties mogelijk gemaakt.

Ik heb ze hieronder nog eens voor jullie op een rij gezet.

Supervisie en therapeutische bijscholing binnen de certificeringsregeling

6 Juni 2015

Tijdens de volgende supervisiemodule met Rebecca Seibler bestaat de mogelijkheid zich in te schrijven voor bijscholing en eigen supervisie.

Er vinden maximaal 8 groepssupervisies per dag plaats
met als supervisoren Dr.Rebecca Seibler en Dr.Ulrike Thiel op de gebruikelijke manier
met binnencirkel/ buitencirkel en evaluaties alsmede de uitwerking van algemene richtlijnen
voortkomend uit de supervisies.

 

 • •Indien een eigen casus wordt voorgelegd (5 uur therapeutische bijscholing en een supervisie)
 • •Indien zonder eigen casus deelgenomen wordt (6 uur therapeutische bijscholing)
 • •Beide vallen binnen de huidige certificeringsregeling
 • •Kosten deelname als therapeutische bijscholing euro 110.- zonder eigen supervisie per dag
 • •Kosten deelname als therapeutische bijscholing plus eigen supervisie euro 150,- per dag
 • •Er kan voor één dag of voor beide dagen worden ingeschreven (9.00 – 17.00)

 

5 september 2014 (intervisie-examenmodule)

Tijdens de volgende examenmodule met Rebecca Seibler en Henrike Struck is er de mogelijkheid zich in te schrijven voor bijscholing/ eigen supervisie.

Er vinden maximaal 8 groepssupervisies plaats met als supervisoren Dr.Rebecca Seibler en Dr.Ulrike Thiel en Henrike Struck op de gebruikelijke manier met binnencirkelbuitencirkel en evaluaties alsmede uitwerking van algemene richtlijnen voortkomend uit de supervisies.

 

 • •Indien een eigen casus wordt voorgelegd (5 uur therapeutische bijscholing en een supervisie)
 • •Indien zonder eigen casus wordt deelgenomen (6 uur therapeutische bijscholing)
 • •Beide vallen binnen de huidige certificeringsregeling
 • •Kosten deelname als therapeutische bijscholing euro 150.- zonder eigen supervisie per dag
 • •Kosten deelname als therapeutische bijscholing plus eigen supervisie euro 180,- 

 

9 en 10 mei 2015

Therapeutische bijscholing Thema evidence based aantonen van effecten van Equitehrapie plus supervisie

Met Henrike Struck en Ulrike Thiel

 

 • ·6 uur therapeutische bijscholing op 9 mei 2015 euro 150.-
 • ·12 uur therapeutische bijscholing plus groepssupervisie 9 en 10 mei 280.-
 • ·11 uur therapeutische bijscholing plus individuele supervisieeenheid 9 en 10 mei 2015 euro 300.-

 

Aanmelden voor beide modules kan via onderstaande link http://hippocampus-nl.com/page/Aanmelden-voor-HippoCampus-act

 Ik nodig je van harte uit van deze geboden mogelijkheid gebruik te maken.

 Met vriendelijke groet,

Maria van Eijk voorzitter opleidingscommissie SHP-E(Nl) namens het bestuur van SHP-E(NL)