Nederlandse Stichting Helpen met Paarden  Equitherapie
 

INternationaal Workshop

Leonardo Da Vinci Project

A European qualification framework for practice and training in Animal Mediated Assistance and Therapy (AMAT)


 
 
Beste Equitherapeuten in Opleiding en Equitherapeuten.
 
 
Er komt een unieke kans aan voor de combinatie van een bijscholing met interessante discussies met buitenlandse collega's
 
In het kader van de deeelname van SHP aan het EU Da Vinci project vindt een meeting van alle partnerorganisaties in Nederland op HippoCampus plaats van vijdag 7 tm zondag 9 october 2011
 
 
Bijscholing op vrijdag 7 october 2011
Vrijdag7 October gaat SHP zijn opleidingssysteem en zijn visie op Equitherapie SHP voorstellen aan de partners uit de andere landen. Er vindt een discussie plaats met deze collega's over de verschillende opleidingsmethodes en hun voor- en nadelen en de overeenkonmsten en verschillen.
 
Deze dag is ook open voor Equitherpaeuten SHP om mee te praten en te discuteren met de collega's uit andere Europeese landen.
 
Deze dag is ook opengesteld als bijscholing voor Equitherapeuten SHP.
 
Tegen een organisatiebijdrage van 25.- (incl lunchpakket.) kunnen maximaal 10 Equitherapeuten in Opleiding of Equitherapeuten meedoen aan deze dag. Hij is geldig voor6 uren therapeutische bijscholing en biedt de unieque mogelijkheid de situatie in Nederland te kunnen vergelkiijken met die in ander landen en ook zelf mee te werken aan een demonstratie van de zelfervaringsopefeningen (Kluewer/Strausfeld) met de buitenlandse collega's
 
 
De spreektaal is ENGELS
 

Ook eigen ideen over medewerking zijn nog welkom.
Neem hierover conmtact op met Ulrike THiel als organisator van dit Meeting
thiel@iae.nl tel 0495453757
 
Opgeven als passieve deelnemer via het aanmeldingsformulier voor HIppoCampous activiteiten.
Voor actieve deelname contact opnemen met Ulrike Thiel
http://www.hippocampus-nl.com/page/Aanmelden-voor-HippoCampus-act
.

 
t
10.30 18.00 The SHP trainings centre and its horses invite you to get acquainted to the SHP concept in theory and practice
Programma:
 
 
 
Theme's:
  • The education of the therapy horse
  • The function of the therapy horse within te therapeutic process
  • The relationship triangle and the Passvorm triangle in the equitehrapists work
  • The certification of therapistst
  • Vaulting as a means of psycho-motor dialoque between horse, therapist and client.
  • The profile of the Equitehrapists and how to guarantee his quality
Er worden ook oefeningen uit de opleiding met de collegas doorgenomen en darnaa erover gediscuteerd om de gezamenlijheden en verschillen met andere opleidingsmethodes duidelijk te krijgen.
 
 
Dus het beloofd een zeer interessante dag te worden.