Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Ė Equitherapie
 

Kwaliteitsbewaking gecertificeerde Equitherapeute

Kwaliteitseisen aan Equitherapeuten  SHP-E(NL)

SHP-E(NL) hanteert ter kwaliteitsbewaking en informatie van cliŽnten en verwijzers een systeem van registratie en certificering van gekwalificeerde Equitherapeuten.

Gezien Equitherapeut zelf geen beschermde term is, kan iedereen zich Equitherapeut noemen. CliŽnten en verwijzers kunnen via de website van SHP-E(NL) informeren of een therapeut
 • een opleiding SHP-E(NL) gevolgd heeft,
 • deze opleiding heeft afgerond met een diploma SHP-E(NL) 
 • geregistreerd/ gecertificeerd is bij SHP
Alleen  indien de equitehrapeut voldoet aan alle drie boven genoemde voorwaarden  mag hij/zij zich Equitherapeut SHP-E(NL) noemen en waarborgd  SHP binnnen het kader van een beschermde collectieve merknaam  voor de Equitherapeut SHP.
 
Door in de lijst van gediplomeerde Equitherapeuten op de naam van een Equitherapeut SHP-E(NL) te klikken, vindt u de praktijkinformatie met de specialisaties van de desbetreffende Equitherapeut SHP-E(NL).
Zij kunnen zien welke status een gediplomeerde Equitherapeut SHP-E(NL) ten opzichte van zijn kwalificaties, kwaliteitbewaking en bijscholing bij de stichting SHP-E(NL) heeft.

Het keurmerk Equitherapeut SHP-E(NL) is inmiddels beschermd binnen Benelux.

Kwaliteitsbeleid SHP-E(NL) zie ook Equitherapeutenlijst

Voor de geregistreerde /gecertificeerde Equitherapeuten SHP  kan de stichting waarborgen  voor hun om de twee jaar opnieuw aangetoonde kwalificaties en  praktijkuitoefening  als Equitehrapeut .  De Stichting kan  voor kwaliteitsvragen worden aangesproken of in geval van problemen worden ingeschakeld
 
Voor Equitherapeuten met het diploma Equitherapie SHP, die lid zijn van  SHP kan SHP voor de binnen de diplomeerding aangetonde kennis en vaardigheden en hun bereidheid garanderen, zich aan de  richtlijnen en de ethische code verplicht te voelen.
 
Voor  ooit gediplomeerde therapeuten, die niet meer geregistreerd zijn bij de Stichting  niet  aantoonbaar de verplichte bijscholingen volgen en zich niet meer aantoonbaar conformeren aan de richtlijnen en de ethische code van de Stichting SHP-E(NL) en dus niet voldoen aan de certificeringseisen,  kan de Stichting daarom niet voor kwaliteitsvragen worden aangesproken of in geval van problemen worden ingeschakeld.
 
Let Op: Personen, die niet zijn gepubliceerd op de homepage van SHP zijn dus niet gerechtigt zich Equitherapeut SHP-E(NL) te noemen.

 
In het vevolg vindt u infrpomatie over de eisen die gesteld worden aan eeen gediplomeerd, gregistreerd en/of gecertificeerd Equitherapeut zijdens SHP
 
Verwerven van het Diploma Equitherapie (SHP)
Tijdens de opleiding  en met afsluiting van het twee jaar durende opleidingstraject van min 600 uren  worden de volgende kwaliteitscriteria  (prestatieprofie van de Equitehrapeut SHP)  in 2 praktijkprojecten en twee examens getoetst: (1e jaar en 2e opleidingsjaar)
 
Om in aanmerking te komen voor uitreiking van het diploma SHP moet de cursist verder de voorwaarden basisberoep en opleiding  en ervaring als hulpverlener  aantonen,  Hij moet zijn hippische kwalificatie aantonen door een aantaal aaanvullende hippische modules gevolgd te  hebben en over een hippisch diploma voltige (KNHS of vergelijkbaar) beschikken. Hij moet  in het bezit  zijn van een   EHBO/BHV  diploma en moet een verklaring goed gedrag kunnen voorleggen. 
 

