Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie
 

Hippische kwalificatie voor Equitherapeuten

Voltigeleidercursus  voor Equitherapeuten

Om aan de hippische kwalificatie voor uitreiking van het diploma Equitherapie SHP te voldoen dient de student het diploma Voltige  (KNHS) of  over een vergelijkbaar diploma (Fachübungsleiter Voltigieren) te beschikken

 • SHP organiseert soms, bij voldoende deelnemers in samenwerking met de KNHS een Voltige  Cursus voor Equitherapeuten. (laatste cursus 2010) .
 • Bij niet voldoende deelnemers kan de voltigeopleiding bij de KNHS worden gevolgd. Deze wordt dan in samenwerking met SHP begeleid door Heleen van Wingerden. 

Voor wie bestemd?

De opleiding Instructeur Voltige  (voorheen Aspirant Voltigeleider) is bestemd voor iedereen die binnen een voltige-vereniging de voltigeurs wil begeleiden bij het voltigeren.

Het geven van instructie en het longeren spelen in deze opleiding een centrale rol.

Het opdoen van vaardigheid daarin moet de cursisten op den duur in staat stellen hun leerlingen les te geven in de elementaire aspecten van het voltigeren. 

Gezien deze opleiding uitgaat van ruime ervaring in het voltigeren  heeft SHP-E(NL) gekozen voor een cursusconcept waar iets meer aan opleiding in longeren en lesgeven voltigeren wordt toegepast, zodat equitherapeuten, die nog niet eerder zelf aan voltige gedaan hebben de nodige basis kunnen verwerven.

Cursusprogramma

De cursus bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk (lesgeven en longeren).

De volgende onderwerpen zullen onder meer aan de orde komen: 

 • ·         Uitgebreide kennis van het paard
 • ·         Didactiek en pedagogiek
 • ·         Technische aspecten van de voltigesport
 • ·         Longeren
 • ·         Veiligheid
 • ·         Kennis van de voltigeur 

Toelatingseisen voor het KNHS Examen:
a. Lidmaatschap KNHS of vereniging
b. Leeftijd Er geldt een minimum leeftijdseis van 17 jaar, 

Toelatingseisen voor de cursus:

 • Deelname aan de opleiding Equitherapie SHP-E(NL)
 • Geplande deelname aan de opleiding Equitherapie SHP-E(NL)
 • Externe leerlingen zijn eveneens welkom, indien ze in de groep passen  en plaatst ter beschikking staat (korte intakegesprek aan de telefoon)

Plaats van de cursus: wordt per cursus van tevoren opgegeven

 De docenten: De cursus wordt door de door ons  ingehuurde docenten verzorgd:

Vaste docenten zijn

 • Rob de Bruin (cursusleiding, voltige, voltigetheorie, voltigepraktijk)
 • Heleen van Wingerden (algemene paardenkennis en voorbereiding theorieexamen hippische kennis)

De lesstof: De KNHS stelt tegen verrekening het standaardlesmateriaal voor deze cursus ter beschikking.

In overleg met de docenten zijn meer en intensievere lesuren in theorie en praktijk voltige gepland i.v.m. de te bereiken doelgroep en aantal deelnemers.

Er wordt ook gestreefd aandacht voor het werken met paard en voltigeurs te hebben, ondanks dat dit tijdens het examen nog niet wordt getoetst.

De theorie paard wordt voor een gedeelte vanuit het onderwijsmateriaal (zelfstudie) , voor een gedeelte door een docent behandeld. Tijdens de theoriedag hebben de cursisten de mogelijkheid nog openstaande onduidelijkheden of vagen voortkomend uit het lesmateriaal persoonlijk te bespreken.

Er wordt ook de mogelijkheid geboden voltigegroepen in actie te bezoeken om de gang van zaken in een sportieve voltigegroep te kunnen observeren.

Mochten enkele Equitherapeuten in opleiding vanwege minder praktische ervaring in het longeren en voltigeren problemen ondervinden zal er voor hun een extra praktijkdag  op  HippoCampus georganiseerd kunnen worden.