Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie
 

geintegreerde opleidingsmogelijkheden

Verdere opleidingsmogelijkheden afgesloten door een certificaat SHP-E(NL)

Assistent in de Equitherapie SHP-E(NL)
Hij/zij heeft een hippische basisopleiding en beroep en heeft de basisopleiding (de eerste fase) van de
opleiding Equitherapie SHP-E(NL) positief afgerond met praktijkproject en examen. Verder heeft hij/zij
ook nog psychologisch/pedagogische aanvullende kwalificaties aangetoond – indien nodig.
Een Assistent in de Equitherapie is gekwalificeerd om onder leiding van een geregistreerde en/of
gecertificeerde Equitherapeut SHP-E(NL) in de Equitherapie bezig zijn.
Behandel coördinator Equitherapie SHP-E(NL)
Hij/zij is als behandelaar en/of behandelcoördinator binnen een zorginstelling met de desbetreffende
kwalificaties bezig. En heeft de eerste fase van de opleiding Equitherapie gevolgd en afgeslotenmet
een aangepast praktijkproject en examen.
Hij is gekwalificeerd om binnen een zorginstelling als coördinator voor Equitherapie volgens de
richtlijnen SHP-E