Nederlandse Stichting Helpen met Paarden  Equitherapie
 

Secretaris SHP

2e Bestuurslid, ook secretaris: Mevr Jen de Groeve
.
 
Naam
Jen de Groeve (geb 3.2.1961)
 
Ik ben als ruiter, die in een sukkelstraatje was geraakt, in aanraking gekomen met equitherapie. Equitherapie in combinatie met zitlessen, heeft een uitweg geboden voor mijn escalerend angstprobleem. Mijn honger naar achtergrond was aangescherpt, de kans om aan het boek Equitherapie (SHP) mee te werken bood een uitgelezen gelegenheid om me in het thema te verdiepen.
2e bestuurslid
Secretaris
Extern deskundig bestuurslid
 (zie ook Video's presentatie boek en haar begeleidenden woorden als eindredacteur boek Equitherapie op de homepage van SHP)
Achtergrond
Studie Literatuur- en taalwetenschap en werkzaam als hoofdredacteur van twee boekentijdschriften. Paardrijden is een hobby, equitherapie een interesse vanuit eigen ervaring
Functie binnen SHP
Secretaris bestuur, interne en externe communicatie, verslaggeving
Missie binnen SHP
Ik wil ernaar streven de interne en externe communicatie van de stichting te optimaliseren. SHP een betere zichtbaarheid geven in de sector, door de pluspunten van het aanbod en het kwaliteitsbeleid beter uit de verf te laten komen.
Interesses,
competenties en vaardigheden
Mijn actieve medewerking aan het boek Equitherapie SHP als redacteur en mijn eigen ervaringen met equitherapie als cliënt op HippoCampus geven mij de mogelijkheid om de werking van SHP in de sector als observator te bekijken en vanuit die positie te becommentariëren, aanbevelingen te doen en een actieve bijdrage te leveren.
Contactperson voor
Verslaggeving, pers, communicatie, publicaties
Bereikbaarheid