Nederlandse Stichting Helpen met Paarden  Equitherapie
 

SHP geeft zijn visie op

Veelgestelde vragen, misverstanden en opmerkingen

SHP wordt vaak direct of via diverse media geconfronteerd  met een aantal  vragen, misverstanden en opmerkingen over het werkmodel, de opleiding, de organisatie en de kwaliteitsbewaking voor de merknaam Equitherapeut SHP .

Daarom is SHP deze pagina op de homepage geopend om aanvulling op de verdere informatie op de hoempage te geven.
 
Mocht u vragen hebben, die u via deze pagina beantwoord zou willen zien door SHP dan kunt u die kenbaar maken aan SHP onder gebruik van het formulier  "Ik heeb een vraag/opmerking" of contact
 

Waarom werken Equitherapeuten  SHP niet gewoon met de ware aard van het paard (in al zijn puurheid) als spiegel  en vinden hun dat het therapiepaard en de  Equitherapeut over specifieke vaardigheden moeten beschikken? Het is toch voldoende om de cliënten mooie momenten met het paard aan te bieden. Hiervoor is niet per se een opleiding nodig.(bron:reactie op een opinieartikel in horses.nl)

Waarom moet de gediplomeerde equitherapeut bijscholingen volgen om gecertificeerd te mogen blijven? (bron: vaak gestelde vraag aan SHP per telefoon of e-mail)

Elke erkende therapeut die ervaring heeft met paarden of instructeur is kan therapie geven met het paard.Deze erkende therapeut kan namelijk van verschillende methodes gebruik maken.. dat kan zijn iets creatiefs, actief of muzikaal. uiteraard kan dit ook het paard zijn.” Waarom is hiervoor een extra  opleiding of kwalificatie nodig? (bron reactie op opinieartikel in horses.nl)
lees de visie van SHP

Wanneer ik het opleidingstraject van de equitherapeut zie en lees waar zij allemaal deskundig in zouden zijn?
 
Quote van de site:
Doelgroepen voor orthopedagogische toepassingen zijn onder meer: autistische of ontwikkelingsvertraagde, hyperactieve kinderen, kinderen met sociale problemen, getraumatiseerde kinderen en kinderen met hechtingsproblemen, maar ook hoogbegaafde kinderen. Jeugdigen en volwassenen met depressieve klachten, eetstoornissen, drugs- of andere verslavingsproblemen. Ook wordt Equitherapie toegepast in de gezinstherapie, relatietherapie, in internaten en scholen voor moeilijk lerende kinderen of kinderen met sociale handicaps, in tbs-klinieken en psychiatrische klinieken en opvangcentra.Einde quote.

In het opleidingstraject zie ik hiervoor geen enkele deskundigheid in terug. Dit suggereert ook dat de equitherapeut van al deze stoornissen deskundigheid in huis zou hebben. Op basis van de op de site gegeven info zou ik toch wel in twijfel willen trekken.
(bron: reactie op de opinieartikel in horses.nl 14 4 2010)

Er wordt hier, (Artikel paardenkrant en horses.n. d.d. 14 4 2010) op basis van websiteonderzoek, openlijk getwijfeld aan de deskundigheid, ethiek en beweegredenen van collega aanbieders. Dit lijkt mij wetenschappelijk op geen enkele wijze houdbaar.
Volgens schrijfster is er een veel beter alternatief, wat ook de enige goede manier zou zijn. En dat is de opleiding van schrijfster. Dit heeft op zijn minst de schijn van mogelijke belangenverstrengeling.
Als wetenschappelijk georiënteerde organisatie zou je dit m.i. niet moeten willen.
Natuurlijk doet SHP heel veel goede dingen, met de juiste intentie, beweegredenen, ethiek.
En dat doen heel veel anderen ook die daarom respect verdienen Er zijn meerdere wegen naar Rome en SHP is er daar 1 van maar niet de enige juiwww. bron: reactie op opinieartikel in horses.nl 14 4 2010