Nederlandse Stichting Helpen met Paarden  Equitherapie
 

Hoe vind ik een Equitherapeut SHP-E(NL)?

Hoe vind ik een Equitherapeut SHP-E(NL)?

De term ‘equitherapeut’ is niet beschermd, het staat iedereen in principe vrij zich equitherapeut te noemen. Wél beschermd binnen de Benelux is, sinds 2007, het keurmerk Equitherapeut SHP-E(NL), als collectieve merknaam en als logo. Het kwaliteitsbeleid van SHP-E(NL) is daaraan verbonden. Voor de gecertificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL) kan de stichting borg staan voor hun (om de twee jaar opnieuw aangetoonde) accreditatie, kwalificaties en praktijkuitoefening als Equitherapeut SHP-E(NL) volgens de richtlijnen en ethische code SHP-E(NL). De stichting kan voor kwaliteitsvragen worden aangesproken of in geval van problemen worden ingeschakeld.

 SHP-E(NL) wil met dit beleid de kwaliteit van de Equitherapeuten SHP-E(NL) waarborgen. Het certificeringsbeleid zal er hopelijk ook toe bijdragen dat Equitherapie SHP-E(NL) in de toekomst door steeds meer zorgverzekeraars vergoed wordt.

 Het moet voor de cliënt duidelijk zijn of een equitherapeut een gedegen opleiding heeft afgerond en zich permanent op de hoogte blijft stellen van de actuele ontwikkelingen in de equitherapie. Om dit na te gaan of de door u gecontacteerde equitherapeut aan deze voorwaarden voldoet, kunt u telefonisch contact opnemen met SHP-E(NL).

 

De equitherapeuten die bij de Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie zijn aangesloten, hebben een diploma in de Equitherapie SHP-E(NL) verworven. Zij zijn zowel in hun basisberoep binnen de hulpverlening als op hippisch niveau geschoold. Zij verbinden er zich ook toe om de ethische code voor cliënt, paard en therapeut van de stichting na te leven.

 

Met het oog op het verwerven van een passende terugbetalingsregeling voor deskundige hulpverlening met paarden, is SHP-E(NL) met een procedure voor certificering van haar gediplomeerde equitherapeuten gestart. Die procedure is momenteel nog lopend en een lijst is nog niet beschikbaar.

 

Als u informatie wenst over aanbieders van Equitherapie SHP-E(NL) in een bepaalde regio, of u wenst informatie over equitherapie voor een specifieke aandoening, gelieve dan contact op te nemen met Ulrike Thiel, voorzitter SHP-E(NL) op het volgende nummer: +31 (0)495 45 37 57.

 

 

 


Kwaliteitsbeleid SHP-E(NL)

Het collectieve keurmerk Equitherapeut SHP-E(NL) is beschermd binnen de Benelux. Het volgende kwaliteitsbeleid van SHP-E(NL) is daaraan verbonden:

Voor de gecertificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL) kan de stichting borg staan voor hun (om de twee jaar opnieuw aangetoonde) accreditatie, kwalificaties en praktijkuitoefening als Equitherapeut SHP-E(NL) volgens de richtlijnen en ethische code SHP-E(NL). De stichting kan voor kwaliteitsvragen worden aangesproken of in geval van problemen worden ingeschakeld.

Voor gediplomeerde equitherapeuten, die niet meer geregistreerd of gecertificeerd zijn bij de stichting en zich mede daardoor niet meer aantoonbaar conformeren aan de richtlijnen en de ethische code van SHP-E(NL) -- en daardoor niet voldoen aan de certificeringseisen --, kan de stic

hting niet voor kwaliteitsvragen worden aangesproken of in geval van problemen worden ingeschakeld.


Let op:

Let op: Geen enkele organisatie of praktijk kan aangesloten zijn bij SHP-E(NL). Een aanbieder die vermeldt een opleiding genoten te hebben bij SHP-E(NL) of HippoCampus, maar geen bewijs van certificering kan voorleggen (i.c. de stalplaquette), mag niet de titel dragen van Equitherapeut SHP-E(NL) en kan niet gewaarborgd worden door de stichting.