Nederlandse Stichting Helpen met Paarden  Equitherapie
 

De opleidings-klachtencommissie SHP

De Opleidingscommissie zorgt
voor de Naleving en praktische Omzetting
van het Kwaliteitsbeleid SHP-E (NL)

Via de Opleidingscommissies lopen alle aanvragen voor diplomering, toetsing van de toelatingseisen, certificering en afspraaken, die voor Individuele regelingen gemaakt worden met en voor  Equitherapeuten in opleiding en Equitherapeuten (SHP). Daarbij bewaakt de Opleidingscommissie de kwaliteit van de opleiding en het certificeringsbeleid. Ook klachten kunnen via de opliedings/klachtencommissie worden behandeld. Hiervoor is er een standaard protokol.
 
Verder is de Opleidingscommissie nauw betrokken bij het bijscholingsbeleid en de lopende aanpassingen van  de opleiding en het certificeringsbeleid.
 
Aanvragen aan de opleidingscommissie
Ingeschreven Equitherapeuten en Equitherapeuten in opleiding kunnen zich wenden met hun aanvragen tot de voorzitter van de Opleidingscommissie. Hij zet de aanvraag op de agenda van de volgende vergadering opleidingscommissie en zorgt voor behandeling en stuurd vervolgens de uitspraak door aan de aanvrager. Aanvragen worden alleen in behandling genomen mits via het Aanvraagformulier of via de Opleidingscommissie voor certificering en diplomauitreiking voorziene formulieren ingediend en indien de verschuldigte administratiekosten voor behandeling van de aanvraag zijn voldaan.
 
De Opleidingscommissie wordt door de opleidingsleiding  op de hoogte gehouden van de lopende opleidingen, examens, afwerking van extra opdrachten en bijscholingen.
In geval van problemen tijdens de opleiding kunnen zich opleidingsleiding  en studenten wenden tot de opleidingscommissie. Uitspraken van de opleidingscommissie zijn bindend.
 
 
De Opleidingscommissie vergaderd standaaard een keer per kwartaal. Aanvragen voor deze vergaderingen dienen een week voor begin van het eerste kwartaal Ingediend te worden om tijdens de komende bijeenkomst behandeld te worden.

Leden Opleidingscommissie:

Janneke van der Elsen Tipsy Peucker Anke Valkenburg
 
Voorzitter
Gertie Vriens Laurijssen
Lid
Janneke van Dongen
Lid
Tipsy Peucker
Lid
Anke
Spoorenberg
Vertegenwoordiger
Opleiding
Ulrike Thie
l

 
Wie kan lid worden van de opleidings-klachtencommissie
Gediplomeerde en geregistreerde Equitherapeuten SHP kunnen zich opgeven als lid van de Opleidingscommissie door het Aanmeldformulier uit te printen, in te vullen en op te sturen naar
SHP-E (NL). Postadres:  De Bult 2 6027 RG Soerendonk
 


Links naar diverse formulieren m.b.t. aanvragen opleidingscommissie (voor geregistreerde leden)