Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Ė Equitherapie
 

Vraag 1

 

Waarom werken Equitherapeuten  SHP niet gewoon met de ware aard van het paard (in al zijn puurheid) als spiegel  en vinden hun dat het therapiepaard en de  Equitherapeut over specifieke vaardigheden moeten beschikken? Het is toch voldoende om de cliŽnten mooie momenten met het paard aan te bieden. Hiervoor is niet per se een opleiding nodig.

 

SHP beaamt niet  het  monopoly-model voor werken met het paard te vertegenwoordigen.

Wel kan SHP duidelijk aangeven met welk model en achtergrond  hun gecertificeerde Equitherapeuten SHP met paarden en mensen werken en waarom.

 

Verschillende werkvormen en werkmodellen behoeven ook verschillende kwalificaties.

Equitherapeuten SHP zijn met therapie bezig. Dus met inzet van het paard binnen een therapeutisch of pedagogisch of psychosociaal proces.

 

Er zijn nog veel misverstanden erover, wat de termen Animal Mediated Assistance and Therapy  (AMAT) Animal Assisted Therapy (AAT) en Animal Assisted Activites  (AAA) inhouden en waardoor zich verschillende activiteiten met het paard binnen deze werkvormen onderscheiden. Wij hebben het hier met verschillende werkmodellen  en verschillende vormen van activiteiten te maken.

 

Waarom niet het puure paard?

Er bestaan wereldwijd meerdere werkmodellen voor de inzet van het paard of andere dieren in Animal Assisted Therapies.

Organisaties die volgens het model (1) van Animal Mediated  Assistance and Therapy werken gaan ervan uit dat  er net zo min "het puure paardĒ  "de puure aapĒĒde puure hondĒ als  "de puure mensĒ bestaan. Wetenschappelijk onderzoek met diverse dierensoorten heeft inmiddels aangetoond, dat deze visie ondersteund wordt. Wij hebben het met individuen te maken, die zodanig ook gerespecteerd worden binnen Animal Mediated Therapy en hun persoonlijkheid,  mee mogen nemen in de therapie. Er zijn andere modellen (2) binnen  Animal Assisted Therapy waarbij dieren afgericht worden om op knopdruk op de cliŽnt te reageren of  algemeen instinctgedrag  op knopdruk afgeroepen wordt door de therapeut.

 

Dakorganisaties van AAT  wereldwijd ondersteunen vooral model 1 vanwege aspecten van dierenvriendelijkheid en respect voor het therapiedier en eisen hiervoor ook vaardigheden van therapeut en therapiedier, die getoetst dienen te worden alvorens met een cliŽnt aan de slag te gaan. .

 

SHP heeft voor model 1 gekozen De visie van SHP en zijn Equitherapeuten is:

Elk paard heeft zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen geschiedenis en behoeften en gevoelens en  gaat als eigen  (niet menselijke) persoonlijkheid een relatie en dialoog met de therapeut en de cliŽnt aan. Zowel therapeut als ook paard moeten op deze therapeutische setting voorbereid zijn, gezien het paard als persoonlijkheid op de therapeut en op de cliŽnt reageert. Daarom zijn ook settings nodig, die voor cliŽnt en paard te overzien en voor de therapeut correct te interpreteren zijn. Hiervoor zijn voor beiden therapeut en therapiepaard specifieke vaardigheden nodig. De therapeut zelf moet tijdens het proces in de driehoeksrelatie paard cliŽnt therapeut goed kunnen onderscheiden of de reacties van het paard te maken hebben met de cliŽnt, het proces, de therapeut of behoeften en gevoelens van het paard zelf. Het paard moet zodanig opgeleid en getraind zijn, dat de cliŽnt tijdens het bewegingsdialoog  goed kan voelen en begrijpen, waarom het paard op zijn inbreng op de manier reageert als hij dat doet.

 

Waarom wel kwalificaties voor deze werkvorm?

