HippoCampus
Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Verslag FATP conferentie en bijscholing


Internationale Conferentie voor Equitherapeuten van het FATP op HippoCampus
 
Voor de fotodocumentatie ga naar https://www.equitherapie.org/page/foto-s
artikel Grenskoerier
Dat therapeutisch paardrijden wonderbaarlijke en wetenschappelijk aangetoonde effecten op mensen met diverse problemen van fysieke en psychische aard heeft en de ontwikkeling van kinderen en jeugdige enorm kan bevorderen, is al lang bekend. Echter moet dit op een verantwoorde manier door een deskundige therapeut in samenwerking met een goed opgeleid therapiepaard gebeurden. Om de kwaliteit van de opleiding van Equitherapeuten op internationaal niveau te waarborgen hebben zich enkele organisaties uit Europa in de organisatie FATP (Forum der Ausbildungsträger einer therapie mit dem Pferd ) verenigd. Een keer per jaar komen de opleidingsorganisaties voor Equitherapeuten uit de landen Oostenrijk, Duitsland Zwitserland en Nederland, georganiseerd binnen het FATP bij elkaar om kennis uit te wisselen over de opleidingen voor therapeutisch paardrijden en de ontwikkelingen binnen de sector van therapeutisch paardrijden in hun eigen landen en op internationaal niveau te bespreken.

Verder is deze organisatie bezig op internationaal niveau het beeld van de goed opgeleide, gecertificeerde Equitherapeut uit de dragen.

19 t/m 21 augustus vond deze conferentie plaats onder organisatie van de Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie op HippoCampus te Soerendonk.

In het kader van deze conferentie bood SHP ook een eendaags voorprogramma met collega's uit de FATP organisaties aan. Dit voorprogramma was ook als bijscholing toegankelijk voor Equitherapeuten SHP en partners in het da Vinci EU project " Animal Mediated Therapy.”

Op vrijdag 19 augustus lieten gerenomeerde deskundigen op het gebied van Equitherapie voor volwassenen en kinderen in hun potten kijken en gaven zeer interessante voordrachten. Ook lieten ze zien hoe ze in de praktijk te werk gaan. Aan deze demonstraties werkten de deelnemers en de therapiepaarden van HippoCampus zelf enthousiast mee.

Zaterdag en zondag stonden in het licht van het bijhouden van de ontwikkelingen op internationaal niveau en de samenwerking van deze organisaties binnen wereld wijde organisaties voor Animal Assisted Therapy. De Nederlandse Stichting voerde onder leiding van Ulrike Thiel in samenwerking met het AAIZOO dit jaar binnen een EU project uitgebreid onderzoek over de praktijk en problemen van therapeutisch paardrijden in Nederland uit. Prof Marie Jose Enders van de universiteit Utrecht was aanwezig om de samenwerking op wetenschappelijk niveau binnen Europa te ondersteunen.

De te Soerendonk gevestigde Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie heeft in de laatste jaren wereldwijde reputatie kunnen verwerven voor de kwalitatief hoogwaardige opleidingen voor Equitherapeuten. Het hoge niveau van de daar opgeleide therapeuten wordt in internationale vergelijkingsonderzoeken duidelijk bevestigd.

Het doel van de internationale samenwerking (EU Project en FATP) is ondermeer het verspreiden van de hier gehanteerde kwaliteitscriteria met het doel, dat in de toekomst ook Equitherapie, uitgevoerd door een gecertificeerd therapeut met een opgeleid therapiepaard, als gebruikelijke en door onderzoek bevestigde begeleiding- en therapieactiviteit vergoed wordt. Dit in belang van veel cliënten, die door de Equitherapie geholpen kunnen worden hun levenskwaliteit behoorlijk te verbeteren.