HippoCampus
Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Nieuwsletter 1 2014


Nieuwsletter SHP 1 2014

 


Beste deelnemers SHP en geïnteresseerden in de Equitherapie.

 

Vooraf een gelukkig nieuw jaar 2014 toegewenst.

Recent verschenen Artikel

Met deze Nieuwsletter willen wij u informeren over een recent verschenen artikel van SHP bestuurslid Dr. Ulrike Thiel verschenen in de Duitse Tijdschrift voor therapeutisch paardrijden "Mensch und Pferd” met de Titel:

 

Qualifikation von Anbietern pferdeunterstützter Massnahmen in den NiederlandenSicherheitsaspekte, Risikoseinschätzung und Risikovermeidung.

 

U kunt hem via dit link op de homepage van SHP opzoeken.
Artikel Qualifikation und Sicherheit Niederlande

 

Dit artikel geeft een gedeelte van de resultaten van ons (in het kader van het Leonardo da Vinci Project) uitgevoerd onderzoek over de praktijd van equine assisted activities and therapy EAA/EAT in Nederland weer. Eruit blijkt, dat de Equitherapeuten SHP op zich en in vergelijking met andere aanbieders van EAA-EAT-EMT activiteiten aan een aantal veiligheids- en kwaliteitscriteria in relatie tot hun kwalificatie en aanbod beschikken.

Een uitgebreidere publicatie over de resultaten wil het bestuur SHP in het Nederlands binnenkort publiceren en ook aan de pers doorgeven.

Vergoeding voor Equitherapie aangeboden door Equitherapeuten SHP

Verder willen wij u op de hoogte brengen, dat SHP in het laatste jaar uitgebreid onderzoek gedaan heeft naar de mogelijkheden voor vergoeding van Equitherapie door gecertificeerde Equitherapeuten SHP en de accreditatie van opleiding en bijscholingen aangeboden door SHP-E(Nl). Er zijn – afhankelijk van de op moment nog niet helemaal duidelijke ontwikkelingen in de zorgsector een aantal mogelijke opties eruit voortgekomen, over die SHP zijn deelnemers binnenkort via mailing en een/of infoavond zal informeren

Verdere binnenkort aankomende informatie

Binnenkort ontvangt u ook via de Nieuwsletter

·het aanbod voor bijscholingen voor Equitherapeuten in 2014 met enkele nieuwe actuele onderwerpen.

·de data voor de aankomende kennismakingsworkshops Equitherapie in 2014 en de in de herfst 2014 startende nieuwe opleidingsgroep voor de opleiding Equitherapie SHP

Actualisatie Homepage SHP

In het laatste jaar hebben zich een aantal technische problemen met de homepage van SHP voorgedaan, die in samenwerking met de aanbieder opgelost dienden te worden. Ook werd de homepage in de laatste week naar een andere server verhuisd. Er komt een update van de technische software voor de homepage binnenkort aan. OP dat moment gaat SHP de homepage op enkele punten actualiseren. Tot de technische oplossingen voor enkele problemen door de aanbieder Brosis opgeleverd worden kunnen enkele links niet bereikbaar zijn of kan op enkele subpagina’s de informatie niet geactualiseerd worden. Wij verzoeken om begrip voor deze situatie. Mochten er vragen zijn neemt u dan of via mail (helpen-met-paarden@iae.nl) contact op of belt u gewoon op 0495 453757.

 

Met vriendelijke groeten

Het bestuur

Nederlandse Stichting Helpen met Paarden - Equitherapie SHP-E (NL)
De Bult 2, 6027 RG Soerendonk
Tel: 0031 (0) 495-45 37 57, fax: 0031 (0)495 45 28 52
e-mail: helpen-met-paarden@iae.nlwebsite: www.equitherapie.org
Bank: van Lanschot 22.53.82.849 - IBAN: NL 52FVLB0225382849 - BIC code: FVLBNL22

DESKUNDIG WERKEN MET MENSEN EN PAARDEN