Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie
 

Wie is en wat doet SHP-E(NL)

Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie (SHP-E(NL))
Download Flyer Equitherapie als PDF
 
De Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie SHP-E(NL) is een non-profit organisatie die Equitherapie en therapeutisch rijden met wetenschappelijk verantwoorde onderbouwing bevordert.
 
De Stichting heeft de volgende doelen:
 • Therapeutisch rijden meer bekend te maken in de Benelux
 • Het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardige opleiding voor Equitherapeuten SHP-E(NL)
 • Het verzekeren van de kwaliteit van Equitherapie die wordt gegeven door Equitherapeuten die zijn opgeleid door de SHP-E(NL)
 • Het gebruiken van public relations om te informeren over de kwaliteitskenmerken en over goed opgeleide Equitherapeuten, om cliënten te helpen de juiste therapeut te kiezen
 • Het beheren van een fonds om voor sociaal zwakke cliënten Equitherapie te financieren
 • Het voeren van overleg met de overheid, verzekeringsmaatschappijen en zorgverzekeraars
 • Het deelnemen aan internationale projecten op het terrein van Equitherapie en opleidingen tot Equitherapeut om de kwaliteit van de opleiding Equitherapie te verzekeren en te verbeteren (De Stichting is aangesloten bij de FATP: Forum der Ausbildungstraeger einer Therapie mit dem Pferd)
 • Registratie en bijscholing van Equitherapeuten volgens internationale kwaliteitscriteria
 • Bemiddeling van Equitherapeuten

De Stichting heeft een opleiding en organisatiesysteem ontwikkeld voor Equitherapeuten die de titel en het logo van Equitherapeut SHP-E(NL) mogen gebruiken, alleen als zij voldoen aan alle eisen van opleiding en supervisie en aan de kwaliteitseisen en de ethische code van SHP-E(NL). De therapeutische kwaliteit van het paard wordt beschreven als systematische en centrale factor (midden) in het therapeutische proces.

De Stichting organiseert verdere trainingscursussen voor Equitherapeuten in Nederland en is bereid om, in het kader van internationale contacten, haar kennis en deskundigheid met andere landen te delen.

De Stichting is een non-profit organisatie. De opbrengst wordt afgeleid uit schenkingen en de bijdragen betaald door de geregistreerde therapeuten en de Equitherapeuten in opleiding.

Wat doet de Stichting recent voor zijn deelnemers?  

Opleiding en kwaliteitsbeleid

 • De stichting biedt je een hoogwaardige opleiding in de Equitherapie SHP-E(NL) aan
 • De stichting bemiddelt voor gecertificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL)
 • De stichting zet zich in voor kwaliteitsbevordering d.m.v. haar certificeringsbeleid na diplomering.
 • De stichting beschikt over een Benelux-keurmerk voor gecertificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL)
 • De stichting staat garant voor het verder ontwikkelen en onder de aandacht brengen van Equitherapie SHP-E(NL) in Nederland en België.
 • De stichting maakt zich sterk voor vergoeding en betaling van Equitherapie SHP-E(NL) door ziektekostenverzekeraar en opdrachtgever/werkgever
 • De stichting stelt haar ruimte en kennis beschikbaar voor bij- en nascholing
 • De stichting beschikt over een opleidings-klachtencommissie

  PR en publiciteit

 • De stichting organiseert jaarlijks contactdagen voor Equitherapeuten SHP-E(NL) en hun werkgevers, opdrachtgevers etc.
 • De stichting biedt de kans om je praktijkgegevens om de homepage te publiceren
 • De stichting ontwikkelt folders voor de Equitherapeut SHP-E(NL).
 • De stichting stelt tegen een kleine vergoeding PR-materiaal ter beschikking voor voordrachten, open dagen, beurzen etc.
 • De stichting onderhoudt een secretariaat met telefoondienst voor aanvragen over Equitherapie SHP-E(NL) en haar werkwijze.
 • De stichting verzorgt publicaties in binnen- en buitenland.

Kenniscentrum

 • De stichting werkt samen met zusterorganisaties in het buitenland en biedt zijn deelnemers en studenten de kans om deel te nemen aan EU-projecten.
 • De stichting hecht waarde aan het doen van wetenschappelijke onderzoek.
 • De stichting biedt ondersteuning bij de realisering van projecten op het terrein van Equitherapie SHP-E(NL).
 • De stichting organiseert ondersteuning bij evidence-based onderzoek over de effecten en doeltreffendheid van de equitherapie voor zijn deelnemers.
 • De stichting begeleidt onderzoek op hogescholen en universiteiten voor equitherapie.
 • De stichting beschikt over een basisboek waarin het werkconcept en de wetenschappelijke fundering van Equitherapie SHP-E(NL) omschreven is voor cliënten, verwijzers en projectleiders.

