Nederlandse Stichting Helpen met Paarden  Equitherapie
 

Nota voor de bijdrage SHP

nota voor inschrijvingsjaar 2023

 

De hoogte van de jaarlijkse bijdrage

170,00€ bij betaling voor 1 januari

200,00€ bij betaling na 1 januari