Equitherapie SHP is doelmatige systematische procesbegeleiding met ondersteuning van het individuele therapiepaard als katalysator en co-therapeut. Mooie momenten komen er altijd in voor maar zijn niet het uitsluitende doel van Equitherapie SHP. Gaat het om iemand plezier met het paard laten beleven, dan speken wij over Animal Assisted Activites maar  indein wij over Equitherapie SHP praten, dan hebben wij het over een vorm van  Animal Mediated Therapy.

SHP zelf en met haar een aantal  internationaal actieve organisaties met die wij coŲpereren  gaat het erom, dat voor cliŽnten en verwijzers duidelijk zou moeten worden vertelt om welke activiteit het gaat (AAT of AAA) en volgens welk model gewerkt wordt. Gaat het om AAA, dan zijn er na opvatting van deze organisaties  minimaal hippische  kwalificaties noodzakelijk, gaat het om AAT  dan komt bij de hippische  nog de eis naar kwalificaties in  de hulpverlening en  AAT kwalificaties en vaardigheden  een ethische code en  duidelijkheid  tegenover cliŽnten en verwijzers erover volgens welk model gewerkt wordt en waarom.  Op basis daarvan kan hij een verantwoorde eigen keuze maken aan wij hij zich wil toevertrouwen voor zijn proces

 

Kan elke Equitherapeut SHP met alle doelgroepen  voor therapeutisch paardrijden werken en alle vormen van Equitherapie aanbieden? Waar haalt hij de deskundigheid hiervoor vandaan?

De opleiding Equitherapie is gebaseerd op een basisberoep in de zorg en deskundigheid met het procesmatig begeleiden van cliŽnten. De Equitherapeut brengt de deskundigheid over zijn cliŽnteel zelf uit zijn basisberoep mee en dient zich ook als Equitherapeut te specialiseren in het voor hem bekende cliŽnteel. Tijdens de opleiding leert hij de Equitherapie in zijn behandelmodel te integreren. De hiervoor benodigde vaardigheden worden binnen de opleiding ontwikkeld en getoetst. Is een Equitherapeut b.v. niet bekend met de behandelmodellen voor autisme, dan hoort hij ook geen autisten als Equitherapeut te begeleiden. Het certificeringsysteem van SHP waakt ervoor, dat zoiets niet gebeurd.

Wel kan de Equitherapeut SHP bijkomende kwalificaties verwerven indien hij aan kan tonen, dat hij over de desbetreffende deskundigheid, en praktijkervaring beschikt en dit cliŽnteel of deze werkvorm in zijn model van Equitherapie kan integreren. .

 

Verliest de Equitherapeut SHP zijn diploma indien hij geen bijscholingen volgt en geen lid blijft van SHP.

 

Equitherapeuten, die het diploma hebben verworven verliezen het diploma  zelf niet indien hun geen lid meer zijn van SHP of het certificeringbeleid volgen. Echter kan SHP uitsluitend de garantie voor de door SHP verworven merknaam Equitherapeut SHP waarborgen, indien de gediplomeerde Equitherapeut de hiervoor gestelde kwaliteitseisen nakomt, voor die Equitehrapeut SHP staat. Hierbij horen ondermeer  bijscholing, supervisie en intervisie, confirmatie aan de richtlijnen en ethische code en een beroepsverzekering  Daarom is de merknaam en het logo Equitherapeut SHP beperkt op geregistreerde en gecertificeerde Equitherapeuten gezien via deze regeling SHP bij elke verlenging van de certificering en de stalplaquette controleert, of de Equitherapeut SHP nog alle kwaliteitskenmerken  vervult. Dit is te vergelijken met de BIG registratie van gezondheidszorgpsychologen of  klinische psychologen of collectieve merknamen van bedrijfsorganisaties, die op deze manier kwaliteit kunnen waarborgen. SHP publiceert daarom ook een lijst met Equitherapeuten met hun kwalificaties en werkmodel, om verliezers en cliŽnten de keuze te vermakelijke. SHP hanteert daarom ook een klachtenprocedure gezien SHP voor gecertificeerde Equitherapeuten SHP (bescherm de merknaam binnen Benelux) kwaliteitsgarantie overneemt m.b.t. controle van de kwalificaties en bijscholingen.