Het opleidingsprogramma voor Equitherapeuten SHP-E(NL)
Opleiding EquitherapieSHP-E(NL) biedt een twee jaar durende opleiding Equitherapie aan voor studenten met een fundamentele achtergrond in de psychotherapie, psychosociale hulpverlening of het onderwijs en werkervaring hierin en voor paardrij-instructeurs en instructeurs van paardrijden voor gehandicapten. De opleiding vindt plaats op het HippoCampus opleidingscentrum en omvat het op het proces gebaseerde werken met cliënten en paarden, het opleiden van de paarden, de praktijk, de theorie, de zelfervaring binnen het groepsproces en intervisie en supervisietechnieken.

De studenten kunnen zich specialiseren in:
 • Therapeutisch voltigeren (Dit is de specialisatie die tijdens de opleiding wordt verkregen)
 • Therapeutisch rijden (Deze specialisatie kan na de opleiding als aanvullende specialisatie worden verkregen)

Verder kan een specialisatie worden gekozen in:

 • Psychosociale begeleiding
 • Orthopedagogische begeleiding
 • Ontwikkelingsbevordering
 • Psychotherapie met het paard
 • Rehabilitatie en reïntegratie

Deelnemers met een helpend basisberoep op tenminste HBO-niveau en deelnemers die .Instructeurs en therapeuten beginnen met dezelfde cursussen.

Instructeurs zijn na één jaar klaar en krijgen dan het certificaat "Assistent in Equitherapie”.

Therapeuten gaan door in het tweede jaar en krijgen aan het eind daarvan het certificaat "Equitherapeut SHP-E(NL)”, gespecialiseerd in
 • Psychosociale begeleiding
 • Orthopedagogische begeleiding
 • Ontwikkelingsbevordering
 • Psychotherapie met het paard
 • Rehabilitatie en reïntegratie.

Studenten moeten een instructeuropleiding Voltige niveau 2 van de KNHS hebben afgerond of in het bezit zijn van een vergelijkbaar certificaat. Het is ook mogelijk dat de studenten de cursus Voltige voor Equitherapeuten gevolgd hebben. Dit mag ook tijdens de opleiding gerealiseerd worden.

Studenten moeten een Kennismakingsworkshop voor Equitherapie bijwonen. Deze workshop duurt 2 dagen. En de studenten moeten worden goedgekeurd door een commissie.

De talen van de opleiding en de literatuur zijn: Nederlands, Duits, Engels (afhankelijk van de leraren die uit andere FATP organisaties in Europa komen). De hoofddocenten kunnen komen uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
 
Het onderwijs wordt afgerond met een diploma na:
De presentatie van 1 praktijkproject, met daarin 10 therapeutische sessies gedocumenteerd op papier en op video, 2 supervisie sessies en intervisie op het praktijkproject tijdens het mondelinge examen en theoretische kennis die wordt gedocumenteerd door het beantwoorden van een vragenlijst.
 
Registratie en certificering van Equitherapeuten SHP-E(NL)
EquitherapeutSHP-E(NL) vraagt om bijscholingen (in EMT en EAA en vaardigheden met paarden) en supervisie sessies per 2 jaar, als de Equitherapeut/Assistent geregistreerd wil blijven als Equitherapeut SHP-E(NL) of gecertificeerd il worden. Het logo en de naam Equitherapeut SHP-E(NL) zijn binnen de Benelux beschermd en mogen alleen gebruikt worden door geregistreerde en gecertificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL) (Zie Certificeringsregeling). De registratie wordt gepubliceerd op de website van SHP-E(NL) en alleen Equitherapeuten die geslaagd zijn komen op de website te staan.

Bijscholingen, supervisies en bijeenkomsten
De Stichting organiseert bijscholingen, programma’s, bijeenkomsten, en supervisies voor Equitherapeuten in Nederland en is bereid om haar kennis en deskundigheid te delen met andere landen binnen het kader van internationale contacten.

Toetreding tot de FATP
FATPDe opleiding voor Equitherapeut SHP-E(NL) was oprichtingslid van de Organisaties voor Therapeutisch Rijden in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, die allemaal horen bij de FATP (Forum der Ausbildungsträger einder Therapie mit Pferd). De opleiding en speciale training voldoen aan de FATP-goedgekeurde kwaliteitscriteria. De extra kwalificaties zijn verworven door SHP-E(NL) en worden bepaald door de FATP als "maatregelen die door paarden geassisteerd worden bij onderwijzende en/of psychosociale rehabilitatie en ontwikkelingsbevordering”.