Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Ė Equitherapie
 

Vraag 5

 
Er wordt hier, (Artikel paardenkrant en horses.n. d.d. 14 4 2010) op basis van websiteonderzoek, openlijk getwijfeld aan de deskundigheid, ethiek en beweegredenen van collega aanbieders. Dit lijkt mij wetenschappelijk op geen enkele wijze houdbaar.
Volgens schrijfster is er een veel beter alternatief, wat ook de enige goede manier zou zijn. En dat is de opleiding van schrijfster. Dit heeft op zijn minst de schijn van mogelijke belangenverstrengeling.
Als wetenschappelijk georiŽnteerde organisatie zou je dit m.i. niet moeten willen.
Natuurlijk doet SHP heel veel goede dingen, met de juiste intentie, beweegredenen, ethiek.
En dat doen heel veel anderen ook die daarom respect verdienen Er zijn meerdere wegen naar Rome en SHP is er daar 1 van maar niet de enige juiwww.
SHP ontving na aanleiding van dit artikel veel  (ondermeer ook emotionele) reacties van mensen die zich kennelijk door de algemene kritiek van SHP aangervallen voelden. Het werd veronderstelt, dat SHP alle "medeaanbieders" van onloutere motieven zou willen beschuldigen.
 
Echter benadrukt SHP in dit artikel , dat  " ervaringsdeskundige " , die geen duidelijkheid geven over hun opleiding, werkmodel, kwalificaties, praktijkrichtlijnen en ethische code  en veiligheidsnormen, die hun naleven in het werken met mensen en paarden, met de nodige voorzicht te genieten zijn,  Dit gewoon omdat professioneel therapeutisch werk met mensen en paarden boven genoemde aspecten en duidelijkheid over deze naar de client toe omvat. Aanbieders, die op hun homepage hierover geen duidelijke informatie verstrekken durven wij daarom dubieus te noemen. 
 
SHP spreekt zijn bezorgdheid erover uit,  dat dubieuze en professionele aanbieders over een kam geschoren worden. Vooral indien iets misgaat tijdens de therapie.
 
Het systeem van SHP wordt als een mogelijke - maar niet het enige "juiste" - kwaliteitssysteem ter orientatie  exemplarisch uitgelegd, omdat  Equitherapeuten SHP trachten over al de boven genoemde punten te informeren alvorens een client aan te nemen.
 
Iedereen die op professionele manier met paarden en mensen therapaeutisch werkt verdient uiteraard ons respect .
 
De visie van SHP is:

Waarom wel kwalificaties voor deze werkvorm?

Equitherapie SHP is doelmatige systematische procesbegeleiding met ondersteuning van het individuele therapiepaard als katalysator en co-therapeut. SHP zelf en met haar een aantal  internationaal actieve organisaties met die wij coŲpereren  gaat het erom, dat voor cliŽnten en verwijzers duidelijk zou moeten worden vertelt om welke activiteit het gaat (AAT  Animal Assisted Therapy of AAA animal assisted activities ) en volgens welk model gewerkt wordt. Gaat het om AAA, dan zijn er na opvatting van deze organisaties  minimaal hippische  kwalificaties en kwalificaties over kennis van de aard van het paard zijn huisvesting en bejegening noodzakelijk, gaat het om AAT  dan komt bij de hippische  nog de eis naar kwalificaties in  de hulpverlening en  AAT kwalificaties en vaardigheden  een ethische code en  duidelijkheid  tegenover cliŽnten en verwijzers erover volgens welk model gewerkt wordt en waarom.  Op basis daarvan kan hij een verantwoorde eigen keuze maken aan wij hij zich wil toevertrouwen voor zijn proces


Niet alleen SHP maar ook andere internationale organisaties voor Animal Assisted en Mediated Assistance and Therapy ondersteunden de visie,  dat  het niet voldoende is een beroep uit de hulpverlening (bv erkend therapeut) en/ of een hippisch diploma te hebben om therapeutische, pschosociale en pedagogosche processen met paarden en cliŽnten te kunnen begeleiden.
 
Hier bestaan daarom inmiddels diverse kwaliteitsbewakingorganisaties (voor AMAT en AAT), die voor certificering van bedrijven en personen zorgen, die in deze tak bezig zijn. SHP is aangesloten bij en in contact met een aantal daarvan. Dit om de dieren en de cliŽnten te beschermen en hun te helpen om te weten te komen waarop zij kunnen rekenen (kwalificaties, werkmodel en werkvorm, vaardigheden, ethische en hippische verantwoording etc) bij de keuze van een therapeut.
 
In de Equitherapie (SHP) b.v. wordt in een driehoeksrelatie met paard cliŽnt en therapeut gewerkt. Dit eist extra vaardigheden van de therapeut die meer inhouden dan ervaring met paarden of een instructeursdiploma. Vooral moet hij in de gaten hebben, dat hij ook over zijn eigen persoonlijke inbreng in der relatie met het paard op professionele manier op de hoogte is. Hier kunnen ondermeer projectieprocessen en eigen weerstand en emoties  van de therapeut t.a.v. het therapiepaard een rol spelen, die hij professioneel moet kunnen begeleiden. Dat leert hij niet binnen zijn therapeieopleiding en ook niet door deskundigheid en ervaring als instructeur of ruiter.