Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie
 

Equitherapie SHP in de pers

 


Artikelen over Equitherapie en SHP-E(NL)

 •  Een paard in het achterhoofd. Artikel in het reformatorisch dagblad van 18 7 2014 over Equitherapie, de wetenschappelijke verantwoording en de financiering van Equitherapie.
 • Een artikel afkomstig van SHP is in de Duitse tijdschrift voor therapeutisch paardrijden "Mensch und Pferd" verschenen: 

  Qualifikation von Anbietern pferdeunterstützter Massnahmen in den Niederlanden
  Sicherheitsaspekte, Risikoseinschätzung und Risikovermeidung.
  U kunt hem via dit link op de homepage van SHP opzoeken.Artikel Qualifikation und Sicherheit Niederlande

  Dit artikel geeft een gedeelte van de resultaten van ons (in het kader van het Leonardo da Vinci Project) uitgevoerd onderzoek over de praktijk van equine assisted activities and therapy EAA/EAT in Nederland weer. Eruit blijkt, dat de Equitherapeuten SHP op zich en in vergelijking met andere aanbieders van EAA-EAT-EMT activiteiten aan een aantal veiligheids- en kwaliteitscriteria in relatie tot hun kwalificatie en aanbod beschikken. Een uitgebreidere publicatie over de resultaten wil het bestuur SHP in het Nederlands binnenkort publiceren en ook aan de pers doorgeven.

 • Persbericht herziening resultaten AAIZOO onderzoek. Uitgangspunt is het onderzoek Paardondersteunde hulpverlening, training en activiteiten in de reeks ‘Deskundig werken met mensen en paarden' door SHP-E(NL) waaronder een kritische uit elkaar zetting met en herziening van de resultaten van het AAIZOO onderzoek: "Het paard als Partner” .

 • Artikel : Equitherapie, een zegen en een zorg- professionele (?) hulpverlening met paarden De leeswolf 2012 Uiteenzetting over professionele hulpverlening met het paard, het boek Equitherapie(SHP) en een interview met Ulrike Thiel over de kwaliteitszorg van SHP: Deskundig werken met mensen en paarden. September 2011, de Leeswolf 6 2012

 • artikel Grenskoerier Verslag over de FATP conferentie 2011 op HippoCampus en de daaraan gekoppelde internationale bijscholing 19 aug 2011
 • Opinieartikel in de paardenkrant  en horses.nl april 2010
  Met de titel zelfbenoemde Equitherapeuten een kwalijke zaak heeft horses nl een tekst van voorzitter Ulrike Thiel  over kwaliteitsbeleid in de Equiherapie gepubliceert. Dit artikel heeft tot positigve reacties, maar ook een aantaal misinterpretaties en reacties geleid. Deze kunnen op horses nl bekeken worden . SHP heeft n.a.van deze reacties een interne pagina veelgestelde vragen geopend. waarin SHP inhoudelijk ingaat op der reacties en ook misverstanden omtrent AAT en daarin de inhoudelijke visie van SHP weergeeft.
 • Mind Magazine, oktober 2009 
  Journalist en psycholoog Otje van der Lelij ervaart wat Equitherapie is, door middel van een proefsessie met Hannes. Er wordt goed uitgelegd wat Equitherapie is en hoe het werkt.
 • Planet Times 2009 Een paard is geen therapeut
  Geschreven door Simone Muermans donderdag, 06 november 2008  Met ‘De Paardenfluisteraar’ in het achterhoofd kwam er de laatste jaren een grote gang naar de stallen voor mentale hulp van viervoeters. Echte equitherapeuten gruwen echter van de mysterieuze bijklank: "Paarden worden te veel vermenselijkt.”   
  Artikel Amazone 2008  van Augustus 2008
  Saskia Van Ven heeft Ulrike Thiel (voorzitter SHP-E(NL) en opleidingsleider) op HippoCampus bezocht en een uitgebreid gesprek met haar gevoerd over het bij elkaar brengen van paard en mens. Daarbij zijn  de Equitherapie en het omgaan met het paard volgens bepaalde menselijke normen en waarden uitgebreid aan de orde geweest. 
 • Artikel over Equitherapie in Horsimo
  In het tijschrift Horsimo is een artikel verschenen over Equitherapie. Dit artikel heet "Het paard als therapeut" en beschrijft wat Equitherapie inhoudt en hoe het paard daarbij kan helpen. Ook staat er een stukje over de opleiding tot Equitherapeut.
 • Artikel in Klick, tijdschrift voor gehandicaptenzorg 2004
  In Klick is een artikel verschenen wat gaat over Equitherapie op HippoCampus. Het heet "Paarden troosten en voeden op". In het artikel wordt duidelijk weergegeven hoe Equitherapie mensen met een beperking of een psychisch probleem kan helpen.
 • Artikel in het NRC Handelsblad
  Een artikel over equitherapie en de gecertificeerde opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) op HippoCampus in het NRC Handelsblad. Het heet "Dokter Paard, het paard is ontdekt als co-therapeut".  
 • Artikel in Fryso 2004 over Hannes, het therapie- en opleidingspaard voor Equitherapeuten
 • Artikel in Psychologie  2006 over een kennismakingsworkshop Equitherapie

 


Artikelen van en over Equitherapeuten SHP-E(NL)