Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie
 

Pesso interventyies in de praktijk

Pesso Interventies in der Praktijk

Voor Equitherapeuten, studenten Equitherapie en geďnteresseerden.

Het Therapiemodel van Equitherapie SHP is gebaseerd op het pasvormmodel van Pesso en gebruikt veel uit zijn theoretische fundering.

Tijdens de opleiding zelf is er geen tijd om Pesso Interventies uit het oorspronkelijke Model (groepstherapie) te kunnen vergelijken met de paardenondersteunde interventies (in een driehoekssituatie) in het therapiemodel van SHP .

Dit workshop biedt de kans om deze vergelijking aan eigen lichaam en geest te ondervinden.

Prof.Iman Baardman, Pesso opleider en leertherpaeut en Ulrike Thiel werken deze twee dagen samen met een groep en de paarden om beide varianten te laten zien en te laten beleven.

Therapeutische Bijscholing

12 uur

€ 300

Pesso interventies in de praktijk met en zonder paard met Prof Iman Baardman en Ulrike Thiel

Eigen ervaring en uitproberen van Pesso interventies en het pasvormmodel

Zaterdag 10 en zondag 11 december 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanmelden : http://www.hippocampus-nl.com/page/Aanmelden-voor-HippoCampus-act

SAMENVATTING PBSP door Prof Iman Baardman

Vanaf1972 wordt in Nederland een psychotherapievorm beoefend die internationaal wordt aangeduid met Pesso Boyden System Psychomotor, en in ons land doorgaans als Pesso-therapie. De grondleggers van de methode, Diane Boyden Pesso en Albert Pesso, komen uit de professionele danswereld; eerst als dansers later als dansdocenten met een eigen dansacademie. In die academietijd maakten zij veel studie van emotionele expressie, adequaat reageren op andermans expressie en de verschillende modaliteiten van beweging ( reflexmotoriek, doelgericht bewegen en emotionele motoriek). Talloze oefeningen en werkvormen werden ontwikkeld om de verworven inzichten aan hun studenten te illustreren en daarmee door te geven.

Later bleken deze inzichten en werkvormen uitermate effectief te zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg, de opvoeding en als stramien voor de arbeids- & organisatie-adviespraktijk. Uitgangspunt is dat gedragspatronen, de interpretatie van wat iemand waarneemt, opvattingen /waardeoordelen die men ontwikkelt en emoties die worden opgeroepen, afhankelijk zijn van iemands voorgeschiedenis, dus van zijn/haar geheugen. Is dit geheugen gevuld met angsten, afschuw, woede, pijn, wanhoop, frustratie, gevoelens van hulpeloosheid en/of walging, dan kan dit aan de oppervlakte komen door middel van lichamelijke sensaties en expressie. Iemands biografie openbaart zich via het lichaam. Via ‘ideale figuren' (meestal ‘ideale ouders'), gesymboliseerd door medegroepsleden die de rol aannemen van bijvoorbeeld een ideale vader die zich veel aan zijn kind gelegen laat liggen, worden nieuwe ervaringen opgedaan. Die nieuwe ervaringen vormen als het ware een andere geheugeninhoud, waardoor de oorspronkelijke geheugeninhoud zijn monopolie verliest. De methode wordt als heel veilig beleefd want de cliënt regiseert zijn/haar eigen proces.

De werkwijze is effectief inzetbaar bij trauma-slachtoffers en -daders, bij de gevolgen van verwaarlozing, bij parentificatie (als kind de rol opnemen van een afwezige ouder) en bij neurotische symptomen.

Ulrike en ik zijn beiden opgeleid door Pesso. Met name Ulrike raakte daarna overtuigd dat de Pesso-benadering een prachtig referentiekader biedt voor het therapeutisch werken met paarden. De interactie met ideale figuren is altijd terug te brengen tot voeding, support, bescherming, begrenzing en het bieden van een eigen plaats. Als aan deze behoeften wordt voldaan, dan ontwikkelt een kind als vanzelf zijn meegekregen potentiëel. Interactie met een paard komt aan die behoeftebevrediging tegemoet. Er ontstaat vreugde, voldoening, betekenisverlening en verbinding met het hogere (God), anderen en zichzelf.