Nederlandse Stichting Helpen met Paarden  Equitherapie
 

LDV Workshop

LDV Workshop

Ervaring van een student in de EU-werkgroep
door Maria van Eijk

Op 7-8-9 oktober 2011 heeft er een internationale ontmoeting plaatsgevonden in Soerendonk. Ik zal verslag doen van mijn ervaringen van 7 oktober. Tevens de dag van de bijscholing.

Op de agenda staat de rondleiding en de workshop van SHP.Halverwege de ochtend druppelden de eerste deelnemers uit Belgie, Frankrijk en Duitsland en Slowakije binnen. Na een heerlijke kop koffie leidde Ulrike de deelnemers rond over haar domein. Er was oprechte belangstelling voor zowel de gebouwen als de kudde paarden en hoe deze worden gehouden.

Het werd op deze manier duidelijk hoe de opleidingsplaats als een voorbeeld dient voor hoe therapiepaarden worden verzorgd en gehuisvest. Hoe de therapiepaarden ook opleidingspaarden zijn. Gedurende de opleiding worden de paarden aan de studenten overgelaten. Zo krijgen ze de kans van de paarden te leren.Na de rondleiding was er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de rol van het paard, de manier van werken met de paarden in de opleiding. Hoe in de opleiding wordt gewerkt aan de relatie-, uitvoerings-, en pasvormdriehoek. Als student kon ik een woordje meespreken over mijn ervaring binnen de opleiding.

Workshop:
Er stonden spelletjes en zelfervaringsoefeningen rond en op het paard op het programma.Prisca zette hierbij haar beste beentje voor.

Voor de deelnemers was het in het begin wat onwennig, maar al snel zorgde de activiteiten voor veel ontspanning en plezier. De bereidheid tot uitproberen en samenwerken ontstond zo spontaan.Eerst de opwarmspelletjes, daarna stilaan de samenwerkingsoefeningen en van daaruit overgaand naar de zelfervaringsoefeningen. Iedereen kreeg de gelegenheid ervaring op te doen met de equitherapie zoals die binnen de SHP wordt aangeboden. Van deze gelegenheid werd grif gebruik gemaakt.Als afsluiting werd gevraagd een tekening te maken over de ervaringen, zoals dat ook in de opleiding gebruikelijk is. Dat verzoek werd met volle inzet ingewilligd.

Wat mij het meest is bijgebleven dat ik geen van de mensen kende toen ik die ochtend naar Soerendonk reed. Na de middag met Prisca was het ijs gebroken en een team gesmeed dat energie had opgedaan om de volgende dagen hard aan het werk te gaan.

Wat heb ik geleerd in deze bijscholingsdag:

Mijn kennis over de opleiding is verdiept.
Er is een beroep gedaan op het verwoorden van mijn ervaringen bij de opleiding.
Ik ben getuige geweest van de rol van het paard in het bereiken van een constructieve dynamiek in een groep. Vooral dit laatste was een speciale ervaring.

Maria van Eijk