Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie
 

Vraag 3

Elke erkende therapeut die ervaring heeft met paarden of instructeur is kan therapie geven met het paard.. Deze erkende therapeut kan namelijk van verschillende methodes gebruik maken.. dat kan zijn iets creatiefs, actief of muzikaal.. uiteraard kan dit ook het paard zijn.” Waarom is hiervoor een extra  opleiding of kwalificatie nodig.?

Niet alleen SHP maar ook andere internationale organisaties voor Animal Assisted en Mediated Assistance and Therapy zijn er allemaal mee eens, dat  het niet voldoende is een beroep uit de hulpverlening  of een hippisch diploma te hebben om processen met paarden en cliënten te kunnen begeleiden. Hier bestaan inmiddels diverse kwaliteitsbewakingorganisaties (voor AMAT en AAT), die voor certificering van bedrijven en personen zorgen, die in deze tak bezig zijn. SHP is aangesloten bij en in contact met een aantal daarvan. Dit om de dieren en de cliënten te beschermen en hun te helpen om te weten te komen waarop zij kunnen rekenen (werkmodel en werkvorm, ethische en hippische verantwoording etc) bij de keuze van een therapeut.
 
In de Equitherapie wordt in een driehoeksrelatie met paard cliënt en therapeut gewerkt. Dit eist extra vaardigheden van de therapeut die meer inhouden dan ervaring met paarden of een instructeursdiploma. Vooral moet hij in de gaten hebben, dat hij ook over zijn eigen persoonlijke inbreng in der relatie met het paard op professionele manier op de hoogte is. Hier kunnen ondermeer projectieprocessen en eigen weerstand en emoties  van de therapeut t.a.v. het therapiepaard een rol spelen, die hij professioneel moet kunnen begeleiden. Dat leert hij niet binnen zijn therapeieopleiding en ook niet door deskundigheid en ervaring als instructeur of ruiter. Daarbij komen nog een aantaal vaardigheden in het opleiden en werken met het paard als therapiepaard. Alleen als paard en therpaeut en hun relatie in balance zijn kan hij met het paard als therapeut ook clienten helpen letterlijk of figuurlijk beter in balance te komen.