Om de titel van geregistreerde cq gecertificeerd  Equitherapeut SHP-E(NL) te mogen voeren dient de Equitherapeut:
 
 • In het bezit te zijn van een geldig diploma van zijn basisberoep, een geldig diploma EHBO of BHV en een geldig Hippisch diploma.
 • Eventuele verplichte bijscholing  voor basisberoep, hippisch diploma of diploma EHBO of BHV dient aantoonbaar gevolgd te zijn. 
 • De opleiding Equitherapie SHP-E(NL) met een diploma te hebben afgerond of een in het buitenland vergelijkbare opleiding met een diploma te hebben afgerond.
 • Per twee jaar 20 uur aan bijscholing te hebben gevolgd; waarvan 14 uur (één dag per jaar) therapeutische bijscholing en 6 uur hippische bijscholing (een dagdeel per jaar)
 • Aantoonbaar voor de Equitherapie WA verzekerd te zijn.
 • Een verklaring omtrent gedrag te hebben ingeleverd
 • Voldaan te hebben aan de jaarlijkse contributie van de SHP-E(NL)

Om de titel van geregistreerde gecertificeerde Equitherapeut SHP-E(NL) te dragen dient de Equitherapeut:
 
 • In het bezit te zijn van een geldig diploma van zijn basisberoep, een geldig diploma EHBO of BHV en een geldig Hippisch diploma.
 • Eventuele verplichte bijscholing  voor basisberoep, hippisch diploma of diploma EHBO of BHV dient aantoonbaar gevolgd te zijn. 
 • De opleiding Equitherapie SHP-E(NL) met een diploma te hebben afgerond of een in het buitenland vergelijkbare opleiding met een diploma te hebben afgerond en door SHP-E(NL) erkend werd.
 • Per twee jaar 42 uur bijscholing te hebben gevolgd verdeeld over:  
  24 uur therapeutische bijscholing, 12 uur hippische bijscholing, 2 uur supervisie (2 casussen) en minimaal 4 uur intervisie (4 casussen)
 • Aantoonbaar WA verzekerd te zijn.
 • Voldaan te hebben aan de jaarlijkse contributie van de SHP-E(NL)
 • Een verklaring omtrent gedrag te hebben ingeleverd
 • Aan te geven hoeveel cliŽnten hij gemiddeld behandeld per week  (op jaarbasis is een frequentie van minimaal 2 cliŽntensessies per week of 90 sessies per jaar geŽist)

 


 

Het keurmerk Equitherapeut SHP-E(NL) is inmiddels beschermd binnen Benelux.

Kwaliteitsgarantie SHP-E(NL), Publicatie Equitherapeutenlijst
Voor de geregistreerde /gecertificeerde Equitherapeuten SHP  kan de stichting kwaliteitsgarantie  voor hun kwalificaties en aantoonbare praktijkuitoefening  als Equitehrapeut overnemen.  De Stichting kan  voor kwaliteitsvragen worden aangesproken of in geval van problemen worden ingeschakeld
 
Voor Equitherapeuten met het diploma Equitherapie SHP, die lid zijn van  SHP kan SHP voor de binnen de diplomeerding aangetonde kennis en vaardigheden en hun bereidheid garanderen, zich aan de  richtlijnen en de ethische code verplicht te voelen.
 
Voor  ooit gediplomeerde therapeuten, die niet meer geregistreerd zijn bij de Stichting  niet  aantoonbaar de verplichte bijscholingen volgen en zich niet meer aantoonbaar conformeren aan de richtlijnen en de ethische code van de Stichting SHP-E(NL) en dus niet voldoen aan de certificeringseisen  kan de Stichting daarom niet voor kwaliteitsvragen worden aangesproken of in geval van problemen worden ingeschakeld.
 
Let Op: Personen, die niet zijn gepubliceerd op de homepage van SHP zijn dus niet gerechtigt zich Equitherapeut SHP-E(NL) te noemen.