HippoCampus
Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Internationaal


Internationale organisaties, projecten en contacten

De Stichting SHP-E(NL) was of is aangesloten en/of actief vertegenwoordigd bij enkele internationale organisaties die zich bezig houden met therapeutisch paardrijden en de opleidingen voor Equitherapeuten. Verder pleegt SHP veel professionele internationale contacten in de wereld van therapeutisch paardrijden.

Meest actueel zie EU Leonardo da Vinci project

Bijvoorbeeld:

Doordat de Stichting relaties heeft met internationale organisaties en specialisten kunnen er ook gemakkelijk internationale contacten gelegd worden en is er veel overleg met de andere organisaties.