HippoCampus
Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Wie is en wat doet SHP-E(NL)


Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie (SHP-E(NL))
Download Flyer Equitherapie als PDF
 
De Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie SHP-E(NL) is een non-profit organisatie die Equitherapie en therapeutisch rijden met wetenschappelijk verantwoorde onderbouwing bevordert.
 
De Stichting heeft de volgende doelen:

De Stichting heeft een opleiding en organisatiesysteem ontwikkeld voor Equitherapeuten die de titel en het logo van Equitherapeut SHP-E(NL) mogen gebruiken, alleen als zij voldoen aan alle eisen van opleiding en supervisie en aan de kwaliteitseisen en de ethische code van SHP-E(NL). De therapeutische kwaliteit van het paard wordt beschreven als systematische en centrale factor (midden) in het therapeutische proces.

De Stichting organiseert verdere trainingscursussen voor Equitherapeuten in Nederland en is bereid om, in het kader van internationale contacten, haar kennis en deskundigheid met andere landen te delen.

De Stichting is een non-profit organisatie. De opbrengst wordt afgeleid uit schenkingen en de bijdragen betaald door de geregistreerde therapeuten en de Equitherapeuten in opleiding.

Wat doet de Stichting recent voor zijn deelnemers?  

Opleiding en kwaliteitsbeleid

  PR en publiciteit

Kenniscentrum

Het opleidingsprogramma voor Equitherapeuten SHP-E(NL)
Opleiding EquitherapieSHP-E(NL) biedt een twee jaar durende opleiding Equitherapie aan voor studenten met een fundamentele achtergrond in de psychotherapie, psychosociale hulpverlening of het onderwijs en werkervaring hierin en voor paardrij-instructeurs en instructeurs van paardrijden voor gehandicapten. De opleiding vindt plaats op het HippoCampus opleidingscentrum en omvat het op het proces gebaseerde werken met cliënten en paarden, het opleiden van de paarden, de praktijk, de theorie, de zelfervaring binnen het groepsproces en intervisie en supervisietechnieken.

De studenten kunnen zich specialiseren in:

Verder kan een specialisatie worden gekozen in:

Deelnemers met een helpend basisberoep op tenminste HBO-niveau en deelnemers die .Instructeurs en therapeuten beginnen met dezelfde cursussen.

Instructeurs zijn na één jaar klaar en krijgen dan het certificaat "Assistent in Equitherapie”.

Therapeuten gaan door in het tweede jaar en krijgen aan het eind daarvan het certificaat "Equitherapeut SHP-E(NL)”, gespecialiseerd in

Studenten moeten een instructeuropleiding Voltige niveau 2 van de KNHS hebben afgerond of in het bezit zijn van een vergelijkbaar certificaat. Het is ook mogelijk dat de studenten de cursus Voltige voor Equitherapeuten gevolgd hebben. Dit mag ook tijdens de opleiding gerealiseerd worden.

Studenten moeten een Kennismakingsworkshop voor Equitherapie bijwonen. Deze workshop duurt 2 dagen. En de studenten moeten worden goedgekeurd door een commissie.

De talen van de opleiding en de literatuur zijn: Nederlands, Duits, Engels (afhankelijk van de leraren die uit andere FATP organisaties in Europa komen). De hoofddocenten kunnen komen uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
 
Het onderwijs wordt afgerond met een diploma na:
De presentatie van 1 praktijkproject, met daarin 10 therapeutische sessies gedocumenteerd op papier en op video, 2 supervisie sessies en intervisie op het praktijkproject tijdens het mondelinge examen en theoretische kennis die wordt gedocumenteerd door het beantwoorden van een vragenlijst.
 
Registratie en certificering van Equitherapeuten SHP-E(NL)
EquitherapeutSHP-E(NL) vraagt om bijscholingen (in EMT en EAA en vaardigheden met paarden) en supervisie sessies per 2 jaar, als de Equitherapeut/Assistent geregistreerd wil blijven als Equitherapeut SHP-E(NL) of gecertificeerd il worden. Het logo en de naam Equitherapeut SHP-E(NL) zijn binnen de Benelux beschermd en mogen alleen gebruikt worden door geregistreerde en gecertificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL) (Zie Certificeringsregeling). De registratie wordt gepubliceerd op de website van SHP-E(NL) en alleen Equitherapeuten die geslaagd zijn komen op de website te staan.

Bijscholingen, supervisies en bijeenkomsten
De Stichting organiseert bijscholingen, programma’s, bijeenkomsten, en supervisies voor Equitherapeuten in Nederland en is bereid om haar kennis en deskundigheid te delen met andere landen binnen het kader van internationale contacten.

Toetreding tot de FATP
FATPDe opleiding voor Equitherapeut SHP-E(NL) was oprichtingslid van de Organisaties voor Therapeutisch Rijden in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, die allemaal horen bij de FATP (Forum der Ausbildungsträger einder Therapie mit Pferd). De opleiding en speciale training voldoen aan de FATP-goedgekeurde kwaliteitscriteria. De extra kwalificaties zijn verworven door SHP-E(NL) en worden bepaald door de FATP als "maatregelen die door paarden geassisteerd worden bij onderwijzende en/of psychosociale rehabilitatie en ontwikkelingsbevordering”.