HippoCampus
Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Kwaliteitsbewaking gecertificeerde Equitherapeute


Kwaliteitseisen aan Equitherapeuten  SHP-E(NL)

SHP-E(NL) hanteert ter kwaliteitsbewaking en informatie van cliŽnten en verwijzers een systeem van registratie en certificering van gekwalificeerde Equitherapeuten.

Gezien Equitherapeut zelf geen beschermde term is, kan iedereen zich Equitherapeut noemen. CliŽnten en verwijzers kunnen via de website van SHP-E(NL) informeren of een therapeut
Alleen  indien de equitehrapeut voldoet aan alle drie boven genoemde voorwaarden  mag hij/zij zich Equitherapeut SHP-E(NL) noemen en waarborgd  SHP binnnen het kader van een beschermde collectieve merknaam  voor de Equitherapeut SHP.
 
Door in de lijst van gediplomeerde Equitherapeuten op de naam van een Equitherapeut SHP-E(NL) te klikken, vindt u de praktijkinformatie met de specialisaties van de desbetreffende Equitherapeut SHP-E(NL).
Zij kunnen zien welke status een gediplomeerde Equitherapeut SHP-E(NL) ten opzichte van zijn kwalificaties, kwaliteitbewaking en bijscholing bij de stichting SHP-E(NL) heeft.

Het keurmerk Equitherapeut SHP-E(NL) is inmiddels beschermd binnen Benelux.

Kwaliteitsbeleid SHP-E(NL) zie ook Equitherapeutenlijst

Voor de geregistreerde /gecertificeerde Equitherapeuten SHP  kan de stichting waarborgen  voor hun om de twee jaar opnieuw aangetoonde kwalificaties en  praktijkuitoefening  als Equitehrapeut .  De Stichting kan  voor kwaliteitsvragen worden aangesproken of in geval van problemen worden ingeschakeld
 
Voor Equitherapeuten met het diploma Equitherapie SHP, die lid zijn van  SHP kan SHP voor de binnen de diplomeerding aangetonde kennis en vaardigheden en hun bereidheid garanderen, zich aan de  richtlijnen en de ethische code verplicht te voelen.
 
Voor  ooit gediplomeerde therapeuten, die niet meer geregistreerd zijn bij de Stichting  niet  aantoonbaar de verplichte bijscholingen volgen en zich niet meer aantoonbaar conformeren aan de richtlijnen en de ethische code van de Stichting SHP-E(NL) en dus niet voldoen aan de certificeringseisen,  kan de Stichting daarom niet voor kwaliteitsvragen worden aangesproken of in geval van problemen worden ingeschakeld.
 
Let Op: Personen, die niet zijn gepubliceerd op de homepage van SHP zijn dus niet gerechtigt zich Equitherapeut SHP-E(NL) te noemen.

 
In het vevolg vindt u infrpomatie over de eisen die gesteld worden aan eeen gediplomeerd, gregistreerd en/of gecertificeerd Equitherapeut zijdens SHP
 
Verwerven van het Diploma Equitherapie (SHP)
Tijdens de opleiding  en met afsluiting van het twee jaar durende opleidingstraject van min 600 uren  worden de volgende kwaliteitscriteria  (prestatieprofie van de Equitehrapeut SHP)  in 2 praktijkprojecten en twee examens getoetst: (1e jaar en 2e opleidingsjaar)
 
Om in aanmerking te komen voor uitreiking van het diploma SHP moet de cursist verder de voorwaarden basisberoep en opleiding  en ervaring als hulpverlener  aantonen,  Hij moet zijn hippische kwalificatie aantonen door een aantaal aaanvullende hippische modules gevolgd te  hebben en over een hippisch diploma voltige (KNHS of vergelijkbaar) beschikken. Hij moet  in het bezit  zijn van een   EHBO/BHV  diploma en moet een verklaring goed gedrag kunnen voorleggen. 
 

Om de titel van geregistreerde cq gecertificeerd  Equitherapeut SHP-E(NL) te mogen voeren dient de Equitherapeut:
 
Om de titel van geregistreerde gecertificeerde Equitherapeut SHP-E(NL) te dragen dient de Equitherapeut:
 

 


 

Het keurmerk Equitherapeut SHP-E(NL) is inmiddels beschermd binnen Benelux.

Kwaliteitsgarantie SHP-E(NL), Publicatie Equitherapeutenlijst
Voor de geregistreerde /gecertificeerde Equitherapeuten SHP  kan de stichting kwaliteitsgarantie  voor hun kwalificaties en aantoonbare praktijkuitoefening  als Equitehrapeut overnemen.  De Stichting kan  voor kwaliteitsvragen worden aangesproken of in geval van problemen worden ingeschakeld
 
Voor Equitherapeuten met het diploma Equitherapie SHP, die lid zijn van  SHP kan SHP voor de binnen de diplomeerding aangetonde kennis en vaardigheden en hun bereidheid garanderen, zich aan de  richtlijnen en de ethische code verplicht te voelen.
 
Voor  ooit gediplomeerde therapeuten, die niet meer geregistreerd zijn bij de Stichting  niet  aantoonbaar de verplichte bijscholingen volgen en zich niet meer aantoonbaar conformeren aan de richtlijnen en de ethische code van de Stichting SHP-E(NL) en dus niet voldoen aan de certificeringseisen  kan de Stichting daarom niet voor kwaliteitsvragen worden aangesproken of in geval van problemen worden ingeschakeld.
 
Let Op: Personen, die niet zijn gepubliceerd op de homepage van SHP zijn dus niet gerechtigt zich Equitherapeut SHP-E(NL) te noemen.