Nederlandse Stichting Helpen met Paarden  Equitherapie
 

4e bestuurslid SHP M v Eijk

4e aanvullend bestuurslid: Maria van Eijk
Heeft sinds 10 3 2013 de functie van de penningmeester op zich genomen
 

Naam

Maria van Eijk-Terhorst

Geb. 26-08-1959
 

"De cliënt vertrouwt”, om dit vertrouwen waard te zijn, is een gedegen opleiding voor therapie met paarden noodzakelijk. Op Hippocampus en bij SHP heb ik deze gevonden. Dit wil ik graag uitdragen.

   
Achtergrond
 
 
Kinderverzorging (PBNA)

B-Verpleegkundige/sociotherapeut. Sinds1978 werkzaam binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.

Equitherapeute SHP-E(afgestudeerd, Voltige instructeur niveau 2 i.o.,
Student-lid Leonardo da Vinci Project (2011-2012)

Functie binnen SHP

Bestuurslid

Missie binnen SHP

Verbreden van de basis van de Stichting Helpen met Paarden, door betrokkenheid van deelnemers van de SHP te bevorderen. De SHP en Equitherapie bekend maken en integreren binnen het behandelaanbod van de GGZ-instellingen. Uitwisselen van kennis en samenwerking bevorderen tussen internationale partners

Interesses, competenties en vaardigheden

SHP en Equitherapie op de kaart zetten door voorlichting, uitwisseling en samenwerking.

Contactperson voor

 Materiaal en onderzoek

Bereikbaarheid

mariavaneijk268@gmail.com