Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie
 

Onderzoek-naar-kwaliteit-en-veiligheid

Kwaliteitskeurmerk bij het paard in de zorg: een zorg!

Studente studeert cum laude af met foutief gebruik data
 
Persbericht:kwalificaties en veiligheid paarden in de zorg

Psychologe en wetenschappelijk onderzoekster Dr. Ulrike Thiel trekt aan de bel. Zij is gealarmeerd door een onderzoek naar het gebruik van het paard in de zorg, waar volgens haar met foutieve data is gewerkt en gegevens verkeerd zijn geďnterpreteerd. "Omdat de dataverwerking en data-analyse voor een gedeelte niet kloppen, zijn de meeste conclusies met betrekking tot kwalificatie, kwaliteit en veiligheid in het veld als gevolg hiervan onhoudbaar”, benadrukt Thiel. De studente in kwestie is cum laude afgestudeerd op de studie als HBO psychologe aan de Saxion Next Hogeschool. Een werkgroep, die Thiel coördineerde in het kader van een EU-project, stuitte op het verkeerde datagebruik doordat deze voor haar onderzoek dezelfde data gebruikte. Thiel vervolgt: "Dat er zoveel manco's aan het licht komen, is des te pijnlijker omdat de afstudeerstudie inmiddels breed in gebruik is bij de opdrachtgever en bij hogescholen en opleidingen in het veld. Ondertussen wordt de roep om meer veiligheid bij therapieën met paarden in het veld en een keurmerk voor de opleidingen alleen maar groter. En niet gehoord!”

Het gebruik van paarden in de therapie en de zorgsector kende het afgelopen decennium een explosieve groei. Er is een grote diversiteit in het aanbod, variërend van erkende therapieën, tot stand gekomen volgens een wetenschappelijk werkmodel, tot activiteiten en cursussen met paarden door aanbieders zonder enige therapeutische scholing.
Thiel: "Elke paardondersteunde activiteit heeft zijn waarde. Iedereen is natuurlijk vrij om ze aan te bieden. Verwarrend wordt het wanneer activiteiten als ‘therapie' worden bestempeld terwijl ze dat helemaal niet zijn, of wanneer een therapie niet steunt op een wetenschappelijk onderbouwde basis en niet wordt gegeven door een deskundig equitherapeut. In het veld ontstaan te vaak gevaarlijke situaties. Door foutief gebruik van de verzamelde data is dit niet aan het licht gekomen in het onderzoek. Een kwalijke zaak.”

Dr. Ulrike Thiel is voorzitter van de Nederlandse Stichting Helpen met Paarden. Deze stichting verzorgt sinds 2000 de opleiding in de Equitherapie SHP-E(NL). "Wij maken in de opleiding een duidelijk verschil tussen hulpverlening, pedagogische projecten en leren met het paard, en andere paardondersteunde activiteiten”, zegt Dr. Thiel, "onze equitherapeuten werken dan ook niet volgens homeopathisch geneeskundige methodes, zoals in het bedoelde onderzoek beweerd wordt.”

Aan de opleiding Equitherapie SHP-E(NL) is een certificeringssysteem verbonden. Toch met een Nederlands keurmerk dan? "Een Benelux-kwaliteitskeurmerk”, zegt Thiel. Zij wil zich met haar stichting sterk maken voor de erkenning van een veilige, wetenschappelijk verantwoorde therapie met het paard door een onafhankelijke instantie.
 
Thiel zou een keurmerk van overheidswege van harte verwelkomen. Het is nog een lange weg voor alle functies van het werken met paarden, op wat voor manier ook, eenduidig gedefinieerd zullen zijn. "Pas dan weet een klant of cliënt wat hij kan verwachten van zijn instructeur, coach of therapeut. En dan ligt de weg open naar certificering en echte veiligheid, zowel voor mens als dier”, besluit Thiel.
Soerendonk, 11 maart 2013, voor meer informatie: Persbericht:kwalificaties en veiligheid paarden in de zorg