Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Ė Equitherapie
 

Kennis over doelgroepen

 
 
Kan elke Equitherapeut SHP met alle doelgroepen  voor therapeutisch paardrijden werken en alle vormen van Equitherapie aanbieden? Waar haalt hij de deskundigheid hiervoor vandaan?
 
 De opleiding Equitherapie is gebaseerd op een basisberoep in de zorg en deskundigheid met het procesmatig begeleiden van cliŽnten. De Equitherapeut brengt de deskundigheid over zijn cliŽnteel zelf uit zijn basisberoep mee en dient zich ook als Equitherapeut te specialiseren in het voor hem bekende cliŽnteel. Tijdens de opleiding leert hij de Equitherapie in zijn behandelmodel te integreren. De hiervoor benodigde vaardigheden worden binnen de opleiding ontwikkeld en getoetst. Is een Equitherapeut b.v. niet bekend met de behandelmodellen voor autisme, dan hoort hij ook geen autisten als Equitherapeut te begeleiden. Het certificeringsysteem van SHP waakt ervoor, dat zoiets niet gebeurd.
 
Wel kan de Equitherapeut SHP bijkomende kwalificaties verwerven indien hij aan kan tonen, dat hij over de desbetreffende deskundigheid, en praktijkervaring beschikt en dit cliŽnteel of deze werkvorm in zijn model van Equitherapie kan integreren. 
 
De opleiding zelf richt zich op het aanvullen van de eigen hulpverlening- en hippische kennis- en vaardigheden  en een niet te verwaarlozen  gedeelte op het eigen proces en het verkleinen van de eigen blinde vlekken als therapeut, mens en in de relatie met het paard.
 
 
In de Equitherapie wordt in een driehoeksrelatie met paard cliŽnt en therapeut gewerkt. Dit eist extra vaardigheden van de (zelf al ervaren) hulpverlener/therapeut die meer inhouden dan ervaring met paarden of een instructeurdiploma. Vooral moet hij in de gaten hebben, dat hij ook over zijn eigen persoonlijke inbreng in der relatie met het paard op professionele manier op de hoogte is. Hier kunnen ondermeer projectieprocessen en eigen weerstand en emoties  van de therapeut t.a.v. het therapiepaard een rol spelen, die hij professioneel moet kunnen begeleiden. Dat leert hij niet binnen zijn therapieopleiding en ook niet door deskundigheid en ervaring als instructeur of ruiter.