HippoCampus
Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Actuele Opleiding


Actuele Opleiding Equitherapie SHP-E(Nl)

Seizoen 2023 2024 - Kennismakingsworkshops

 

Het opleidingsconcept is recent vernieuwd in richting kleinere opleidingsgroepen en meer individuele begeleiding van de deelnemers (max. 8 deelnemers)  ook wat betreft de hippische technieken.  Mede door de Corona Crisis hebben wij in de lopende groep ook gebruik van e-learning en supervisie via internetcommunicatie ingebouwd. En wij werken op moment ook met een veilige hygiëne concept tijdens alle workshops en de opleiding zelf.

In de laatste opleidingsseizoen konden wij de opleidingsgroep veilig tot en met het examen opleiding door laten lopen.

Besmette deelnemers konden ook via e-learning aan de modules aangesloten worden. Hierdoor hebben wij ervaring met soortgelijke situaties opgedaan en kunnen nu ook tussendoor supervisie via e-learning aanbieden. 

 

 

 

Aanmelding voor de opleiding voor het aankomende opleidingsjaar  
mogelijk t/m medio september 2023

 

Kennismakingsworkshops 2023

 

Ervaringen van Studenten Equitherapie 


de maximale aantal  deelnemers voor de kennismakingsworkshops is 6.  Daarom is tijdige aanmelding nodig  en hebben wij meer kennismakingsworkshops gepland als normaal


voor meer informatie zie


Verdere inschrijvingsprocedure

Individuele toelatingsgesprekken: tot uiterlijk medio september  2023
Tijdens deze gesprekken worden de toelatingseisen bij de eventuele deelnemer gecheckt. deze toelatingsgesprekken kunnen na bezoek van een kennismakingsworkshop worden afgesproken .

De opleidingscommissie en cursusleiding behoudt zich het recht voor om deelnemers n.a.v. hun vooropleiding en indruk tijdens de kennismakingsworkshop en toelatingsgesprek in overleg te selecteren.


U kunt de actuele algemene voorwaarden en kosten als PDF file downloaden,  bekijken en uitprinten.
Hij omvat alle relevante informatie waaronder:


 


 

Kennismakingsworkshop:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de kennismakingsworkshop kan in theorie en praktijk kennis worden gemaakt met equitherapie en met de opleiding tot equitherapeut SHP-E(NL) en worden vragen beantwoord zoals:

Verdere thema's, die in theorie en door praktische oefeningen worden belicht:

Ook is er in het kennismakingsworkshop gelegenheid tot nadere kennismaking met de opleidingsmethode. De leermethode, het oefenen met de cursuspaarden en de zelfervaring komen aan bod.
SHP-E(NL) vindt het belangrijk dat potentiële kandidaten optimaal voorgelicht beginnen aan de opleiding, hiervoor is de kennismakingsworkshopen een persoonlijk intakegesprek verplicht.


Opleiding Equitherapie SHP

De naam "Equitherapeut SHP-E(NL)” is sinds 2008 binnen Benelux een beschermde naam geworden. Hiervoor werd in 2007 een uitgebreid certificeringbeleid ontwikkeld en vastgesteld in afstemming op internationale ontwikkelingen en in samenwerking met andere Europese organisaties voor opleidingen in therapeutisch paardrijden (ondermeer gebundeld binnen de FATP). Hiermee is SHP-E(NL) de voorloper binnen Nederland met het aanbieden van een gedegen opleiding tot equitherapeut. Verder zet SHP-E(NL) zich in voor het wetenschappelijk onderbouwen van equitherapie en treedt zij in gesprek met zorgverzekeraars en zorgaanbieders door heel Nederland, met als doel het laten erkennen van equitherapie in de gezondheidszorg.

Met deze achtergrond biedt SHP-E(NL) via haar partner Hippocampus de tweejarige opleiding tot equitherapeut aan. Sinds kort horen ook de eenjarige opleidingen tot behandelcoördinator en assistent equitherapie SHP tot de mogelijkheden.

Opleiding:

De opleiding tot equitherapeut bestaat uit negen opleidingsweekeinden per jaar plus twee examenweekeinden. Een derde van de tijd is gereserveerd voor theoretisch onderwijs en een derde voor praktische oefening. De overige cursustijd is ingericht om de student te ondersteunen in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling tot equitherapeut. Hiernaast worden er vier benodigde themadagen gegeven ter verbreding van de basiskennis. De cursussen vinden plaats in het gloednieuwe opleidingscentrum te Soerendonk.

Toelatingseisen:
De opleiding staat open voor kandidaten vanuit primair een psychologische / pedagogische / therapeutische of (para)medische achtergrond. Verder is de kandidaat aantoonbaar in bezit van een hippische opleiding of substantiële hippische ervaring. Afhankelijk van basisopleiding, beroepservaring en het afleggen van aanvullende opleidingen zijn de volgende opleidingsmogelijkheden beschikbaar: