HippoCampus
Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

SHP-E(NL) in het kort


De Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie
 
 
De Stichting heeft als doel:
Zij tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:
De Stichting organiseert:

 

 

 

1    Equitherapie SHP

 Opleiding Equitherapie SHP

 

1    Actuele Opleiding

2   Fotos  van de opleiding

3 meer over de Stichting 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

De organisatie SHP-E(NL) bestaat uit:

Zie ook huishoudelijk reglement